Immunmodulering i lægemiddeludvikling og stamcelleterapi

Senest opdateret d. 22/8-2016
Bioneer
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Mette Thorn
R&D Manager

Med det formål at dække danske virksomheders behov for dokumentation af lægemidlers og ingrediensers immunologiske effekter og sikkerhed, samt af medikobaseret udstyr og utensilier til invasiv anvendelse, vil Bioneer opbygge nye kompetencer og udbyde nye services, herunder en human dendritcelle-platform til screening til screening af lægemiddelkandidater for anti-cancer effekter, Derudover arbejdes med stamcelleeffekter på immunsystemet og immunologiske sikkerhedsanalyser.

1. Markeds- og samfundsbehov

Virksomheder anvender i stigende grad prækliniske data fra modeller baseret på cellemateriale fra mennesker, da der er nye krav fra myndigheder i EU og USA om reduktion af anvendelse af forsøgsdyr og derfor øget efterspørgsel på dokumentation fra modeller, der simulerer immunsystemets funktion i menneskekroppen. Tidligt kendskab til sikkerhedsprofilen af medicinsk udstyr, ingredienser og lægemiddelkandidater i udviklingsfasen er et afgørende selektionstrin for virksomheder, hvorved både udviklingstid og omkostninger mindskes.

Inden for en række forskellige områder er der et udækket behov for avancerede immunologiske services.

  • I nogle virksomheder inden for cancerområdet udvikles i Danmark delivery-agenser til organ- eller vævsspecifik levering af toksiske lægemidler. Andre virksomheder inden for området udvikler anti-kræftvacciner eller kræftlægemidler.  Da immunsystemet er en uomtvistelig komponent i alle kræftbehandlingsformer, har disse virksomheder behov for adgang til modeller, der kan vise, hvorledes immunsystemet kan respondere på behandling.  
  • I visse typer virksomheder udvikles produkter (medier, præserveringsmedier, indgivelsesværktøjer o.lign.) til dyrkning af stamceller, der skal anvendes i terapeutisk øjemed, f.eks. til behandling af immunologiske sygdomme. Ligeledes udvikles der på hospitaler stamcellebaserede behandlinger. Derfor er der behov for immunbaserede evalueringsværktøjer, hvormed produkter og stamceller  kan evalueres i forhold til bevarelse eller sikring af stamcellers terapeutiske egenskaber.      
  • En lang række virksomheder udvikler lægemidler, medicinsk udstyr, der skal indføres i kroppen, eller stofkomponenter, der indgår i lægemidler. Andre udvikler ingredienser, f.eks. probiotika eller naturlige stoffer, der kan have sundhedsfremmende effekter. Begge virksomhedstyper har behov for immunologiske sikkerhedsanalyser, der kan dokumentere, at produkterne sandsynligvis ikke har uhensigtsmæssige effekter på immunsystemet.

2. Ny teknologisk service, kompetence og teknologi

I perioden 2016 - 2018 udvider Bioneer sin kompetence inden for immuncellemodeller for at kunne tilbyde virksomheder, forskningsinstitutioner og hospitaler en bred vifte af analyse- og screeningsmuligheder, som matcher aktuelt efterspurgte og fremtidige behov.

  • In vitro modeller, hvor anti-cancereffekter af lægemiddelkandidater kan analyseres, som virker på dendrit- eller T-celle niveau. I særlig grad koncentreres services om cellulære og molekylære analyser af de kræfttolerante immunceller, der findes i vævet i og omkring en tumor. Disse celler kan hindre, at kræftbehandling får effekt.
  • Kvalitetssikrende og reproducerbare potency-assays for stamceller baseret på immuncellelinjer.
  • Immunologiske sikkerhedsanalyser rettet mod både lægemidler og medical devices med relevante referencematerialer eller -stoffer, som enten stimulerer immunsystemet på uønsket vis eller på forhånd er godkendt og accepteret mål for øvre grænse.

3. Centrale aktiviteter

Der er lagt op til følgende tre delaktivteter, som tænkes realiseret på basis af nedenstående udviklingsindsatser:

1. Udvikling af humane in vitro dendrit- og T-celle modeller, hvori potentialet af anti-cancer   behandlingskandidater kan analyseres.

