Industrialisering af stor-skala AM i metaller

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Peter Tommy Nielsen
Teamleder

Aktiviteten understøtter industrialisering af stor-skala additiv fremstilling (AM) via industrielle demo-cases. Teknologierne skal udrulles til industrien, og der skal skabes tryghed omkring komponenters egenskaber og industrielle skalérbarhed.

Additive manufacturing (AM) eller 3D-print i metaller er udpeget som et af de bærende elementer i den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0. De bagvedliggende teknologier er modnet til et stade, hvor de er parate til generel, industriel udrulning.

Specielt AM via cladding af metaller, hvor metallag påføres lagvis, rummer et stort potentiale for integration i industrielle produktionssystemer og fremstilling af komponenter i stor-skala. Fordelene knytter sig til langt større produktionshastighed, mere kosteffektivt materialeforbrug, produktion i meter-skala fremfor cm-skala og mulighed for at kombinere forskellige materialer og egenskaber.

AM via cladding er også katalysator for et andet område med væsentligt økonomisk potentiale: Re-manufacturing, hvor defekte høj-værdi komponenter ikke kasseres men repareres, og ofte tilmed opnår forbedrede egenskaber.

Anvendelser inkluderer f.eks. opbygning af blade på turboladere, renovering af aksler til kraftværker, skibe og tog, nye overflader til støbeværktøjer, food- og pharma-komponenter, samt store komponenter til kemisk industri, aerospace og vindenergi.

 

Nøgleord

84 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kenneth Frederiksen (Produktionschef, Alucast J.B. ApS)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 16:22

Her hos Alucast J.B. ApS er vi i samarbejde med Force i gang med at test overflade behandling (muligheder) på vores støberør.
De første resultater ser interessante ud.
Hvis det lykkes vil det resultere i en stor gevinst for os.
Projektet ville ikke kunde lade sig gøre uden den hjælp vi har fået hos Force.
Det bringer mig frem til en af de næste store udfordringer (hvad bringer fremtiden) Additive manufacturing (AM) eller 3D-print i metaller?
Hvilken indflydelse kan det få for os? kan vi bruge det? osv.
Kenneth Frederiksen
Produktionschef / Production Manager

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 14:08

Hej Kenneth,

Tusind tak for din kommentar.
En hjørnesten i vores projektforslag ”Industrialisering af stor-skala AM i metaller” er i høj grad også demonstrationsdrevet samarbejde med industrien.

Mvh Peter

Martin Sander Nielsen (M.Sc. Mechanical Engineering, ReliBond)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 13:33

Som nystartet virksomhed arbejder vi i ReliBond på at udvikle nye produktionsmetoder til kabelindustrien. Metoder som er hurtigere, bedre og mere fleksible til at løse specifikke opgaver. Det er afgørende for vores succes at vi har en konkurrencefordel som blandt andet er sikret gennem innovation og anvendelse af nogle af de alder nyeste teknologier. Fremtidens virksomheder, som endnu ikke er dannet, skal tilsvarende skabes på dette grundlag.

En tilsvarende tankegang bag denne aktivitet - Industrialisering af stor-skala AM i metaller.
I ReliBond mener vi at en sådan aktivitet i høj grad er med til at forme fremtiden. Det er af afgørende værdi at industrielle interessenter kan deltage med bærende democases. Efter vores overbevisning ligger der et stort potentiale som kan understøttes af forskellige business casees som endnu er ukendt. Dette må være op til Force Technology at bevise, og vi ønsker dem held og lykke med ansøgningen.

Martin Sander Nielsen
Medejer i ReliBond

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 14:52

Hej Martin,

Tak for supporten.
Jeg er fuldstændig enig i dine betragtninger om konkurrencefordele, innovation og ny teknologi.
Rejsen kan starte ved at re-tænke fremstilling og produktion. Og netop det, via industriel demonstration, er en betydelig ingrediens i vores projektforslag.

Mvh Peter

Kasper Bondo Hansen (Afdelingsleder / Projektleder, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S / Fast Track)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:52

AM er et meget spændende område i rivende udvikling som vi her i Siemens Gamesa vil følge tæt fremadrettet med intention om implementering i produktet hvis det kan give en konkurrencefordel. Såfremt det viser sig det kan implementeres kan det åbne op for nogle nye innovative og teknologiske løsninger der ikke før er set i branchen, der netop potentielt kan give den nævnte konkurrencefordel.

Netop derfor vil jeg fremadrettet følge de industrielle demo-projekter tæt for at holde mig ajour med mulige synergieffekter der kan adapteres til vindmølleindustrien.

Kasper Bondo Hansen
Siemens Gamesa / Fast Track

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 08:26

Hej Kasper,

Tak for din kommentar.
AM byder på løsningstilgange som måske er svære at sammenligne med traditionelle fremstillingsmetoder.
Typisk vil afsættet være, at AM muliggør en produktion eller at metoden medfører en markant besparelse. Det giver allerede her betydelige fordele.

Jeg hilser Siemens Gamesa velkommen i en fremtidig projektfølgegruppe.

Mvh Peter

Jesper Christiansen
Fredag d. 20/4-18 kl. 14:50

Hejsa,
Jeg er overbevist om at industrien 5-10 år ude i fremtiden, i stor stil, har implementeret disse produktionsmuligheder. Især fordi at det giver konkurrencefordele og fordi at man selv vil kunne skræddersy de legeringer/løsninger, der skal bruges for at få det optimale ud af produkterne. Ved at kunne optimere på denne måde, så vil man kunne nedsætte udgifterne eksempelvis på det løbende vedligehold.
Det vil næsten kun være fantasien og de fysiske love, der vil sætte grænser, for hvad der vil være muligt, både hvad angår cladding og 3D-print.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 19:58

Hej Jesper,
Tak for din kommentar.
Jeg er helt enig i, at AM vil i den nære fremtid være en naturlig del af værktøjskassen.
En af styrkerne er netop fleksibilitet i materialer, som ofte går hånd i hånd med ”fit for purpose” design.

God weekend!

