Industriel mediator til neutron- og røntgenanalyser på Big Science-faciliteter

Senest opdateret d. 9/4-2018
Alexandra Instituttet
Bioneer
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

Få adgang til verdens kraftigste mikroskop. Med afsæt i European Spallation Source vil Teknologisk Institut, Bioneer, FORCE Technology og Alexandra Instituttet opbygge røntgen- og neutronanalyse-services inden for materialer og life science.

Med etableringen af verdensførende neutron- og røntgenkilder i Lund (ESS og MAX-IV) og Hamburg (DESY og European-XFEL) står danske virksomheder med en enestående mulighed for at integrere nye analyseværktøjer i deres udvikling af produkter og processer. Teknikkerne gør det muligt at koble vekselvirkninger på atomart niveau med multiskala materialeegenskaber fra nano- til makrostørrelse. Fx kan den danske vindmølleindustri få målt rest-spændinger i metaller med neutroner og dermed spare store summer ved at skrue ned for konservative sikkerhedsfaktorer. Kendskabet til teknikkernes industrielle anvendelse er stadig lavt, og aktiviteten skal – i samarbejde med Samfundspartnerskabet LINX – øge virksomhedernes forståelse af den nytte, som de kan få ud af neutroner- og røntgenanalyser. Aktiviteterne i indsatsen ”Danmarks Industrielle Neutronlab” i 2017 har gennem industricases dokumenteret, at teknikkerne kan danne basis for kommercielle services på flere områder. GTS-partnerne vil gå forrest i at industrialisere adgangen til disse teknikker og udvikle en virksomhedsrettet mediator-service.

Nøgleord

66 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jimmy Binderup Andersen (CEO, LINX)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:20

Det er utroligt vigtigt og rigtig godt set, at der er et stort behov for mediatorer i forhold til de nye storskalafaciliteter. I LINX arbejder vi med at ”lukke hullet” mellem forskning og industri inden for røntgen- og neutronteknik.

Ved de klassiske og forskningsbaserede virksomheder, er det en udfordring, men ved små og mellemstore virksomheder er det næsten umuligt. Det er her mediatorene virkelig kan bringe værdi og med GTS’ernes samlede indsats, kan der gøres klar til at få maksimal udnyttelse af de verdensførende røntgen- og neutronfaciliteter i vores baghave.

LINX hilser initiativet velkommen og giver det vores fulde understøttelse.Vi glæder os til det udvidede samarbejde!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:44

Kære Jimmy
Tak for din støtte til forslaget. Vi ser det også som en vigtig opgave at stå sammen om at løfte denne opgave, både mellem GTS'er men i lige så høj grad mellem GTS og Universiteter. Derfor hilser jeg Linx opbakning meget velkommen og glæder mig til at vi sammen kan minimere barriererne for at skabe reel industriel anvendelse af de store forskningsfaciliteter.
mvh
Mikkel Agerbæk

Kim Sørensen (Ingeniør, Hempel A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:30

Dette initiativ kan give stor værdi, idet det må forventes at lette adgangen til denne type analyser samt supplere med ekspertise der måske mangler internt i virksomhederne.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:37

Kære Kim Sørensen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi er meget glade for, at du mener, at initiativet kan være med til at skabe værdi i jeres udvikling ved at skabe lettere adgang til Big Science faciliteter og bidrage med ekspertise på områder som virksomheder ikke selv ligger inde med.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer og resten af farve, lak og limbranchen

Mvh. Mikkel Agerbæk

Christian Haastrup Merrild (R&D Ingeniør, DAMRC)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:04

Egenspændinger er en udfordring i fremstillingsindustrien, som vi ved DAMRC arbejder vi med at reducerer. For at lykkedes med dette er adgang til præcise målefaciliteter afgørende. Karrakterisering af egenspændinger er vanskeligt og vi har længe søgt effektive metoder. Derfor støtter vi dette projekt da det kan bibringe os en bedre forståelse af spændinger.
Denne forståelse vil vi anvende i vores samarbejde med fremstillingsindustrien, således de kan producere bedre og mere effektivt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:49

Kære Christian Haastrup Merrild,

Tak for din kommentar og opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi er enige i, at forståelse for egen-spændinger er en nøgleparameter for at den danske fremstillingsindustri skal kunne producere bedre og mere effektivt. Neutron- og synkrotron faciliteterne vil derfor være et stærkt værktøj til at hjælpe jer og den danske fremstillingsindustri med at forstå egen-spændinger.

Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde, hvor vi i fællesskab anvender Big Science faciliteter til at forstå egenspændinger.
Mvh
Mikkel

Morten Fyhn (R&D Engineer, Kemiingeniør, AVK GUMMI A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 15:16

Lettere adgang til røntgen og neutron faciliteterne for Industrien vil klart kunne bidrage til spændende udviklingsmuligheder. Teknologisk Institut vil være en oplagt samarbejdspartner for os i anvendelsen af disse faciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:38

Kære Morten Fyhn

Tak for din kommentar. Vi er glade for, at du ser Teknologisk Institut som en oplagt samarbejdspartner for jeres fremtidige anvendelse af Big Science faciliteter.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Ram Sarusie (Materials Scientist, Færch Plast)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:11

Brugen af ESS og MAX-IV vil kunne åbne nye muligheder for udviklingsprojekter for Færch Plast, hvor vi vil kunne opnå viden på et helt andet niveau end det vi kan i dag. Viden på atomar eller mikro-niveau er afgørende for at kunne reducere og forstå kompleksiteten af de fænomener vi kæmper med til dagligt. Færch Plast besidder ikke kompetencer til Big Science-faciliteter, men anser TI som et godt bindeled mellem disse faciliteter og virksomhederne.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:38

Kære Ram Sarussie

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Vi er enige i, at der er store muligheder ved at forstå materialer helt ned til atomar eller mikro-niveau, for derved at kunne håndtere komplekse fænomener og udfordringer i forhold til materialer.

Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde, hvor vi i fællesskab anvender Big Science faciliteter til at forstå de komplekse fænomener i dagligt arbejder med.

Mvh Mikkel Agerbæk

Henrik Birkedal (Lektor, Aarhus Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:51

Vidensoverførsel fra synkrotron- og neutron-faciliteter til virksomheder har et kæmpe potentiale men er udfordret af en række problematikker. Dette initiativ adresserer disse problematikker og vil bidrage meget væsentligt til at udbrede gevinsten af disse nye faciliteter til hele det danske samfund. De danske universiteter har verdensførende kompetencer i synkrotron- og neutron-teknikker. At få dem bragt i spil til løsning af konkrete problemer hos danske virksomheder kræver dog et bindeled; det er præcis hvad dette fine initiativ vil tilvejebringe.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:39

Kære Henrik Birkedal

Tak for din kommentar og støtten til aktivitetsforslaget. Vi deler din opfattelse af både det store potentiale ved og udfordringerne med at bringe den store viden inden for anvendelse af Big Science faciliteter i Danmark aktivt i spil hos danske virksomheder. Vi er glade for, at du ser at dette initiativet adresserer disse problematikker ved at Teknologisk Institut som bindeled kan bidrage til at udbrede gevinsten ved at anvende disse faciliteter.

Mvh Mikkel Agerbæk

Klaus Bolving (Direktør & Netværksleder, CenSec & Innovationsnetværket for Produktion)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:47

Vi støtter dette initiativ, da denne særlige disciplin vil være med til at løfte kvaliteten i produkter og services inden for defence, space & security, hvor kvalitet er en altafgørende parameter, som virksomhederne og slutbrugerne hele tiden efterspørger.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:14

Kære Klaus Bolvig,
Aktiviteten er særdeles relevant for defence- og space-industrien, da fejlanalyse og kvalitetskontrol er afgørende, når materialer skal presses til det yderste. Tak for din støtte.
Mvh
Mikkel

Thomas Steenberg (Danish Power Systems)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:34

Glimrende med en "single point of contact" og muligheden for hurtig afklaring af potentiale/muligheder for virksomheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:15

Kære Thomas
Vi er glade for at ramme interessen hos en højteknologisk virksomhed som Danish Power Systems. Tak for din positive tilkendegivelse.
Mvh
Mikkel

Anette Harbo Dahl (Konsulent, Danmarks Farve- og Limindustri (DFL))
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:13

DFL støtter projektet om neutron- og røntgenanalyser. Med projektet kan dyre teknologier potentielt gøres lettere tilgængelige også for mindre danske virksomheder og medvirke til at styrke vidensniveauet. Det kunne også være relevante nogle af DFL’s medlemsvirksomheder. Interessant.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:55