  • Bioneer ønsker at generere dendrit- og T-celle fænotyper in vitro, som de forekommer in vivo i eller omkring tumorer. Dette tænkes gennemført ved at udsætte raske immunceller for cocktails af stoffer, som man ved udskilles fra cancerceller eller findes i tumorvæv, og som vil forårsage udvikling af en cancer-tolerant fænotype. I modelsystemet bestående af genererede cancer-tolerante dendrit-eller T-celler kan lægemiddelkandidaters effekter efter tilsætning testes. Mulige anti-cancervirkninger vil blive registreret i form af målinger, som kan påvise at den cancer-tolerante fænotype dæmpes eller ligefrem moduleres til en cancer-intolerant fænotype, som vil give cancerbehandlingen større effekt.

2. Udvikling af potency-assays for stamcellers immunmodulerende effekter.

  • Bioneer ønsker at udvikle potency-assays for stamcellers immunmodulerende effekter, som muliggør identifikation og kvantificering af disse. Det vil være forskellige typer af immunceller, som vil indgå i potency-assays udviklet til forskellige sygdomsprofiler. Et assay vil bestå af en co-kultur af immunceller og stamceller i forskellige ratio. Udvikling af ovennævnte assays vil bl.a. ske i samarbejde med Kardiologisk Stamcellelaboratorium på Rigshospitalet. I de fuldstændigt standardiserede potency assays rettet mod virksomheder, der ønsker at evaluere deres produkter, som bruges i stamcellehåndtering, vil der blive anvendt stamcellelinjer i stedet for primære stam celler.

3. Udvikling af in vitro immun safety assays til måling af bivirkninger af lægemiddelkandidater og materialer, som tænkes indført i kroppen.

  • Bioneer ønsker at udvikle assays til screening af immuntoksikologiske effekter af medicinsk udstyr eller materialer, der indgår i disse. Bioneer ønsker endvidere at kunne tilbyde en bredere portefølje af assay endpoints til screening af immuntoksikologiske effekter af lægemiddelskandidater ved at udvikle to relevante assays: 1) Assay til evaluering af potentiel celleantals-reducerende effekt af lægemiddelkandidater, 2) Assay, hvori perifære T cellers aktiveringstærskel ændres i et in vitro system til et lavere niveau, som afspejler aktiveringstærsklen i T celler i væv.

4. Mulige samarbejdspartnere

Bioneer vil fortsætte de allerede opbyggede samarbejdsrelationer og yderligere etablere/udbygge samarbejder, som er centrale for de beskrevne aktiviteter:

Professor Jens Kastrup, Rigshospitalet, Professor Moustapha Kassem, Odense Hospital og lektor Anders Elm, Københavns Universitet i relation til delaktivitet 2
Virksomheder med produktudvikling indenfor celleterapi i relation til delaktivitet 2
Virksomheder med produktudvikling indenfor medical devices i relation til delaktivitet 3

Nøgleord

41 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Birgitte Ursø
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 09:34

It would be very valid to have a collaborator within the area of safety testing of safety testing of systemic drugs and immunotox. LEO would likely use such a service.
Relevant models of cancer is also very interesteing.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:48

Kære Birgitte Ursø,
Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag indenfor immunområdet. Specielt glæder det os at høre, at du finder det relevant for LEO, hvis Bioneer kan udbyde interessante immuntox og safety assays.

Kåre Engkilde (Head of Medical & Clinical Affairs , Agilent)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 15:25

Very interesting services that would be very relevant for both newly started biotech as well as established pharma.
All three activities are highly applicable for both biotech, medico-tech and pharma industry and would give a valuable knowledge about compound and/or devices

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:54

Kære Kåre Engkilde,
Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Vi glæder os over, at du finder vores forslag relevante for små som større virksomheder.

Thomas L Holm (Specialist in Pharmacology, Novo Nordisk)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 12:11

I find this proposal very interesting. An in-depth understanding of the body´s own tolerance and activation mechanisms in the periphery, is key for the development of novel therapeutics in autoimmunity and cancer. The proposal has a complementary design covering both in vivo and in vitro relevant for both academic and industrial environments.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:02

Kære Thomas L Holm,
Vi værdsætter meget din opbakning til vores foreslåede aktivitet vedr. videreudvikling af vores eksisterende humane in vitro dendrit- og T celle platform til også at inkludere dendrit- og T celle-phenotyper som dem, som man finder i et tumormiljø.