Mvh Peter

Mikkel Pedersen (Applications Engineer for Additive Manufacturing, Oerlikon AM GmbH)
Mandag d. 23/4-18 kl. 20:29

En af de udfordringer jeg oftest ser med Powder Bed Fusion (PBF) er begrænsningen på størrelsen af de emner der kan printes. I dag kommer der stadig større og større PBF maskiner på markedet men de er ofte tiltænkt specifikke produkter, langsomme og kan være ret dyre at fylde op med metal pulver. Derfor er stor skala AM meget attraktivt.
Kunne man nu f.eks. printe hele skelettet til en flyvinge så er der jo for alvor muligheder for a spare vægt. Print hastigheden kunne øges med flere robotter arbejdende på samme vinge skelet - i hvert fald i teorien.

I dag har nogle pionerer taget stor skala AM i brug i forbindelse med: opgraderinger, levetids forlængelse og reparationer. Der er også enkelte der bruger det til at tilføje 'de sidste detaljer' for derved at kunne reducere mængden af materiale der skal fræses væk eller for at øge kompleksiteten. Desværre er udviklingen ikke gået så hurtigt og ofte er det specialbyggede stor skal AM celler der er tale om hvilket gør der meget svært at komme i gang med som virksomhed.
Sidste men ikke mindst - Kvalitetssikring! Jeg er rigtig glad for at se at det er med på programmet for det punkt er stadig ret åbent for PBF og jeg kan kun forestille mig problemet bliver større når eventuelle komponenter også gør det.
Held og lykke med projektet! Jeg glæder mig til at høre mere om det.
MvH,
Mikkel

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:16

Hej Mikkel,
Mange tak for din kommentar. Det er utroligt dejligt at se, at projektforslaget har Oerlikon AM GmbHs bevågenhed.
Det er vigtige ting, som du påpeger, herunder også kvalitetssikring. Det er i sidste ende måske nok det aller vigtigste, da en del af de komponenter man vil vælge til AM også typisk vil være udsat for en eller anden form for voldsom driftbetingelse.
Det vil sige, at det skal ikke blot være smart, billigt og pænt – det skal også holde!

Jeg ser en god grobund for et solidt AM samarbejde om et eller flere fremtidige demonstrationsprojekter.

Mvh Peter

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 07:56

Et rigtig spændende og relevant projekt med fokus på at gøre AM mere tilgængeligt for en brede kreds af virksomheder.
AM via cladding rummer langt større potentiale i forhold til den traditionelle PBF - især mht til størrelse men også i forhold til at kunne bygge ovenpå komponenter fremstillet på "konventionel" vis. På den måde kan man nøjes med at bruge AM de steder, hvor det er nødvendigt og hvor denne teknologi frembyder fordele i form af f.eks. mindre materialeforbrug, mere kompleks geometri eller forbedrede materialeegenskaber.

Som nævnt i programbeskrivelsen er AM via cladding også velegnet i forbindelse med remanufacturing af defekte høj-værdi komponenter. Dette har vi (MAN Diesel & Turbo) anvendt i en årrække til reconditioning af f.eks. udstødsventiler og stempelkroner. Her har både laser cladding og traditionel opsvejsning kunne anvendes, og kombinationen af disse (laser hybrid svejsning) synes at rumme potentiale for opnåelse af meget høje proceshastigheder uden kompromittering af materialeegenskaberne.

En stor udfordring ved implementering af AM til nyproduktion ligger i de designværktøjer, der anvendes til udvikling og udformning af nye komponenter. Designværktøjerne er generelt begrænset til at håndtere geometrier, som kan opnås med konventionelle bearbejdningsmetoder. Der er derfor behov for at modificere og forbedre designværktøjerne, så de tager højde for de muligheder, der ligger i at kunne formgive vha AM. Denne omstilling er også nødvendig hos designerne og i udviklingsafdelingerne, som skal tænke nye funktionaliteter ind i komponenterne.

Hos MAN Diesel & Turbo er vi i den grad begrænset i anvendelsen af AM vha PBF, fordi de fleste af vore komponenter er meget store. Vi hilser derfor dette stor-skala AM projekt velkommen og glæder os til at følge det!

Med venlig hilsen,
Jesper

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:53

Hej Jesper,
Tak for interessetilkendegivelsen.
Jeg er helt enig i, at fremstillingsmetoden (i denne sammenhæng AM) skal medtænkes fra begyndelsen af designfasen. Værktøjerne skal uden tvivl forbedres og af kompliceres således, at det potentielle/optimale udbytte opnås.
Heldigvis er det et nødråb systemudviklere og forskere også har hørt, så vi vil i fremtiden kunne forvente en ny generation af designværktøj.
Jeg er glad for din kommentar vedrørende remanufacturing. I den forbindelse kunne jeg nemt forestille mig, at MAN Diesel & Turbo indtrådte i en slags mentorrolle for en udvalgt projektgruppe.
Ligeledes ser jeg et godt demonstrationsprojekt med afsæt i MAN Diesel & Turbo store emner, ved f.eks. selektiv AM opbygning på delvist færdige konventionelt fremstillede emner.

Mvh Peter

Bjarne Pedersen (Managing Director, Weartec)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 13:14

Et glimrende initiativ som i høj grad støtter en industriel udviklingskultur og -filosofi, hvor en tiltrængt fokusering rettes mod vitale komponenters levetid. Uanset om man gennemfører præventive elle curative belægninger i form af termisk sprøjtning, cladding, 3D-print eller svejsepålægning o.l. vil komponenternes individuelle levetid blive markant forlænget, og behovet for råvareindkøb og reservedele vil blive minimeret. En besparelse af ressourcer som er med til at stabilisere produktion og driftsforhold.

Med venlig hilsen,
Bjarne

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 20:09

Hej Bjarne,

Mange tak for din kommentar.
Jeg er glad for, at du ser, at vi i vores aktivitetsforslag matcher et identificeret industrielt behov.

Levetidsforlængelser kan opnås ved den palette af teknikker du nævner, hvor produktet og materialet i sig selv er afgørende for teknikvalg.
I den forbindelse hilser jeg et fremtidigt samarbejde velkommen, når tilgængelighed af materialer mv naturligt kommer på tale.

Mvh Peter

Lisa Rabenow (GEA process engineering)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 08:28

Et virkelig spænende og nødvendig projekt. Her hos GEA ser vi løbende på mulige fremstillingsmetoder for at optimere vores produkter. I nogen området arbejder vi med store emner med et lille stykantal. For at blive mere innovativ, have mindre materialespil og udvide vores konkurrencefordele kan jeg se en fordel i at bruge AM teknologier såsom cladding i visse områder.

