Indlejrede systemer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Konkurrencen fordrer mere intelligens i nye produkter, de skal sikre konnektivitet til andre produkter og de skal kunne opdateres løbende og ikke udskiftes for hyppigt, hvilket kræver at stort set alle nye produkter indeholder en mikrocomputer.
Kompleksiteten er hastigt stigende og nye metoder skal sikre en hurtigere og mere effektiv udviklingsproces inkl. effektiviserede testmetoder. Desuden skal nye metoder støtte op om udviklingen af low-power indlejrede systemer. Forbedrede designmetoder og værktøjer skal danne grundlaget for etablering af generiske platforme omfattende software, hardware- og kommunikationskomponenter, som hurtigt og effektivt kan tilpasses kravene fra forskellige applikationer, der derfor kan udvikles uafhængigt af platformen. Nogle af virke¬mid¬lerne hertil kunne være stadig mere komplekse FPGA kredsløb med tilhørende udviklingsværktøjer eller ditto ASICs med ekstremt lave strømforbrug eller høj processeringshastighed.
Indenfor en række sektorer (medicinsk udstyr, fødevarer, transport mv.) vil myndigheder i stigende grad forlange brug af systematiske metoder og værktøjer til simulering, automatisk validering og verifikation af funktion og kvalitet.

I samarbejde med udvalgte universiteter vil GTS nettet udvikle nye koncepter og metoder, samt validere disses effektivitets¬forbed¬rende egenskaber. Baseret på denne kompetenceudvikling vil GTS nettet efterfølgende synliggøre fordelene, som de nye metoder rummer og introducere dem som ny GTS service i form af rådgiv¬nings¬ydelser og tilbud om validering af nye produkter.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:36

Dette er et område som der i høj grad er fokus på i de private vidensvirksomheder. Og har være det i de sidste 15 år. Der vil derfor i høj grad kunne blive tale om vidensopbygning på bagkant.
Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco, Axcon og Datarespons.