Kære Anette Harbo Dahl

Tak for din interesse for vores aktivitetsforslag. Vi er enig i, at det at gøre analyser på Big Science faciliteter lettere tilgængelige for mindre danske virksomheder er med til at styrke vidensniveauet i disse virksomheder og dermed styrke virksomhederne generelt. Vi er meget glade for, at DFL som brancheforening ser potentiale for jeres medlemsvirksomheder.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer og jeres medlemsvirksomheder i farve, lak og limindustrien.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Jeppe Møller Lorentzen
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:25

Vi støtter dette initiativ fra Lantmannen Unibake, da det giver os et indblik i dejstruktur, som vi ikke tidligere har set. For at forbedre vores processer er det nødvendigt at forstå dejegenskaber og det vil dette projekt bidrage med.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:55

Kære Jeppe Møller Lorentzen

Tak for din interesse i og opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi er glade for, at Lantmannen Unibake igennem det nuværende projekt omkring anvendelsen af Big Science faciliteter, specielt ESS, har fået ny vide om dejstrukturen fra konkret anvendelse af analyser på Big Science faciliteter og kan se værdien af denne type analyser til optimering af jeres processer. Vi ser frem til at kunne bruge jeres viden på området til at hjælpe andre virksomheder med at opnå øget værdi ved at anvende Big Science faciliteter samtidig med, at vi sammen kan lære endnu mere om jeres processer.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Claus Damm Nørgaard (Efterforsker, Tryg)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:27

Jeg støtter op omkring Life Science ifht. undersøgelse og identificering af forskellige blæktyper på forskellige bilag. Jeg har allerede benyttet ekspertisen med et godt resultat.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:56

Kære Claus Damm Nørgaard

Tak for din interesse for vores aktivitetsforslag. Vi er glade for, at du har kunnet udnytte mulighederne med avanceret karakterisering med et godt resultat. Vi ser frem til at kunne undersøge mulighederne med avanceret karakterisering på Big Science faciliteter inden for jeres område yderligere igennem dette aktivitetsforslag og at kunne hjælpe andre virksomheder i forsikringsbranchen.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Jørgen Møller Jørgensen (Udviklingschef, WOCA Denmark A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:34

Det lyder spændende og som noget WOCA Denmark også vil kunne benytte sig af i forbindelse med udvikling af højteknologiske og effektive træplejeprodukter

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:54

Kære Jørgen Møller Jørgensen

Tak for din støtte til og interesse for vores aktivitetsforslag. Vi er glade for, at du ser forslaget, som en aktivitet der vil bidrage positivt til udviklingen af jeres produkter.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Bo Brummerstedt Iversen (Professor, Aarhus Universitet)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 10:07

ESS og MAX4 kan blive en gamechanger i dansk materialeforskning, og det er meget vigtigt at Danske virksomheder i de kommende år udnytter de nye muligheder. Danske forskningsgrupper er i front på mange synkrotron og neutronforskningsfelter og sammen med DTI kan vi udfolde potentialet i forskellige anvendelser. jeg ser frem til mange års samarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:58

Kære Bo,
Vi takker for dit indspark, som vi er meget enige i. De danske forskningsmiljøer har taget mulighederne fra MAX-IV og ESS til sig og arbejder koordineret og målrettet på at skabe Fyrtårne af forskningsmæssig international klasse. Vi ser det som vores rolle og ansvar at koble op til Fyrtårnene og være med til at forskningsaktiviteterne får den maksimale impact hos danske virksomheder.

Mvh
Mikkel

Jens Bomholdt Ravnsbæk (R&D specialist, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 10:29

Denne aktivitet ser utrolig spændende ud. En dybere forståelse gennem avancerede analysemetoder kan være et vigtig virkemiddel i udviklingen af nye avancerede produkter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:18

Kære Jens Bomholdt Ravnsbæk

Tak for din kommentar og støtten til aktivitetsforslaget. Vi er helt enige i, at en dybere forståelse af produkter ved brug af avancerede analysemetoder er en grundsten i udviklingen af nye, avancerede produkter. Vi ser det derfor som en spændende mulighed at gøre avancerede analysemetoder på Big Science faciliteter lettere tilgængelige for danske virksomheder.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen (Adjunkt, Københavns Universitet)
Mandag d. 21/5-18 kl. 22:56