Ud over det tror jeg, at hvis dansk industri vil fortsætte med at være en spiller på verdens market, er det præcist disse projekter vi har brug for. Forskining i innovative, kosteffektive og fleksible teknologier i tæt sammenarbejde med den industrien.

Held og lykke med projektet! Jeg vil helt klart holde øje med det.
Mvh
Lisa

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:45

Hej Lisa,

Mange tak for interessetilkendegivelsen.
Jeg er glad for, at GEA ser industriel relevans og nødvendighed i vores projektforslag.

En af de drivere ved AM som du nævner, kan være motiveret af et beskedent stykantal og høje konventionelle fremstillingsomkostninger. Det er en oplagt demonstrationscase mhp reduktion af de samlede produktionsomkostninger.
Jeg hilser GEA velkommen i et fremtidigt projektsamarbejde.

Mvh Peter

Klaus Bonde Ørskov (CEO, DAMRC)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:12

Et dansk fokus på AM af store komponenter forankret hos Force technology hilser vi i DAMRC mere end velkomment. Internationalt er dette emne yderst HOT og der tegner sig nogle yderst interessante perspektiver - men Danmark er godt på vej til at komme bagefter, hvis ikke der kastes en del energi ind på dette felt nu. Force Technology har tidligere vist, at de er kompetente på dette område, så de er i mine øjne den rette partner til at tage storskale AM til det næste niveau i Danmark. Dette projektforslag har vores fulde opbakning

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 19:09

Hej Klaus,

Tusind tak for de pæne ord og opbakning.
Jeg er fuldstændig på linje med, at der skal handling til. Lige nu!
Motoren i vores projektforslag er handling via demonstration. Således det vil give anledning øget til tryghed og hurtigst mulig implementering bredt i industrien.

I min optik vil DAMRC være en naturlig projekt samarbejdspartner i en eller flere demonstrationsaktiviteter.

God weekend!

Mvh Peter

Rasmus Dejgaard Jensen (Concept Developer, Vestas Wind Systems A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 10:13

Meget interessant forslag med gode fokusområder. Vestas har opmærksomhed på disse nye teknologier og applikation af dem. En af udfordringerne er at finde punktet, hvor sådanne nye processer bliver rentable i spændet mellem størrelse, styktal, og materialeegenskaber.
Aspektet omkring renovering og reparation føjer desuden yderligere faktorer til omkring fleksibilitet, reaktionstid og indtjeningstab - som kan være en driver for den mellemtunge industri.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:53

Hej Rasmus,

Tak for støtten og kommentarer.
Jeg mener, at når AM er på tale, bør man på nuværende tidspunkt beskue hvert enkelt tilfælde holistisk.
Et element af projektforslagets vision er, at vi gennem demonstrationsaktivitet får i passende omfang gennemarbejdet og belyst rentabiliteten. Der vil være særligt fokus på materialeegenskaberne. Disse data kunne meget vel tænkes, at indgå i et slags AM landkort med henblik på fremtidig guideline.

Renovering/reparation har de attraktive fordele, som du påpeger. Det har også i min optik et massivt "grønt" aftryk.

Mvh Peter

Karsten Christensen (Salgstekniker)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:42

Jeg syntes det er et yderst relevant projekt, der på sigt kan være til stor gavn for underleverandør som os.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:14

Hej Karsten,

Mange tak for supporten.
Jeg er glad for, at du som underleverandør ser relevansen. Jeg ser det som yderst relevant, at inddrage underleverandører i demonstrationsaktiviteterne af flere hensyn, herunder fremtidens leverancer.

Mvh Peter

Knud Thorsen (Maskiningeniør, SPX Flow - Silkeborg)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 15:05

Interessant projekt. Vi ser muligheder inden for specielle geometrier som er vanskelig at fremstille vha. kendte fremstillings metoder. For os vil det være væsentlig at strukturen i emnerne bliver helt massivt og med lukket overflade så emnerne er rengøringsvenlige efter en udvendig bearbejtning er sket. Pris er selvfølgelig også en væsentlig parameter, men det må man vurdere fra sag til sag.
Mvh. Knud

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:25

Hej Knud,

Tak for interessetilkendegivelsen!
En speciel geometri med særlige kvalitetskrav i forhold til rengøring vil være en oplagt demonstrationscase, som jeg vil håbe vi kan samarbejde om.
Økonomien skal være på plads, hvorfor ben et projektet er, at fremstillingen af produktet skal være rentabel.

Mvh Peter

Maria Jose Landeira Østergård (Manager, Haldor Topsøe A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:41

Haldor Topsøe A/S er meget interesseret i AM af store komponenter. Først vil vi producere de samme komponenter vi producerer idag (samme geometrier) billigere og hurtigere. Men det ultimative mål er at producere specielt designede komponenter til vores kunder, og tænker AM allerede i design phasen.
Et projekt i samarbejde med Force og andre partnere vil være et vigtigt trin i denne process.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:15

Hej Maria,

Mange tak for din kommentar.
Jeg er glad for at høre, at Haldor Topsøe A/S ser et stort potentiale i AM af store komponenter. Med hensyn hurtige og billigere produktion, så kan det allerede opnås ved at minimere materiale lagerbeholdning af f.eks. specielt stangmateriale og ikke mindst bearbejdning.
Jeg er også enig i, at når AM tænkes ind fra begyndelsen, så øges designfriheden.

Jeg hilser dig og Haldor Topsøe velkommen i et fremtidigt projektsamarbejde.