Kristian Moller (M.Sc., Ph.D, LEO Pharma)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 10:47

I am excited about the prospect of applying the DC and T-cell assays to address the molecular processes that generates a cancer-tolerant phenotype. These assays could be used for identification of novel anti-tumor drug candidates. Another field of interest lies in the autoimmunity field.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:06

Kære Kristian Moller,
Mange tak for dit engagement og din støtte til vores foreslåede aktivitet vedr. udvikling af nye assays til at kunne identificere anti-cancer lægemiddelkandidater.

Peter Nordkild (CEO, Defensin Therapeutics)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:55

We have already in both ARTS Biologics and Defensin Therapeutics used the services and particularly the immature dendritic inflammation model offered by Bioneer.
The new proposed services sounds very relevant in particular supporting small danish biotech.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:09

Kære Peter Norkild,
Vi er glade for, at du mener, at vores foreslåede aktiviteter indenfor immunområdet vil være til nytte for dansk biotek i fremtiden.

Niels Møller (CEO, Evaxion Biotech)
Fredag d. 17/4-15 kl. 15:02

Expansion of Bioneers capabilities in this field will be very useful. In vitro assays to evaluate efficacy and safety in humans is becoming an increasingly critical point for small biotech as well as big pharma.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:22

Kære Niels Møller,
Mange tak for at du giver støtte til og udtryk for, at der eksisterer et kritisk behov for relevante humane in vitro modeller, som kan evaluere effekt og sikkerhed af nye lægemidler.

Annette Rosendal (Principal Scientist, PhD, Novo Nordisk)
Fredag d. 17/4-15 kl. 15:27

All three proposals are of high relevance for the pharmaceutical industry due to the steady increase of cancer patients and demand for cancer research as well as to the requirement of a reduction in animal studies/increase in animal welfare. Predictive immunotoxicological assays have been aimed for so many years and are most welcome.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:15

Kære Annette Rosendal,
Mange tak for din vurdering og støtte til vore forslag indenfor immunområdet. Med din mangeårige erfaring i Novo Nordisk regi sætter vi stor pris på dine udsagn om relevansen af vores foreslåede prioriteter.

Ulla Dalberg (Manager, PhD, Dako)
Mandag d. 20/4-15 kl. 13:37

Robust and specialized cellular prediction assays are of high relevance in the development process in the pharmaceutical and medical device industry and the three proposals here are both relevant and interesting.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:31

Kære Ulla Dalberg,
Mange tak for din kommentar og opbakning til specielt udvikling af cellulære assay, som robust afspejler kritiske delprocesser in vivo. Vi glæder os over, at du finder vores forslag indenfor immunområdet relevante og interessante.

Monika Gad (Senior Scientist, PhD, Symphogen)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 13:22

Development of In vitro assays for screening of immune modulating effect and safety of different drug-candidates is highly relevant for the pharmaceutical industry. Specialized immune assays are of great value for both companies within anti- cancer and anti-autoimmunity drug development.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:12

Kære Monika Gad,
Mange tak for din vurdering af relevansen for in vitro assay til vurdering af immunmodulernede effekter.

Annemette Thougaard (Toxicologist, PhD, H. Lundbeck A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:25

There is a great need for predictive in vitro assays for toxicity and efficacy testing within the proposed areas. Also, developing Bioneer as an in vitro immunology assay expert will be an asset to the pharma/biotech companies and universities in the area.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:09

Kære Annemette Thougaard,
Mange tak for din støtte til og positive vurdering af fremtidige aktiviteter indenfor Bioneers immunområde.

Christina Bartholdy (Senior Scientist, Novo Nordisk A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 16:58

Development of in vitro models for efficacy and toxicity testing of novel drug candidates is of significant interest for the pharmaceutical industry. Likewise, models to address mode-of-action during cancer tolerance has a huge potential for anti-tumor drug discovery. I find the proposed services very relevant.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:06

Kære Christina Bartholdy,
Mange tak for din vurdering af skitserede forslag indenfor immunområdet.

Anneline Nansen (Senior Scientist, PhD, Zealandpharma A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:37

There is a great need for robust human cell based in vitro assays in the pharmaceutical industry as well as in biotech, where the efficacy, potency and toxicity of potential new drug candidates can be assessed. In addition the proposed assays can contribute significantly to the understanding of mode of action of new drug compounds. The described services are all highly relevant.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:56

Kære Anneline Nansen,
Vi er særdeles glade for, at du finder vores foreslåede aktiviteter indenfor immunområdet relevante med din solide forståelse for biologi, immunologi og lægemiddeludvikling.

