Industrialiseret byggeri med understøttende IKT i designfasen

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Byggeriet skal transformeres fra at være en projektkultur til at være en produktionskultur, hvor læring og erfaringstilbageføring på tværs af byggerier skal sikrer stigende effektivitet og bedre kvalitet i byggerierne og som muliggør en større økonomisk frihed til nytænkning. Industrialiseret byggeri vil således skabe byggeri bl.a. uden kuldebroer og skimmelsvampe til konkurrencedygtige priser fordi de er fremstillet i en industrialiseret produktionsproces.

De foreslåede aktiviteter er: projektledelse, udviklingsbistand, herunder test af nye løsninger, konsulentbistand til implementering af ledelseskoncepter, som f. eks Lean produktion, netværksskabelse og bred videnformidling.

Det foreslås at GTS-nettet medvirker i en bred vifte af aktiviteter, der vil virke fremmende for implementeringen af det industrielle byggeri. Her kan der for eksempel peges på udvikling og implementering af produktionskoncepter, ledelsesværktøjer og integrerede produkter, udvikling og implementering af nye IT værktøjer til opmåling, planlægning, projektering, produktion og aflevering samt implementering af den digitale byggeproces i små byggevirksomheder.

Aktiviteterne kunne også omfatte indtænkning af brand og sikring i designfasen. I designfasen kan en bygnings indretning ændrer sig flere gange og den software som benyttes til undersøgelse af brandsikkerhed er tung, hvorfor analyserne ikke bliver udført tidligt i designfasen. Her kunne GTS-nettet operationalisere software værktøjerne, så brand og sikringsaspekter kan analyseres løbende. Arbejdet kunne videre omfatte videreudvikling af det digitale byggeri, så planløsningsændringers indflydelse på brandsikkerheden hurtigt kan tilvejebringes for at få et bedre beslutningsgrundlag.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

karensarna
Mandag d. 29/6-09 kl. 19:38

Problemer med interoberability og samspil mellem applikationer i designfasen, skaber store problemer for byggeriets parter. Jeg mener der er behov for en praksisnær videns- og afprøvningsplatform i Danmark. Internationale begreber og processer omkring anvendelse om implementering af Building Information Modelling (BIM), betyder store ændringer i byggeriets samarbejdsprocesser. Derfor vil det være af stor betydning for den danske byggebranche at tilpasse og redefinere denne metodologi.

morten
Mandag d. 29/6-09 kl. 19:55

Hej alle
Jeg er mest interesseret i at der bliver udviklet på hvordan BIM bliver implementeret i udførelsesfasen. Specielt er de nuværende regler om at alle tegninger skal producerers til håndværkerne i a3 format alt for rigid. Der skal tænkes mere i hvordan der kan trækkes håndterbare tegninger ud af enten modellen eller udsnit af større format tegninger.

mvh MOrten

Bilde
Mandag d. 29/6-09 kl. 20:00

Et spændende projekt, som jeg glæder mig meget til at høre resultaterne fra
mvh Morten