Mvh Peter

Philippe Courrier (Senior Specialist, Terma Aerostructures A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 07:56

Terma ser Laser Cladding som den mest relevante AM-teknologi. Ved eksotiske legeringer giver AM den fordel at materialet lagres som pulver i stedet for geometrispecifikke halvfabrikata. Ved svært bearbejdelige legeringer kan man ofte spare skrubbearbejdningen ved at printe en geometri udelukkende med slettillæg or dermed samtidig spare en stor del af omkostningerne til materiale. Som ved andre AM-teknologier giver Laser Cladding i forbindelse med topologioptimering muligheden for at frembringe optimale strukturer hvis tilgængelig vægt og/eller volumen er en begrænsning. De foreløbige undersøgelser indikerer en produktionsmetode der leverer emner med materialeegenskaber som ikke afviger fra emner fremstillet af plade eller stang. Overfor aerospaceindustrien genstår et ikke ubetydeligt kvalifikationsarbejde mens teknologien umiddelbart vil kunne implementeres på Termas industrielle produkter. Terma forventer at anvende Laser Cladding som produktionsteknologi til serieproduktion inden for en overskuelig årrække.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:43

Hej Philippe,

Tusind tak for din kommentar.
Som du skriver, så laser cladding har nogle indiskutable fordele sammenlignet med andre tekniker. Den printer hurtigt, stort og har en meget høj udnyttelse af print materiale. Dette kan resultere i en markant reduceret fremstillingsomkostning.
AM giver også rig mulighed for at revidere sit design, som f.eks. kunne være en topologi eller funktionsoptimering. Med hensyn til sidstnævnte kunne jeg forestille mig noget i af retning kobling af forskellige materialer, som laser cladding også muliggør.
Kvaliteten skal være på plads. I den forbindelse har vi har sat barren højt til at starte med og arbejdet med et udbredt materiale i aerospaceindustrien. Her har vi høstet meget positive resultater, som vil være medvirkende til øget tryghed ved implementering af AM i produktionen.

Jeg ser Terma i en oplagt demonstrationsaktivitet samt i en mentorrolle for en gruppe af relevante virksomheder.

Mvh Peter

Erick Thürmer (CEO, Thürmer Tools ApS)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:39

Kære Peter,

Det glæder mig at i tager bolden op, mere end 10 % af alt produceret i verden inden 2027 vil være 3D printet - og vi har i Danmark en kæmpe mulighed for at vinde en føreplads.

Erick Thürmer
Thürmer Tools

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:05

Hej Erick,

Tak for din kommentar og støtte.
Jeg synes, at du frembringer en vigtig pointe.
AM er ikke blot smart og koblet med andre fordele. Det vil være en naturlig del af fremtidens værktøjskasse, så vi skal i gang med udbredelsen nu.

Mvh Peter

Lars Holmegaard (Projekt & Udviklingschef, Dansk AM-Hub)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:03

Hej Peter Tommy,

Super projekt, som AM-hub hilsner velkommen og bakker op om. Vi har brug for så meget viden som muligt, der kan komme danske virksomheder til gavn - Danmark har brug for at tage et kvanteskridt fremad!

Mange hilsner,
Lars

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:22

Hej Lars,

Jeg er meget glad for AM-Hubs opbakning.
Projektet foreslår netop at viden omsættes til en direkte aktionsindsprøjtning i dansk industri.

Mvh Peter

Mads Ravn (Teknisk Direktør, EnerDry A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:17

Hej Peter Tommy,
I forbindelse med vores damptørrer, benytter vi flere materialer der er lettere eksotiske. Da disse oplever stort slid, vil reparations arbejde være interessant med hårdmetaller, således det er muligt at udbedre skaden i et begrænset område. Specielt interessant vil være, om I kan håndtere base materialer med et højt kromindhold.
Ligeså vil det give os muligheder for at fremstille prototyper af legeringer, som vi ellers skulle støbe med dyre modelomkostninger til følge.
Mvh.
Mads Ravn
CTO, EnerDry A/S

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 16:01

Hej Mads,

Tusind tak for din kommentar.
Det er nogle interessante aspekter du bringer i spil, som alle vil være relevante kandidater til en demonstrationsaktivitet.
Jeg vil helst ikke starte en dyb teknisk dialog her, men:
• Lokal reparation med materialeopgradering er mulig.
• Som udgangspunkt er alle svejsbare materialer håndterbare. Og i visse tilfælde er det også muligt at øge kromindholdet i det opbyggede område.
• Afhængig af design, formål og den sammenhæng at komponenten indgår i, så kunne jeg forestille mig produktion af prototyper. Det vil give mulighed for løbende optimering efter ”marktest”, så at sige.

Tak for indspark!

Mvh Peter

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Fredag d. 11/5-18 kl. 11:42

Metal Cladding is a technology which provides the potential to reduce production costs and develop novel designs with improved performance characteristics. MADE has assisted a number of SME's to get access to this technology together with FORCE, where it has proven to offer significant benefits. There remains significant pull from MADE's industrial partners both large and small to develop the metal cladding competences and services further. I fully support this initiative.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 11/5-18 kl. 14:40

Hi Nigel,

Thank you for the support!
The initiative will focus on industrial demonstration addressing quality, flexibility and of course cost savings. Through this we will push the implementation of technology.

Best regards
Peter

Peder Norborg (Project Director, Maersk Drilling)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 10:44

På sigt kan jeg se et stort potentiale i AM cladding både i forhold til hurtigere tilgang til reservedele, da vi har mange speciel fremstillede komponenter i vores branche, men også i forhold til reperation af samme. Men teknologien skal selvfølgelig modnes så der er et stykke vej, men der er ikke tvivl om at det kunne være interessant at se hvor langt man kan tage teknologien mht materialer og geometrier

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:44

Hej Peder,

Mange tak for din kommentar.
Jeg er fuldstændig enig i, at potentialet for Maersk Drilling må være stort i forhold til reparation og fremstilling af special komponenter.
Jeg vil dog argumentere for, at teknologien er moden allerede nu, hvorfor aktivitetsforslaget sigter mod implementering via demonstration.

Mvh Peter

Jens Bruun Andersen (Head of Marine Operations, UltraShip)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:38

Jeg ser kæmpe perspektiver i den videre udvikling af AM cladding, ikke mindst indenfor skibsbranchen.
Hurtig levering af essentielle reservedele er en daglig og meget kostbar udfordring for hele branchen, hvorfor en modning af teknologien potentielt vil kunne bidrage yderst positivt.
Jeg vil anbefale at man tidligt i det videre forløb får et tæt samarbejde med relevante myndigheder og klasseselskaber, da mange vigtige komponenter kræver godkendelse i henhold til gældende regler og regulativer

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:58

Hej Jens,

Tusind tak for dit input.