MAXIV og ESS giver helt nye muligheder for materialeforskning. Det er afgørende at dansk industri får muligheder for at udnytte det store potentiale, og initiativet gennem DTI igangsætter netop dette.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:00

Kære Kirsten
De forskningsmæssige potentialer der ligger i Lund i tiden fremover er enorme. Vi forventer at dansk industri for nogle (de helt store) vil have interesse i forskningen, men for langt de fleste tillige vil have interesse i de fantastiske karakteriseringsmuligheder specielt de danske beamlines vi kunne tilbyde. Vi prøver at mediere denne adgang så det ikke bliver for vanskeligt for de små at komme tæt på potentialerne :-)
Mvh
Mikkel

morten vestergaard (Development & Operations Manager, Contura International A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:33

Vi ser spændende og unikke muligheder for at undersøge og forstå strukturen bedre i vores krydsbundne polymer hydrogeler end mere traditionelle teknikker som fx elektronmikroskopi kan tilbyde. Det må være helt afgørende at en sådan facilitet gøres tilgængelig for erhvervslivet (som et passende honorar) idet udgifterne til etablering og drift af en sådan forskningsfacilitet på ingen måde løftes af en enkelt virksomhed alene.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:05

Kære Morten Vestergaard

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Vi er glade for, at I som medico virksomhed ser de store muligheder, som Big Science faciliteterne åbner for jer og er helt enige i, at det er afgørende, at disse faciliteter bliver gjort lettere tilgængelig for erhvervslivet.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Alfons Molenbroek (R&D Senior Manager, Haldor Topsøe A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:26

Der findes tilsvarende Europæiske (H2020) initiativer på både neutron- og synchrotronområde for at øge adgang til store forskningsfaciliteter. For neutronområdet er der SINE2020 (se, https://sine2020.eu/about.html) og for synchrotron/XFEL området CALIPSOplus (se, http://www.calipsoplus.eu/). Begge to programmer har som formål at mindske barrierer for adgang til store forskningsfaciliteter, både for akademiske og for industrielle brugere, samt at udnytte det fulde potentiale af faciliteterne. Begge to projekter har som del af deres aktiviteter også aktiviteter som er specielt rettet til at øge industriel brug. Aktiviteterne går bl.a. ud på at informere og øge vidensniveauet hos virksomhederne samt at give adgang til måletid og hjælp til forsøg og data analyse.
I sidste uge var jeg til 1st CALIPSOplus årsmøde i Barcelona og kunne konstatere at vi er meget langt fremme i Danmark i forhold til resten af Europa mht. at forbedre adgang for virksomhederne til store forskningsfaciliteter. Jeg tror at det bl.a. er på grund af det tætte samarbejde mellem akademiske og industrielle forskere i DK samt at der kontinuert kommer nye initiativer frem som har til formål at forbedre adgang og sænke barrierer for brug af store forskningsfaciliteter.
Denne GTS aktivitet kan booste adgang og brug af neutron- og synchrotron/XFEL-faciliteter for virksomheder, så Danmark kan blive ved med at være i frontlinjen og udnytte det fulde potentiale af de nye store forskningfaciliteter tæt på Danmarks grænser.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:58

Kære Alfons,
Tak for dine bemærkninger som understreger, at vi i Danmark har positioneret os godt til at kunne udnytte potentielle industrielle anvendelser på ESS. Især mulighederne via Sine2020 har vi udnyttet i vores aktiviteter i 2017-18 for at få bedre indgreb i de mest industrielt modne teknikker og for at gøre danske virksomheder opmærksomme på de nye muligheder. Vi mener især at der i mediator (brobygger) funktionen ligger et stort potentiale for at industrialisere brugen af faciliteter – og det passer godt med vores GTS-rolle.
Mvh
Mikkel

Poul-Erik Stenfelt (Udviklingschef., Resino Trykfarver A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:45

Da vi tidligere har udnyttet den viden og expertise som Teknologisk Institut kan tilbyde, så kunne brugen af en Industriel mediator være en ny og spændende måde til at karakterisere polymerer og materialer på og med den viden at kunne gøre det muligt at udvikle nye og innovative farvesystemer indenfor Trykfarve Industrien.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:05

