Immunmodulering i lægemiddeludvikling og som stamcelleterapi

Senest opdateret d. 22/8-2016
Bioneer
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Mette Thorn
R&D Manager Cell Technology

Bioneer udbygger i de kommende 3 år sin portefølje af humane immunmodeller med udvikling af en ny service portfolio inden for cancerbehandling, stamcellebehandling og immunologiske sikkerhedsanalyser

Bioneer vil udvikle en række nye kompetencer og services for at dække danske virksomheders behov for dokumentation af lægemidlers, ingrediensers og medikoudstyrs immunologiske effekter og sikkerhed. Bioneers teknologiske serviceportefølje inden for human immunologi, som i forvejen består af en række humane in vitro modeller, som simulerer deltrin af immunologiske sygdomme vil derfor blive udvidet væsentligt. Udviklingsaktiviteterne og de afledte services er delt op i 3 hovedområder.

Vurdering af anticancer effekter af lægemiddelkandidater:
Bioneer udvikler en immunologisk in vitro platform, der kan anvendes til at screene lægemiddelkandidater for anti-cancer effekter og til at undersøge sikkerhedsfarmakologiske forhold. Bioneer vil tilbyde en sådan screeningsplatform til udvælgelse af egnede anti-cancer kandidatstoffer samt en model, hvori specifikke virkningsmekanismer af stofkandidater (Mode of Action, MoA) kan undersøges.

Vurdering af stamcellers funktionsduelighed i behandling:
Bioneer vil udvikle in vitro modeller til analyse af stamcellers immunmodulerende behandlingsmæssige effekterammen med virksomheder og forskningsinstitutioner, hvorved opbygges kompetencer til at sætte dagsordenen for hvilke standardiserede effektanalyser, der er dækkende dokumentation i forbindelse med stamcelleterapi. Standardiserede effektanalyser vil bidrage til at gøre stamcelleterapi behandlingsmulighederne mere robuste.

Immunologiske sikkerhedsanalyser:
Bioneer vil udvikle robuste og sensitive humane in vitro modeller, som også kan afspejle potentielle risikofaktorer i følsomme væv. Dette med henblik på analyse af immuntoksiske bivirkninger af medicinsk udstyr, lægemidler og ingredienser for at fremme danske virksomheders produktudvikling.

Budget:
2016: 2.970.000 kr.
2017: 2.970.000 kr.
2018: 2.970.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Immunmodulering i lægemiddeludvikling og stamcelleterapi

Nøgleord