Besparelser er nok den største driver i vores projektforslag, og jeg kan nemt forestille mig, at det må være yderst interessant for skibsbranchen. Her er det måske stilstand og ikke så meget højværdi komponenter som koster.

FORCE har allerede et naturligt samarbejde med klasseselskaber, herunder også i forbindelse med additive manufacturing, hvor der også er udstukket guidelines.

Jeg hilser personligt klasseselskaberne velkommen i et demonstrationssamarbejde i forbindelse med bl.a. skibsbranchen.

Mvh Peter

Henning Ljungdahl (Ingeniør, Radiometer Medical Aps)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:16

Jeg ser store muligheder indenfor AM i metaller især ved fremstilling af støbeværktøjer, til plast og metal.
Her er virkelig mulighed for at optimere gennemløbstid ved fremstilling og reparation, samt optimere kølekanaler, og fremstille kompliceret emnegeometrier mv.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 14:26

Hej Henning,

Mange tak for din kommentar!
Potentialet for AM fremstilling af avancerede støbeværktøjer er stort. Det er faktisk allerede implementeret i nogen grad med henblik på de gevinster du på påpeger.

Reparation af støbeværktøjer og fremstilling af større værktøjer finder man i min optik det største guldæg, da der ofte er tale om special legeringer med en markant prisseddel påsat.

Mvh Peter

Lars Agner Hansen (Testingeniør, Nov Flexibles I/S)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:44

Jeg ser AM som en meget interresant teknologi. hvor især kompleks geometri der slet ikke er mulig at fremstille med normal spåntagende bearbejdning, vil blive muligt både hurtigt og kosteffektivt. perspektiverne er fremragende, og det bliver ganske spændende at følge udviklingen af denne teknologi.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 13:20

Hej Lars,

Tak for din kommentar.
Der er unikke muligheder i AM! Jeg tænker tit selv på en simpel hul kugle, som man i princippet kan fremstille - det kan man ikke med traditionel spåntagning.

AM teknologi bliver en naturlig del af værktøjskassen, netop på grund af de fordele du nævner. Og jeg er lige så spændt på, at se hvor hurtigt det rent faktisk går.

Mvh Peter

Henrik Blangsted (Senior CIM Platform Manager, Vestas Wind Systems)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 18:17

Jeg ser AM cladding som en meget relevant teknologi fremadrettet for danske virksomheder, både i forbindelse med udvikling og produktion af emner. I vestas benyttes 3D printning allerede i forbindelse med udvikling af prototyper og jeg er sikker på at hvis denne type teknologi bliver udviklet mere kommercielt (anskaffelse og produktion) vil dette også være noget som Vestas vil have fokus på i fremtiden. Denne teknologi kan evt.bruges i produktionen men også i forbindelse med fremstilling af kritiske reservedele i service. Men det vil kræve at materialer egenskaber og kvaliteten af produkterne kan leve op til eksisterende produkt krav.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Søndag d. 13/5-18 kl. 12:56

Hej Henrik,

Mange tak for interessetilkendegivelse og kommentar.
Det lyder til at Vestas har spottet gevindsten ved fremtidig AM fremstilling og at I kan drage stor nytte af vores resultater i vores projektforslag.
Demonstration er fundamentet i vores aktivitet under belysning af økonomiske fordele mv. Men der er i høj grad også fokus på materialeegenskaber og acceptabel kvalitet.

Jeg vil hilse Vestas velkommen i en demonstrationssammenhæng i vores fremtidige projektaktivitet.

Mvh Peter

Carsten Jørn Rasmussen (Teknisk systemansvarlig for Svejsning, NDT og metallurgi, Banedanmark)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:09

Som svejse- og maskiningeniør kan jeg se et stort potentiale for udnyttelse af 3D-print i metaller i dansk industri. 3D print teknologien har jo allerede vist sit værd på mange andre områder i verden, og hvis Danmark gennem dette projekt kan være med fremme i front med AM på metal-området, så må det kunne styrke dansk industri. I Banedanmarks spor indgår der tusindvis af forskellige specielle stålkomponenter, hvor mange udsættes for stort slid, og her kunne AM i nogle tilfælde være en interessant løsning.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 11:07

Hej Carsten,

Mange tak for din kommentar og interesse.
Jeg er enig i, at teknologien har vist sit værd, hvorfor vores forslag sigter mod tryghedsskabelse og implementering via demonstration.

Jeg synes, at det vil være oplagt og interessant at kigge nærmere på et eller flere af Banedanmarks relevante emner i en demonstrationssammenhæng.
Som udgangspunkt forestiller jeg mig, at der vil være en gevinst ved både re-manufacturing og fuld AM opbygning. Men det vil nok være gavnligt, at kategorisere komponenterne ud fra forskellige kriterier først.

Mvh Peter

Richard Howard (DFM & Surface Treatment Specialist, Global Castings Holding)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 06:55

Global Castings følge udvikling af AM. Som leverandør af store støbte stål emner til vindindustrien er det vigtigt at vi nøje følger den teknologiske udvikling der sker, som evt. kan overføres til industrien. Hvis AM skulle vise sig at kunne implementeres som et alternativ til støbning kan det være med til at reducere tid til marked, reducere materiale forbrug og åbne op for ny muligheder mht. materiale udnyttelse og forbedre vore konkurrencepositionen på markedet.
Vi er derfor meget positiv overfor teknologien for stor-skala additiv fremstilling, og vil som minimum følge demo-projektet nøje eller evt. være deltager i projektet.
M.v.h.
Richard Howard
Global Castings Holding

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:02

Hej Richard,

Tak for din kommentar og tilkendegivelse.
Der kan meget vel være en konkurrencefordel indbygget i AM sammenlignet med traditionel støbning.
Umiddelbart ser jeg to vinkler, hvor den ene kunne være frigørelse fra forme, mens den anden adresserer et potentielt behov for ændring af design hvorved man så printer formen.
Jeg ser frem til en god dialog omkring mulighederne og hilser Global Casting velkommen i en fremtidig følgegruppe og eventuel deltager i demonstrationssammenhæng.

Mvh Peter

Johnni Nielsen (Specialist, Ørsted)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:47

Ørsted Bioenergy og Thermal power er også begyndt at kigge på den nye AM teknologi og ser muligheder for at kunne fremstille kristiske reservedele. Men det vil kræve at materialer egenskaber og kvaliteten af produkterne kan leve op til eksisterende produkt.

