Industrialisering af stor-skala AM og kvalitetssikring af AM-produkter

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Aktiviteten understøtter industrialisering af stor-skala additiv fremstilling (AM) via industrielle demo-cases. Teknologien, som er ny i Danmark, skal udrulles til industrien, og der skal skabes tryghed omkring egenskaber og industriel skalérbarhed.

Additive manufacturing, AM via 3D laser cladding af metaller, hvor metallag påføres lagvis, rummer et stort potentiale for integration i industrielle produktionssystemer og fremstilling af komponenter i stor-skala. Fordelene knytter sig til langt større produktionshastighed, mere kosteffektivt materialeforbrug, produktion i meter-skala fremfor cm-skala og mulighed for at kombinere forskellige materialer og egenskaber.

Additive manufacturing (AM) eller 3D-print i metaller er udpeget som et af de bærende elementer i den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0. Der findes efterhånden en række forskellige AM teknologier på det danske marked, men teknologien ’3D laser cladding’ er endnu kun at finde i udlandet og på et relativt umodent stadie. Aktivitetsplanen vil modne 3D laser cladding-teknologien i samarbejde med de udenlandske aktører og udrulle den på markedet i Danmark, således at dansk industri kan få gavn af de fordele, teknologien bringer med sig. Fordelene knytter sig bl.a. til langt større produktionshastighed, mere kosteffektivt materialeforbrug, produktion i meter-skala fremfor cm-skala (nuværende AM teknologier i DK fokuserer på cm-skala produktion) og mulighed for at kombinere forskellige materialer og egenskaber. Herudover rummer teknologien også et væsentligt økonomisk potentiale for industrien ifm. re-manufacturing, hvor defekte høj-værdi komponenter ikke kasseres, men repareres og ofte tilmed opnår forbedrede egenskaber. Omfattende industrielt optag af AM teknologierne (både de eksisterende og 3D laser cladding) fordrer dog en grundlæggende tiltro til produkterne og deres kvalitet. Aktivitetsplanen omfatter derfor et komplet projekt, som ikke blot dækker udrulning af 3D laser cladding-teknologien indenfor fremstilling og reparation, men også karakterisering, kvalitetssikring og efterbehandling af AM produkter generelt.

De nye teknologiske serviceydelser vil således omfatte rådgivning ifm. anvendelse af 3D laser cladding-teknologien (herunder pilotproduktion), såvel som nye metoder til kvalitetssikring af AM producerede produkter mhp. at lette og fremme det industrielle optag. Målgruppen er bred, og omfatter alt fra kraftværker (renovering af aksler), transportsektoren (opbygning af blade på turboladere, renovering af bremseklodser på tog) over food- og pharmakomponenter (varmevekslere til mejeriprodukter og plaststøbeværktøjer), til store komponenter til kemisk procesindustri, aerospace og vindenergi. Kort sagt har teknologien relevans for alle industrier, hvor der anvendes komponenter i metal (og hvor prisen på produktionen af disse har væsentlig betydning for den samlede økonomi for systemet, hvori komponenten indgår).

Budget:
2019: 5.100.000 kr.
2020: 5.100.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Industrialisering af stor-skala AM i metaller

Nøgleord