Flemming Brandt Sørensen (Professor, overlæge dr. med., klinisk Patologi, Vejle Sygehus)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 20:34

From the clinical point of view, the development of in vitro assay platforms for testing the effect of various pharmaceutical, immunnological modulators would be very interesting. Thus, by sorting possible anti-cancer therapeutics before clinical use will help to design the right treatment for the individual patient.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:53

Kære Flemming Brandt,
Mange tak for din interesse, støtte og opbakning til de foreslåede aktiviteter i Bioneers immunområde. Vi er glade for, at du ser potentiale i de foreslåede assay og også finder relevans for dem blandt klinikere på hospitaler.

Søren Thomsen (Adm. Direktør, Biocare Copenhagen A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 18:11

Vi ser derfor stort potentiale i Bioneers planlagte udviddelse af deres dendrit- og T-celle platform.

Biocare Copenhagen er en dansk biotekvirksomhed med fokus på mikroorganismer, til gastro-intestinale tilstande og immunforsvaret. Vi har stor glæde af Bioneers viden og kompetencer inden for humane in vitro dendrit- og T-celle modeller, hvor de hjælper os med at undersøge de immunologiske egenskaber af vores aktivstoffer mht. at udvikle nye og innovative produkter.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:49

Kære Søren Thomsen,
Mange tak for din positive vurdering af Bioneers dendrit- og T-celle modeller, som vi indenfor immunområdet selv vurderer som en central del af vores kompetence- og forretningsgrundlag. Vi mener derfor også, at den foreslåede videreudvikling af denne platform kun gør paletten mere fuldendt og bedre.

Hanne Romedahl (Vice President, Novo Nordisk A/S)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 13:02

It is a very relevant proposal to offer in-depth expertise in complex cellular immune models like in vitro dendritic cell models, which takes a lot of efforts to build know how around and thus not amenable to establish in-house without long-term commitment. If high quality expertise is built based on a platform of robust cellular models, both small and bigger companies may benefit from such service for early explorative work and also more extensive mechanism of action studies.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:00

Kære Hanne Romedahl,
Mange tak for din opbakning til behovet for robuste cellulære modeller og tak for anerkendelsen af, at in vitro dendrit celle modeller er komplekse. Bioneer har gennem mere end 10 år arbejdet med den kompleksitet og bygger fortsat ovenpå, hvorfor vi også mener at have noget at byde på, når lægemidler ønskes testet for virkning på dendrit celle niveau.

Jeanette Wern (Senior Scientist, Statens Serum Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:01

Fremstilling af In vitro celle systemer til en tidlig screening af mulige toksikologiske immun effekter af potentielle lægemidler er yderst relevant inden for en lang række områder inklusiv vaccine udvikling. Det er et kompliceret område der kræver stor viden og erfaring som Bioneer har opbygget gennem mange års arbejde inden for immun modulering. Bioneers udvikling af nye og forbedrede immunologiske in vitro systemer der på sigt kan udbydes som serviceydelser vil have høj værdi for store og små farma/biotek virksomheder i Danmark og medvirke til at mindske antallet af dyreforsøg.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 12:51

Kære Jeanette Wern,
Mange tak for din anerkendelse af den viden og erfaring der er opbygget i immunområdet på Bioneer.
Tak også for din støtte til vores forslag til nye immuntox aktiviteter og videreudvikling af in vitro modelsystem paletten.

Mads Hald Andersen (Professor, Herlev Hospital, Center for Cancer Immunterapi)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:14

In vitro modeller, hvor anti-cancereffekter af lægemiddelkandidater kan analyseres, er af stor betydning, da en lang række nye immunterapi-behandlinger af kræft er under udvikling. Det er et felt i megen stor vækst, hvorfor efterspørgslen for effektive modeller af eentuelle effekter er meget stor.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 12:04

Kære Mads Hald Andersen,
Mange tak for din støtte til behovet for in vitro modeller, som kan afdække immunmodulerende anti-cancer effekter. Vi sætter pris på din vurdering grundet din dybe indsigt i cancer og erfaring i biotek området.