Vi er derfor meget positiv i Ørsted overfor teknologien, og vil som minimum følge demo-projektet nøje eller evt. være deltager i projektet.

Mvh Johnni

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 16:16

Hej Johnni,
Tusind tak for din kommentar og interessetilkendegivelse.
Kritiske reservedele er ofte forbundet med høje omkostninger. Her mener jeg, at det kan være relevant, at kigge både på fuld AM og re-manufacturing med henblik på nedbringelse af omkostninger.
Vedrørende de specifikke kvalitetskrav, så er de noget som vi bør eftervise. Afsættet er dog ganske godt og bredt her.
Jeg vil byde Ørsted velkommen i vores fremtidige aktivitet.

Mvh Peter

Mads Rasmussen (Forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:09

I Fyns Maritime Klynge følger vi også interessant med i udvikling indenfor AM fremstilling. Vi tror også på, at AM fremstilling har store perspektiver for den maritime industri til bl.a. fremstilling af kritiske reservedele (både on site og i produktion), ligesom man forventeligt kan designe visse produkter på en ny og bedre måde med AM, bl.a. qua kompleks geometri som spåntagende bearbejdning ikke kan i dag.
Jeg er sikker på, at hvis teknologien modnes yderligere, vil AM fremstilling være en del af fremstillingen af ny komponenter og reservedele.
Mvh
Mads Rasmussen, Fyns Maritime Klynge

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 16:29

Hej Mads,

Mange tak for interessen og kommentar.
Vi ser potentialet i fuldstændig samme øjenhøjde. Dog mener jeg, at teknologien har et modent stadie, hvorfor vi sigter mod tryghedsskabende demonstrationsaktiviteter. Så bliver implementeringen en naturlighed, og i kølvandet af det, så bliver teknologien mere tilgængelig i Danmark.
Jeg ser gode samarbejdsmuligheder med Fyns Maritime Klynge som eksempelvis ved formidling af resultater og erfaringer.

Mvh Peter

Casper Hansen (Direktør, Technicon ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:34

Dette projekt er særligt relevant, fordi vi skal stræbe efter at afkoble vores vækst fra ressourceforbruget. Derfor skal vi insisterende udvikle mere intelligente produkter og konstruktioner, dette presser selvsagt behovet for avancerede produktionsmetoder. Det er derfor afgørende at udviklingen inden for AM ikke bare stimuleres, men aktivt prioriteres. Jeg ser derfor både teknologiske muligheder, såvel som forretningsmæssig potentialer i dette spændende projekt.

Mvh.
Casper Hansen, Technicon

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:53

Hej Casper,
Tusind tak dine markante ord og support.
Jeg er naturligvis enig i, at teknologien skal udrulles. Det skal være drevet af nye og forberede muligheder koblet til sund økonomi.
Det er også en god pointe, at have fokus på ressourceforbrug. AM og ikke mindst re-manufacturing kan tilbyde et væsenligt forbedret “grønt” fodaftryk.

Mvh Peter

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:09

Vi støtter absolut dette initiativ. Der er i de fleste industrier en stadigt større efterspørgsel efter AM/3D-print-teknologier og -metoder. Specifikt i forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien møder vi efterspørgslen i et stærk teknologidrevet marked. Samtidig er disse industrier kendetegnet ved en stor repræsentation af SMV'er, som sjældent har resurser og kompetencer til selv at implementere AM/3D uden hjælp. Derfor vil det være vigtigt at støtte FORCE i dette initiativ, idet cladding af metaller netop udgør et stort værdipotentiale inden for innovation og fremstilling af produkter i forsvars-, sikkerheds- og rumerhvervet, som vil kunne forløses via dette initiativ.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:28

Hej Klaus,

Tak for din kommentar og ikke mindst støtte.
Forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien er i mange henseender frontløbere. Og det er min opfattelse, at de også er det i forbindelse med additiv fremstilling.
Det lægger, som du påpeger, et massivt pres på SMV’erne med henblik på teknologi implementering. Det pres kan vores projektforslag afhjælpe.

Det vil være interessant om aktiviteten kunne udmønte sig i en demonstrationsklynge af virksomheder indenfor disse industrier.

Mvh Peter

Jacob Willer Tryde (Partner, Alexiou & Tryde - Design and Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 22:40

Stærk mulighed for at gå ind i en fremtid med helt nye og bedre designs af store metalemner og konstruktioner. AM bringer et geometrisk paradigmeskift med sig og det får enorm betydning på blandt andet vægt/styrkeforhold, samtidig med at der opstår en anledning for konsolidering af komponenter, reduceret montage og materialebesparelse. AM fleksibiliteten lægger også op til en justering af udviklings- og designprocesser, så man på optimal vis kan udnytte teknologien. FORCE's viden om metaller, svejseprocesser og sikring af kvalitet vil være et godt udgangspunkt til industrialisering af storskala-AM.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:10

Hej Jacob,

Mange tak for din kommentar og vinkling!
Jeg er er helt enig i, at det er oplagt at tage fat på udviklings- og designprocesser med henblik på maksimal teknologi udbytte og bedst mulige funktionelle design. I den forbindelse ser jeg en inspirationskilde i jeres virksomhed, som en aktivitetsfølgegruppe kunne drage stor nytte af.

Mvh Peter

Fei Yu (Associate Professor, Mads Clausen Institute, University of Southern Denmark)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:37

The proposed large-scale additive manufacturing in metal by Force looks great. My research interest is about smart prototyping, in which generative design is one of the focused areas. In combination with AM, they will create the revolutionary impact on product development and production, as well as consumer behaviors. It is indeed an interesting research area that attracts our attention. Among many other topics, to improve the overall efficiency including both the pre-processing and post-processing would be my favorite topic. I would be very happy to hear more and have collaboration with Peter and Force.
Best regards,
Fei

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:15

Dear Fei,

Thank you for your very positive comment and support!
Personally, I would be happy to collaborate in this context too – I think it would be extremely interesting and beneficial if we can take the newest academic research into account in a demonstration activity.
I believe pre- and post-processing are very important factors in connection with AM. These factor should have the same attention as the print technology, as they are ingredients that make the final product work.

