Indsats til fremme af kommercialisering af private opfindelser (Opfinderrådgivningen)

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Kasper Birkeholm Munk
Teamleder

Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud som meget konkret viser, hvordan viden, knowhow og ideer fra opfindere og iderige borgere i Danmark gennem licensering kan blive til værdiskabende nye løsninger (teknologi, produkter, services), der bidrager til vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder.

De unikke karakteristika er at:
• Målgruppen er helt almindelige borgere med en god idé
• Forretningsmodellen er baseret på licensering – dvs. nyttiggørelse af gode ideer gennem aktivt samarbejde og aftaleindgåelse med eksisterende virksomheder
• Rådgivningen spænder fra den helt tidlige idéskabelsesfase til kommercialisering
• Rådgivning er praksisbaseret og baserer sig på en stærk, åben involvering af marked, virksomheder og andre relevante aktører

Rådgivningen er et læringsforløb for den enkelte opfinder/borger med en god idé med det formål at give opfinderen nye praktiske færdigheder, som vedkommende kan benytte ved fremtidig opfinder- og ideudviklingsaktiviteter. Opfinderrådgivningen rådgiver årligt på ca. 1000 unikke ideer/opfindelser og bidrager til indgåelse af ca. 10-15 licensaftaler pr. år.

Budget:
2016: 8.500.000 kr.
2017: 8.500.000 kr.
2018: 8.500.000 kr.