IKT understøttet kvalitets- og serviceudvikling

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Den offentlige sektor står overfor udfordringerne om at være tilgængelig, med en service af høj kvalitet tilpasset den enkelte borger - og med mulighed for valgfrihed. En række IKT teknologier kan potentielt fremme en sådan udvikling, og kan samtidig understøtte en case og individbaseret tilgang i arbejdsprocesserne. Endnu er erfaringerne særdeles sparsomme hvad angår brugerinvolverende servicedesign på trods af, at Danmark er blandt de førende lande i implementeringen af digital forvaltning.

Der vil blive gennemført et litteratur studie inden for OECD landene - med henblik på at få afdækket forfronts praksis og faktorer, der synes at påvirke dette. Der vil blive gennemført en futures proces med udvalgte brugere på forskellige serviceområder samt ansatte i pågældende områder, med det formål at få skabt billeder på fremtidens brugerinvolverende IKT understøttede service. Disse billeder vil blive dokumenteret i scenarieform. Der vil blive gennemført og dokumenteret udviklingsforløb med involvering af ansatte i offentlig sektor, slutbrugere og med organisationer, som repræsenterer større brugergrupper.

Deltagelse i EU F&U aktiviteter og formidling om serviceudvikling serviceeffektivitet og kvalitet og trivsel i arbejdslivet i den offentlige sektor gennem innovativ anvendelse af IKT. Videngrundlaget vil danne grundlag for udvikling og gennemførelse af pilotforsøg i den offentlige sektor. Forløbene vil blive dokumenteret, således at de kan anvendes som guidelines og inspirationskatalog i den offentlige sektor. Forløbene vil blive ”realitetstestet på en række socio-økonomiske parametre med forskellige interessenter og med inddragelse af international forskning inden digital offentliggørelse.

Endvidere vil de dokumenterede cases danne grundlag for vækstgruppeforløb med virksomheder inden for IKT sektoren med særlig fokus på nye udviklings- og partnerskabsmodeller som driver af innovation. I en iterativ model som veksler mellem dataindsamling, analyse og udviklingsforløb vil formålet være få afprøvet og dokumenteret, hvordan innovativ udnyttelse af digitale medier - som WEB 2.0, wikis, blogs - kan fremme brugerinvolvering, bedre service og bedre arbejdsmiljø for ansatte i den offentlige sektor - byggende på International F&U.

Teknologisk Rådgivning i digitalt understøttede brugerinvolverende servicedesign. Metode til effektmåling som redskab i implementering (hvad virker). WEB bruger community som opsamler, formidler og linker til den nyeste viden - også internationalt.