Kære Poul-Erik Stenfelt

En stor tak til Resino Trykfarve for jeres opbakning og for jeres kommentar om, at vores forslag om at være industriel mediator er interessant og relevant i forhold til at hjælpe jer med at opnå en dybere viden om jeres produkter for derved at kunne udvikle nye produkter.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Flemming Moch Jørgensen
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:03

Det vil være en ny og spændende måde til at karakterisere polymerer, for os specielt naturlige polymerer og karakterisere de materialer vi skal lime på og med den viden fremme hastigheden i udviklingsarbejdet af vores udvikling af nye klæbestoffer til industrien. FMJ/ Proglue A/S

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:06

Kære Flemming Moch Jørgensen

Tak for jeres støtte til forslaget. Det lader til, at vi er meget enige i, at øget forståelse af produkter kan fremme hastigheden, hvormed vi kan udvikle nye - fx inden for lime og naturlige polymerer, som er jeres kerneforretning. Big science faciliteterne giver bestemt nye muligheder for at forstå, hvordan naturlige polymerer hærder og interagerer med andre materialer.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer.

Mvh Mikkel Agerbæk

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:46

Kendskabet til mulighederne for anvendelse af og adgang til neutron- og røntgenanalyse har stor værdi for den danske industri i forhold til at styrke konkurrenceevnen. En virksomhedsrettet mediator-service synes som den rigtige taktik til at få de danske virksomheder til at "se lyset". I halen på ”Danmarks Industrielle Neutronlab” vil dokumenterede industricases kunne inspirere til kreativ anvendelse af Big Science faciliteterne. Vi vil følge dette projekt med stor interesse.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:57

Kære Jesper,
Tak for kommentaren og vurderingen af det store potentiale ved teknikkerne. Industri-cases er et centralt element i vores planlagte formidlingsaktiviteter, da vi her kan vise direkte hvordan teknikkerne skaber værdi i specifikke realistiske tilfælde. En af udfordringerne er at få virksomhederne til at acceptere og stole på de nye målemetoder, og her kan cases inspirere andre virksomheder til at opsøge rådgivning om teknikkerne kan bruges til at løse netop deres udfordringer.
Mvh
Mikkel

Karsten (CTO, Liqtech International)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:38

Dette initiativ kan give stor værdi for Liqtech International, idet det må forventes at lette adgangen til denne type komplekse analyser samt supplere med ekspertise der måske mangler internt i virksomheden.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:11

Kære Karsten
Tak for din kommentar og støtten til aktivitetsforslaget. Vi er glade for, at du ser, at det vil give stor værdi for jeres produktudvikling at få adgang til komplekse analysemetoder på Big Science faciliteter. Vi er enige i, at der er behov for at supplere virksomheders egne kompetencer med kompetencer rettet specielt mod denne type komplekse analyser, hvilket også er en hjørnesten i dette aktivitetsforslag.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer.
Mvh. Mikkel Agerbæk

René Christensen (Alumeco)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:44

Problemer med rest-spændinger er en tilbagevendende udfordring for fremstillingsindustrien og for Alumeco. Bestemmelse af rest-spændinger med synkrotron og neutronkilder er derfor af interesse for os, da vi ved at kende niveauet af rest-spændinger kan vi vurderer risikoen og forebygge mod revnedannelse eller udløsning af spændinger i materialerne under/efter bearbejdning.
I dag findes der ikke gode og "Ikke destruktive" målemetoder til at bestemme spændinger i materialer og derved kan man ikke fastslå spændingsniveauet i materialerne før anvendelse at det enkelte emne og derved hellere ikke vurdere direkte om spændingsreducerende behandlinger har haft en effekt eller ej.
Alumeco besidder ikke kompetencer til at bruge neutron og synkrotron faciliteter, hvorfor Teknologisk Institut vil være en oplagt samarbejdspartner til målinger af rest-spændinger.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:26

Kære René,

Tak for din kommentar og opbakning til vores aktivitetsforslag. Som du nævner bruges spændingsreducerende behandlinger til i en bred vifte af industrier, hvor effekten af behandlingerne sjældent eftervises. Ikke destruktiv måling med neutron og synkrotron røntgenfaciliteter vil kunne bidrage med netop dette samt en forståelse for udløsningsmekanismerne af rest-spændingerne i materialer under/efter bearbejdning.

Vi er meget glade for at Alumeco ser Teknologisk Institut som en oplagt samarbejdspartner for jeres fremtidige anvendelse af neutron og synkrotron faciliteter.