Bet regards
Peter

Troels J. Ankerstjerne (Forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:57

Også støtte fra Fyns Maritime Klynge til dette initiativ. Der er i den maritime industri mange muligheder for at anvende AM/3D-print-teknologier og -metoder. Industrien er stærkt teknologidrevet marked, og ved anvendelse til retrofit og reservedele vil det give både besparelser, bedre produkter samt kortere leveringstid. Industrien har også rigtigt mange SMV'er, disse har sjældent resurser til selv at implementere AM/3D uden hjælp. Derfor vil det være vigtigt at støtte FORCE i dette initiativ, idet cladding af metaller udgør et stort vækstpotentiale inden for produkter til den maritime industri. Der udvikles Internationalt meget på AM teknologi og der tegner sig mange yderst interessante perspektiver. Dette projektforslag har vores fulde opbakning

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:50

Hej Troels,

Tak for jeres fulde opbakning!
Den maritime industri er i min optik en teknologidrevet frontløber, motiveret af bl.a. forlænget serviceintervaller, funktionsoptimering og genanvendelse.
Der er enorme besparelser at hente her.

Jeg er også glad for, at du fremhæver underleverandørerne, som typisk er SMV’er. Det er for mange af dem en absolut nødvendighed, at kunne dokumentere den gode idé før man eventuelt laver en fabrikationsomstilling. Dette tager vores aktivitetsforslag bl.a. hånd om.

Mvh Peter

Henrik Hjelmsø (Adm. Direktør, COVI Precision)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:45

Hos Covi Precision, syntes vi at projektet lyder rigtig interessant og meget relevant. Vi ser frem til at følge projektet når det bliver igangsat.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:58

Hej Henrik,

Tak for din kommentar og interesse.
Jeg vil hilse Covi Precision velkommen i en fremtidig industriel følgegruppe.

Mvh Peter

Michaeel Emborg (Prototype Manager, Rockwool International A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 23:09

Hej - Vi kunne godt tænke os hvis vi kunne bruge dette til at give Stenuld en overflade behandling.
Kunne man ligge 1-2 mm på, ligesom som gummihud/polystyren

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:58

Hej Michaeel,

Mange tak for din kommentar.
Jeg synes, at det vil være yderst relevant og meget interessant med en gennemgang af Rockwools produkter og produktionslinje med henblik på at præcisere aktivitetsforslaget mulige udbytte for jer.
Med hensyn til direkte overfladebehandling på stenuld, så tænker jeg umiddelbart, at der er en vej frem, da nogle af de støtteteknikker, som er inkluderet i forslaget vil være gangbare.

Jeg ser frem til en dybere diskussion om emnet.

Mvh Peter

Giuliano Bissacco (Associate Professor PhD, DTU Mekanik)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:57

Metal cladding is powerful process for production of high performance components with high geometrical complexity and controlled material distribution. The industrialization of this technology can be a strong competitive advantage for Danish Companies. I have a very positive experience of working with Force on projects related to Additive Manufacturing of multi-material structures and fully support the initiative. I look forward to be supporting this project through a close collaboration.

Mvh
Giuliano Bissacco
DTU Mechanical Engineering

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:48

Hi Giuliano,
Thank you for your kind and positive feedback.
I greet your support and collaboration welcome!
We should integrate this technology in the Danish industry as fast as possible, and I believe that our strong collaboration foundation will act as a huge catalyst, that the involved companies will gain from.
Best regards
Peter

Morten Kristiansen (Lektor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:57

Faciliteter med 3D-print i metaller er meget spændende og nyttige, da det giver mulighed for at visse komponenter kan produceres eller repareres hurtigere, billigere og bedre. Vi har gennem flere projektsamarbejder stor glæde af at bruge laserfaciliteterne, som rigtig godt supplerer de faciliteter vi selv besidder. Disse faciliteter til 3D-print i metaller vil i fremtiden være et godt udgangspunkt for nogle rigtig spændende både forsknings og udviklingsprojekter inden for rigtig mange anvendelsesområder.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:57

Hej Morten,
Mange tak for din kommentar.
Jeg hilser bestemt også jer velkommen i et fremtidig samarbejde omkring additiv fremstilling.
Arbejdet kan, som du skriver, bestå i produktion og reparation med henblik på gevinst. Og noget af det arbejde vil have karakter af forskning og udvikling. Her tænker jeg umiddelbart på en naturlig kobling med uddannelsesforløb som eksempelvis afgangsprojekter på forskellige niveauer.
Mvh Peter

Klaus Loft Højbjerre (3D-Opt)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:35

Selvom om laser powder bed (SLM etc.) og cladding begge falder in under additive manufacturing paraplyen, så er de nærmere supplementer end alternativer. Der er ikke blot plads til, men et reelt behov for, at vi har begge teknologier tilgængelige i Danmark. I Adimant henter vi primært vores kunder i udlandet, da kendskabet til metal additive manufacturing generelt er lavt i Danmark. Adgang til bedre faciliteter er en afgørende faktor for, at de danske virksomheder kan stifte bekendtskab med teknologien og opbygge erfaring. Cladding rammer netop den gruppe virksomheder, hvis produkter ikke passer ind i en "lille" powder bed maskine på 25-50cm.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:39

Hej Klaus,

Tusind tak for din kommentar.
Jeg er fuldstændig enig i, at den ene AM metode ikke udelukker den anden. Den situation kommer vi næppe nogensinde i.
Du prikker også til noget vigtig – kendskabet er for lavt i Danmark. Lige præcis det er noget som vi vil ændre i denne arbejdsramme. I den forbindelse vil jeg finde det naturligt, at trække på jeres internationale erfaring.

