Industrialiseret lavenergibyggeri

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Energiforbruget i vore bygninger udgør omkring 40 % af det samlede energiforbrug samt 20 % af den atmosfæriske emission. Der skal derfor ydes en markant indsats for at nedbringe energiforbruget. Der opstår i disse år nye koncepter for lavenergibyggeri, der dog alle har det problem, at anlægsprisen er relativ høj i forhold til traditionelt byggeri. Hertil kommer, at risikoen for graverende fejl er større jo mere komplekst byggeriet er. En af løsningerne på dette er at udføre lavenergibyggeri med industrielt fremstillede moduler og komponenter, der samtidigt giver anledning til at energioptimere det lette byggeri, eksempelvis ved at optimere på de indgående materialer. Med en kontinuerlig udvikling af energirigtige og sunde løsninger til byggeriet kan der skabes grundlag for, at alle nye og eksisterende bygninger, der renoveres gennemgribende, kan udføres så energioptimalt, at de kan forsynes udelukkende fra vedvarende energikilder. Dermed opnås velfungerende bygninger med et godt indeklima, men uden behov for energi fra fossile brændsler.

Der skal udvikles nye komponenter, materialer og byggekoncepter samt udvikling af nye test- og prøvningsmetoder og certificeringsordninger.
Udviklingen af uddannelseskoncepter for rådgivende ingeniører, arkitekter og udførende skal stimulere til industrialiserede lavenergiløsninger på bygningsområdet. Overordnet skal det således muliggøre en større anvendelse af forskningsbaseret viden i byggeerhvervet til løsning af de højteknologiske problemstillinger, der er i forbindelse med udviklingen af integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet.
Der skal udvikles nye løsninger for integration af VE i bygninger i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger, både offentlige og private, der medfører både energibesparelser og komfortforbedringer.

Den opbyggede viden vil give danske virksomheder på området en international førerposition inden for industrialiseret lavenergibyggeri med en høj andel af VE.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

bjerrej
Onsdag d. 10/6-09 kl. 12:37

Concrete is the most used construction material in the world and further R&D in this field is of high importance in order to deal with the future changes in the construction market. For concrete, BASF has identifies a number challenges which have been derived from the global megatrends impacting on the construction industry; faster process, easy to apply, energy efficiency, sustainability, comfort and health.

1. Need for faster construction processes: Investors demand faster cash-flow from their construction projects, putting huge pressure on contractors. Therefore we need to develop construction materials that support fast completion, like SCC (self-compacting concrete) for placement, rapid hardening concrete, prefabricated concrete elements etc.

2. Need for easy to apply construction materials: Construction in the future will severely suffer from even stronger lack of skilled labour. Therefore we need to develop 'fool proof' construction materials, that are easy to produce and easy to place and/or materials that can be produced under 'controlled conditions' with minimum impact of 'the human factor'.

3. Energy efficiency: We need to produce construction materials that show the lowest possible carbon footprint (at least 50% below EN 206) and which at the same time actively contribute to a reduction in cooling demand for buildings, like concrete with phase change materials which can more than double the thermal capacity.

4. Sustainability: We need to develop construction materials that qualify as technical nutrients in a 'cradle to cradle' concept, which means that resource consumption is minimized through a maximum of material efficiency (UHPC) and that are 100% recyclable (using crushed concrete in road construction is not recycling but 'downcycling')

5. Comfort and Health: We need to develop construction materials that are intelligent, which means that concrete elements actively contribute to an improved indoor climate through control of temperature, moisture, bacteria and mold, sound and volatile organic carbon.

The GTS institutions have a central role in the development of concrete based construction materials of the future because their interdisciplinary setting makes them predestined to address the major technical challenges concerning raw material selection, production, placing, use and finally break-down and reuse. We would like to see a holistic approach to these challenges with the GTS as the driving force.

Dr. Christian Hübsch
BASF Admixtures, Germany

Jesper Bjerregaard
BASF A/S

Bjørn lykke
Onsdag d. 10/6-09 kl. 22:33

Dear Dr. Christian Hübsch
Dear Jesper Bjerregaard

Thank you for your comment and your valuable list of R&D challenges related to concrete. The Concrete Centre at Danish Technological Institute is the largest knowledge centre in Denmark for the production and use of concrete and it has its focus on new technical solutions for the concrete industry. We are aware that the mentioned global megatrends create new challenges and we are trying to focus future R&D in these directions. Some of the challenges that you mention are already included in the future plans for concrete R&D like energy efficiency with the use of phase change materials in concrete and self compacting concrete. We will seriously consider the whole list and your recommendation of using a holistic approach. We look forward to working with these new challenges in the future together with BASF and other stakeholders in the concrete value chain.

Best regards

Bjørn Lykke Jensen
Dnish technological Institute, Member of GTS-edeitorial comitee

awt
Fredag d. 26/6-09 kl. 16:18

Det er oplagt og helt nødvendigt at udvikle industrielt fremstillede moduler og komponenter, der kan anvendes til at energirenovere bestående byggeri.

For eksempel er der behov for at udvikle kombinerede facade- isolerings- og tætningsløsninger evt. kombi-neret med bygningsintegreret energiproduktion tilpasset eksisterende bygninger, hvor udviklingsarbejdet kræver samarbejde mellem flere brancher. Eller pakkeløsninger til indvendig isolering, hvor alle elementer og sam-linger fra klæbemiddel over isolering til udvendig finish beskrives og leveres som standardtyper til alle typer af bygninger.

Kombinerede energi- og klimaløsninger til tage – f.eks. tagintegrerede solceller, solcellepaneler, forvarmning af ventilationsluft til mekanisk eller naturlig ventilation osv er også vigtigt at se nærmere på.

Fælles for det hele er, at såfremt byggesektoren skal levere ”pakkeløsninger” så skal investeringssiden eller ESCO-begrebet tages med sammen med de traditionelle aktører. Og hvis byggesektoren skal indtænke fleksibilitet i forhold til energisystemet, så skal energisektoren tages med.