Industrialiseret husdyrproduktion

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Den animalske produktions pligt til at eje jord forventes afskaffet. Der er herefter ingen principiel overgrænse for størrelsen af svine-, kvæg- og fjerkræ-bedrifterne. I takt med at problemerne med emission og affaldshåndtering elimineres, opstår der basis for en egentlig industrialiseret husdyrproduktion, placeret i industrikvarterer, langs motorveje eller andre, infrastrukturelt velegnede steder.

Der skal derfor arbejdes med nye økonomiske modeller, logistik og kædebetragtninger, ligesom de sundheds- og dyrevelfærdsmæssige aspekter skal underkastes nye synsvinkler og der skal analyseres muligheder for kombinationsproduktioner som bidrag til løsningen af emissions- og affaldshåndteringen.

Primærproducenterne vil få ny viden om effektiv, optimeret produktion, herunder anvendelse af industrielle modeller og integrationer, ligesom de vil få ny viden om optimering ikke alene i egen produktion men også i de værdi-kæder og –komplekser, hvori primærproduktionen indgår.
Teknologileverandørerne vil få ny viden om opbygning af integrerede systemer, herunder integration til andre systemer, fælles, generiske platforme m.v.

Erhvervslivet vil blive både mere effektivt og fokuseret på bæredygtige produktionskoncepter, ligesom der vil være potentiale til systemeksport såvel som eksport af enkelt-teknologier.

Den teknologiske service vil få tilført viden om – og dermed mulighed for rådgivning om – effektiv, industrialiseret produktion i relation til biologisk produktion.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Bodil Hjarvard
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 15:57

Jordbruget er under fortsat forandring. Den globale konkurrence vil bevirke yderligere strukturudvikling i retning af dels meget store teknologitunge brug med øget fokus på mer- og højværdiproduktion, dels mindre brug med særlig fokus på nicheproduktion. Derfor, skal indsatsområdet kunne udvikle viden om både op- og nedskalering, og evt. introducere en større grad af fleksibilitet.

Den effektive industrialiserede husdyrproduktion vil handle om overblik, om systematiseret viden og om at få nye løsninger på bordet. Derfor bør indsatsen netop se med nye øjne på husdyrene sundhed og velfærd og samtidig yde basis for den nyeste miljøtænkning. Den industrialiserede husdyrproduktions berettigelse er at skabe særlige miljøforbedringer eller miljøgevinster - gennem produktionens udvikling.

Bodil Hjarvard
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 16:01

Innovation er, når man arbejder med et nyt produkt, koncept eller ide, som man ikke på forhånd ved, om vil lykkes. Målet er selvfølgelig at forbedre resultater for ny forretningsskabelse – selv om det handler om innovation, så handler det også om forretning.

De strategiske udfordringer i innovationsprocessen er at lave analyser, konceptbeskrivelse og implementeringsplaner. Indsatsområdet skal ikke bare levere nye ideer til nye produkter, men også nytænkning omkring dynamikken mellem distribution, service, markedsføring, produktion og produktudvikling – særligt tilbage igen. Det vil være vigtigt at der bliver etableret bindende samarbejder, hvor man kan brugere på tværs af værdikæderne kan tænke nyt og stille krav til de produkter de producerer og vil lancere. Forretningsudviklingen skal komme kvalitet i råvaren og påvirke morgendagens produkter og samarbejdsrelationer.