Implementering af brugerdreven innovationsproces for offentlige institutioner

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Antallet af brugere i de offentlige institutioner stiger årligt som følge af den stigende levealder. Vægten forskydes til flere brugere af institutioner for plejekrævende ældre. Samtidig lever ældre længere i eget hjem. For at løse denne opgave med det forhåndenværende personale er der opstået behov for innovation i de offentlige institutioner.

GTS stiller sin viden omkring brugerdreven innovation til rådighed og kan facilitere processerne med brugerdreven innovation. Brugere af udvalgte institutioner indgår i konkrete innovationsforløb, hvor erfaringerne aggregeres til et bredere perspektiv til glæde og gavn for de fleste.

Nye arbejdsformer i offentlige institutioner, hvor brugeren har medvirket i udviklingen. Gennemførelse af brugerdrevne innovationsprocesser, hvor brugere i tæt samspil med personalet og GTS udvikler fremtidens institutioner.