Mvh. Mikkel

Robert Feidenhansl (Managing Director, European XFEL)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 17:16

Fra European XFEL i Hamborg støtter vi også initiativet. Vi ser frem til, at det vil føre til et tæt samarbejde med danske højteknologiske virksomheder. Det gælder både virksomheder, som vil udnytte de avancerede røntgenfaciliteter vi har til rådighed, men også virksomheder, som vil udnytte vore supportlaboratorier og deltage i udviklingen af ny teknologi baseret på vor viden og ekspertise.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:56

Kære Robert,
Tak for opbakningen. Hamburg er med DESY og European XFEL et hotspot på linje med Lund (MAX IV og ESS) for adgang til de avancerede karakteriseringsværktøjer. Vi forventer at opbygge et stærkt samarbejde omkring industrielle anvendelser med European XFEL og andre aktører i området.
Mvh Mikkel

Philip Jonas Sassene (NovoNordisk)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:04

Synchrotron røntgen faciliteter har gentagne gange vist sig nyttige i forståelsen af hvordan avancerede lægemiddel formuleringer fungerer. Det er derfor afgørende, at den danske lægemiddelindusti i fremtiden har adgang til disse faciliteter, hvis innovative produkter fortsat skal blive udviklet i Danmark. I den forbindelse vil Bioneer være en oplagt samarbejdspartner, da de har den nødvendige ekspertise og erfaring med synchrotron faciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:00

Kære Philip,
Tak for din understregning af, at synkrotroner allerede nu er nyttige værktøjer til lægemiddeludvikling, hvor visse strukturanalyser jo allerede er en ”commodity”. På vegne af GTS-partnerne ser vi frem til at arbejde sammen med Novo om at udvikle teknikkerne til nye relevante anvendelsesområder.
Mvh
Mikkel

Anne-Marie Gebbink (Head of Global Product Marketing, TimeXtender)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:23

Vi har med stor interesse læst forslaget og støtter op om initiativet. Ved måling på storfaciliteter genereres betydelige datamængder, som stiller store krav til datahåndtering, KS af store datamængder samt sammenstilling med øvrige data, hvilket TimeXTender kan se et potentiale i et samarbejde omkring.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:00

Kære Anne-Marie,
Vi har identificeret datahåndtering og –behandling som en barriere for industrielle anvendelser af neutron- og synkrotron-data, så dit indlæg rammer plet og peger på et oplagt samarbejdsområde mellem GTS-partnerne og jeres virksomhed.
Mvh Mikkel

Christian Højerslev (Head of Department, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:57

Siemens Gameasa har fra start valgt at støtte op om dette initiativ der giver mulighed for industriel anvendelse af hård røntgen samt neutronstråling til eksempelvis måling af restspændinger. Til dels udfra en vurdering, at bedre forståelse af restspændinger samt måling af disse, vil føre til enten prisreduktion eller øget performance af en række komponenter der indgår i vindmøller. Men også fordi, dette "spallation source initiativ" fra begyndelsen har prioriteret dialog med industrien om muligheder og begrænsninger, hvilket lover godt for fremtidige målekampagner og samarbejder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:12

Kære Christian,
Tak for jeres støtte og din kommentar. Ikke-destruktiv måling af rest-spændinger i metaller med røntgen og neutroner er en af de mest relevante og mest modne teknikker fra Big Science faciliteterne, og aktiviteten vil også i 2019-20 spille en fremtrædende rolle som ny industriel service for os. Vi ser frem til at fortsætte og udvikle samarbejdet med jer.
Mvh
Mikkel

Klaus Loft Højbjerre (3D-Opt)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:01

Residual-spændinger er stor udfordring i forbindelse med additive manufacturing af metaller. Pt. tilføjer man store mængder "support" for at modvirke spændingerne, men det gør processen dyrere, langsommere og resulterer i dårligere overfladekvalitet. Ovenikøbet tilføjes der typisk rigelige mængder, da man risikere en fejlproduktion, hvis supporten er underdimensioneret - better safe than sorry. Både nationalt og internationalt bruges der derfor store ressourcer på at simulere print processen, så man kan forudsige spændinger og designe den nødvendige support derefter. Desværre er der en udpræget mangel på eksperimentelle data til at validere og kalibrere disse modeller. Dette projekt er en oplagt mulighed for Adimant, til at få adgang til bedre eksperimentelle data, som vi kan bruge direkte i udviklingen af vores design-software til additive manufacturing.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:25