Mvh Peter

Michael Joachim Andreassen (Associate Professor, Ph.D., Danmarks Tekniske Universitet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:19

Additiv fremstilling (AM) er et område i hurtig udvikling, som vi følger tæt på DTU. AM er med til at accelerere udviklingsprocesser og giver et omkostningseffektivt alternativ til specialiseret produktion. Denne teknologi har et stort potentiale, som har motiveret ekstensiv interesse og support fra industrien vedr. karakterisering, standardisering og certificering af AM-dele og processer. Næste generation af AM kræver fremstilling i multiskala, standarder som sikrer kvalifikationer, valideringer og sikkerhed for processen, produktet og udstyret. En industrialisering af stor-skala AM vil understøttes godt af sideløbende forskning, udvikling og oversættelse til praksis for disse næste generationsteknologier i AM. Vi ser et stort potentiale i form af bl.a. konkurrencefordele, reduceret materialeforbrug og levetidsforlængelse i multiskala AM samt muligheder for nye innovative og elegante løsninger.
Vi har gennem flere projekter haft glæde af et godt samarbejde med LWT og med succes benyttet deres faciliteter. Udvidelse af AM faciliteter og viden vil kunne bidrage til innovativ forskning, vidensdeling og udviklingsprojekter med DTU indenfor bl.a. vindmøllesektoren, transportsektoren, energisektoren og avancerede fremstillingsprocesser.
Der er absolut behov for implementering og demonstration via cases i virkelige industrimiljøer.
Vi ser frem til at kunne bidrage til projektet gennem et tæt og godt samarbejde. Her kan bl.a. inddrages DTU’s svejselaboratorium og Center for Advanced Structural and Material Testing.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:50

Hej Michael,

Mange tak for din støtte og kommentar.
Jeg mener, som du, at samspillet mellem forskning og industriel implementering via demonstration er yderst vigtig. Ikke alene høstes gevinsten ved eksempelvis en mere hensigtsmæssig fremstillingsmetode, men det driver også den fremadrettede forskning og udvikling.
Implementeringen bør også i min optik ske løbende, da man dermed sikre at man ikke ender i en teknologikløft og mister sin konkurrence fordel.

Jeg ser også frem til et forsat tæt og frugtbart samarbejde.

Mvh Peter

Peter Herskind
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:41

Hos Vestergaard Company, syntes vi at projektet lyder yderst interessant.
Ser det især som en mulighed, kombineret med at man laver en topologioptimering på nuværende kendte komponenter, hvor man ofte ender ud med nogle mere komplekse modeller forslag, som nemmest vil kunne lade sig fremstille pådenne måde
Vi agter at følge projektet når det bliver igangsat.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:57

Hej Peter,

Tak for din kommentar.
Topologioptimering går ofte hånd i hånd med additiv fremstilling, da metoden lægger op til generel optimering af funktionalitet og/eller design. Det er også en øvelse som vores aktivitetsidé vil tage op.
Jeg hilsner Vestergaard Company velkommen i en fremtidig følgegruppe.

Mvh Peter

thomas RH pumper
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:22

RH Pumper.
Der er rigtige mange aspekter i dette forslag, som vi kan drage nytte af.
Vi er leverandør af pumper til mange forskellige formål. Fælles for dem er bl.a. at de skal være driftssikre således at serviceintervaller holder stik.
For vores kunder vil det være værdifuldt, om man kan eksempelvis overfladebehandle og dermed levetidsforlænge med henblik på reduktion af nedlukningstid. Ligeledes er reparation er naturligvis også attraktivt, da pumperne generelt er omkostningstunge i indkøb. Disse faktorer vil være meget gavnligt at få demonstreret og dokumenteret.
Hvis kvaliteten af 3D printede pumpedele er acceptabel og omkostningen er sammenlignelig med det som vi kender i dag, så er det også noget, vi vil kigge nærmere på
Mvh Thomas RH pumper

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:19

Hej Thomas,

Mange tak for din kommentar.
Jeg er glad for, at du ser flere muligheder i vores aktivitetsforslag. Personligt mener jeg, at funktionsoptimerede overflader er både vigtigt og spændende. For jer antager jeg, at funktionsmiljøet eksempelvis kunne dreje sig om vand eller spildevand. Og her skal man tænke sig grundigt om, set fra et materialemæssig perspektiv.
Reparation af pumper, og eventuelt i kombination med funktionsoptimering, ser jeg som en relevant demonstrationsaktivitet, som vil i nogen grad kunne trække paralleller til anden anvendelse.
Med hensyn til print af pumpedele, så er første skrift at få afdækket den økonomiske nøgle samt forventet kvalitet af det specifikke opbygningsmateriale. På baggrund af de mange kommentarer til vores forslag, så tegnes der et billede af, at vi gennem demonstration får mulighed for en ganske omfattede kortlægning.

Mvh Peter

Rasmus Sparre (Sales Manager, DESMI Ocean Guard A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:15

Fra DESMI Ocean Guards side ser vi AM som en yderst attraktiv mulighed for at fremskynde en ellers langvarig proces - og med betydelig færre omkostninger end vi normalt har. Vi kan se en række klare fordele ved AM indenfor vores felt. Så vi vil følge - og meget gerne være en del af - udviklingen indenfor dette. Og vi håber så at forventningen omkring kvalitet, omkostninger og tid kan svare til hvad der rent faktisk kan lade sig gøre indenfor en overskuelig fremtid (år og ikke artier).
Med Venlig Hilsen
Rasmus Sparre - DESMI Ocean Guard A/S

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:27

Hej Rasmus,

Tak for kommentar og interessetilkendegivelse.
Additiv fremstilling kan byde de ønskværdige fordele, som du nævner. Teknologimæssigt set er AM på et modent stadie, men det er ofte vil det enkelte tilfælde afgøre rentabiliteten.
Jeg vil se frem til at diskutere jeres applikationer!

Mvh Peter

Anders Brandt
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:32

En rigtig god idé!

Os der arbejder med forskning og udvikling af metoder for test og validering, kan kun være enige i hvad der siges her. Jeg ser rige muligheder for, at dette bliver meget givende for dansk industri. Alle muligheder til at forbedre prediktion af levetid er meget ønskede.

Peter Tommy Nielsen (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:50

Hej Anders,

Tak skal du have.
AM er en af de teknologier, som man ikke bør se alt for isoleret på. Det vil sige, at det er vigtigt at holde fokus på økonomi og ikke mindst kvalitet.
Teknologierne i vores aktivitetsforslag har nogle produktivitetsmæssige fordele samt en stor fleksibilitet i forhold til materialer. Men det i mente, står man ganske godt når der skal designes. Test, verifikation og forudsigelighed er i den sammenhæng meget ønskværdig. Enig!

Mvh Peter