Henrik Søndergaard (Team Leader, PhD, Novo Nordisk A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 18:38

This is an interesting propsal. Establishment of complex human cell-based in vitro assays require long-term commitment for any company and are limited commercially. The proposed activites would support both early translational drug discovery and toxicology activities which are important. The immunotox assay I find espeially interesting as this could support early drug-safety evaluations for a wide range of indications in many companies.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:52

Kære Henrik Søndergaard,
Mange tak for din støtte til planlagte immuntox aktiviteter. Vi lægger et stort arbejde i at forsøge at afdække huller i nuværende udbud af in vitro immuntox aktiviteter.
Tak også for din støtte til behovet for komplekse cellemodeller - herunder Bioneers dendrit- og T-celle platform - og forståelse for, hvor mange års erfaring sådanne modeller kræver. Vi har på Bioneer oparbejdet ekspertise med platformen i mere end 10 år.

Anders Elm Pedersen (Lektor, Forskergruppeleder, Københavns Universitet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:41

De foreslåede aktiviteter omkring in-vitro assays til analyse af lægemidlers immunmodulering og potency assays til stamcelleterapien adresserer flere områder der er under stor udvikling indenfor biotek i disse år. F.eks synes onkologiske lægemidler der rammer "immune-check-points" at være yderst potente i cancerbehandlingen og man kan regne med en stigende efterspørgsel på assays der kan understøtte denne immunfarmakologiske udvikling. Ligeledes formodes et stigende antal forskellige stamcelleterapier at blive udviklet og det ser ud til at en væsentlig del af deres virkning er relateret til immunmodulering, som netop kan testes i de foreslåede assays. Endelig formodes det at et stigende antal regulatoriske krav til denne form for cytoterapi samt til det stigende antal nyudviklede biologiske lægemidler i øvrigt vil øge efterspørgslen på assays der kan teste lægemiddel-immunogenicitet og forudsige bivirkninger relateret til dette. Test som vil være ressourcekrævende for biotek virksomheder og lægemiddelindustrien og som kræver understøttende ekspertise og service fra f.eks en GTS virksomhed med centralisering og samling af know-how omkring disse funktioner.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:38

Kære Anders Elm Pedersen,
Mange tak for din anerkendelse af relevansen af cellulære assay, der adresserer "immune-check-points", som har betydning for afklaring af virkningsmekanismer for anti-cancer lægemidler.
Vi er endvidere glade for, at du finder det relevant at udvikle assays, som kan evaluere immunmodulerende effekter af stam celler til celleterapi, idet vi også forudsiger stigende regulatoriske krav i nær fremtid.

Mette Thorn (R&D Manager Cell Technology, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:38

Kære Anders Elm Pedersen,
Mange tak for din anerkendelse af relevansen af cellulære assay, der adresserer "immune-check-points", som har betydning for afklaring af virkningsmekanismer for anti-cancer lægemidler.
Vi er endvidere glade for, at du finder det relevant at udvikle assays, som kan evaluere immunmodulerende effekter af stam celler til celleterapi, idet vi også forudsiger stigende regulatoriske krav i nær fremtid.

Jeppe Skytte (International Sales and BD Director, Pharmacosmos)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:25

Bioneers immun- og stamcellemodeller er meget relevante for os, i forbindelse med at belyse og forstå evt. ændringer vores udviklingskandidater indenfor cryopreservering kan have. Pharmacosmos er meget afhængig af, at stærke partnere indenfor dette felt er til rådighed, og at dette er muligt tæt på i Danmark er fantastisk.

Annette Ekblond (Laboratorieleder, Kardiologisk Stamcellecenter, Rigshospitalet)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:26

Udvikling af stamceller til klinisk terapi med såvel et regenerativt som et immunmodulerende sigte er i rivende udvikling. Den videnskabelige udvikling såvel som regulatoriske krav fordrer imidlertid et tiltagende nuanceret indblik i funktion og kvalitet af de frembragte stamcelleprodukter. Det er således essentielt at der etableres standardiserede funktionelle cellemodeller til afdækning af virkningsmekanismer, screening og kvalitetskontrol af produktionsprocessen såvel som det endelige produkt.
Kardiologisk Stamcellecenters samarbejde med Bioneer omkring etablering af potency-assays for stamcellers immunmodulerende effekter er af afgørende betydning for udvikling og godkendelse af fremtidige stamcelleprodukter til klinisk behandling.