Kære Klaus,
Et spændende input til debatten. Netop rest-spændinger i metaller fra additive manufacturing processer er et område vi har fokus på, og neutroner/synkrotroner er den eneste teknik, der kan kigge direkte ind i metallerne og måle spændinger uden at skulle opskære emner og dermed påvirke spændinger. Vi håber vores målinger kan hjælpe jer med at opbygge stærke softwareværktøjer, som I kan sælge, og vi ser frem til samarbejdet.
Mvh
Mikkel

Jacob Helm-Petersen
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:42

Flere aspekter af forslaget kunne være interessant for COWI. Vi har indledt samarbejde med Teknologisk Institut om anvendelse af neutroner til at måle rest spændinger i metaller, som er et område hvor vi potentielt kunne være interesseret i at benytte de nye services fra Teknologisk Institut. I den videre dialog vil der sikkert vise sig flere områder, hvor de nye analyseteknikker er relevante.

Mvh Jacob Helm-Petersen, Offshore Wind Foundations, COWI

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:18

Kære Jacob
Tak for din positive kommentar til vores forslag. Jeg er helt enig i at en primær interesse er omkring restspændinger, så det dyrker vi flittigt, og også at flere gode applikationer vil dukke op med tiden.
mvh
Mikkel

Allan Holm (Lead Specialist, Grundfos)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:58

Grundfos deltager i samfundpartnerskabet LINX og er således bekendt med nogle af dine muligheder X/N kan medføre. Vi har dog ikke mulighed for selv at opbygge kompetencer til at udnytte disse, særligt ved store faciliteter, og vil til stadighed have brug for partnere til at rådgive, udføre og fortolke målinger. Derfor støtter vi initiativet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:16

Kære Allan Holm

Tak for din støtte til Initiativet. Spændende at Grundfos ser muligheder i at anvende Big Science faciliteterne. Vi ser, som I også påpeger, at mange virksomheder ikke selv har mulighed for at opbygge kompetencer til at anvende disse faciliteter og er enige i, at der er et behov for at gøre kompetencer inden for både rådgivning, teknisk udførelse og fortolkning af data tilgængelig for danske virksomheder. Vi ønsker derfor med dette initiativ at tilbyde en service, som dække alle aspekter af at anvende Big Science faciliteter og ser frem til et muligt samarbejde med jer på området.

Mvh. Mikkel Agerbæk

Alan Friis (Daglig leder, Staalcentrum)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 05:50

Dette er et interessant og meget relevant projekt, da de fleste virksomheder ikke kender til de fordele som røntgen- og neutronanalyser kan byde på i deres udvikling og produktion. Det er afgørende at udbredelsen heraf, at de nye muligeheder i Lund faciliteret i en aktivitet som den her foreslåede. Vi store muligheder inden for udvikling af nye materialer med designede egenskaber, hvilket har stor interesse for virksomheder i Dansk Materiale Netværk, som Staalcentrum er partner i.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:15

Hej Allan
Tak for din positive tilkendegivelse i forbindelse med vores projektforslag. i Forhold Staalcentrums medlemmer, så vil det nok primært være restspændinger og evt 3D printede produkter hvor neutronanalyser har deres force. Begge områder, som er helt fremme i vores projekt som typiske applikationer, så det spiller jo godt sammen.
Mvh
Mikkel

Flemming Madsen (Institutleder, Institut for Farmaci - Københavns Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:20

Jeg har egentlig ikke så meget at tilføje fagligt. Institut for Farmaci støtter selvfølgelig op om dette. Det er et must - her tænker jeg på perspektiver i forhold til lægemiddelforskning og - udvikling.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:10

Kære Flemming
Tak for din støtte!
Mvh
Mikkel

Rune Jacobsen (Chefkonsulent, M.Sc. , Industrisamarbejdet, - en del af Dansk Industri (DI))
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:51

Industrisamarbejdet støtter op bag initiativet. Det skal blive enklere for flere (mindre) virksomheder at søge adgang til services fra BigScience teknologierne. For de mindre fremstillingsvirksomheder virksomheder er det specielt rest-spændingsanalyse og tomografiopgaverne der kunne være af interesse. For AM fremstillede emner vil vi se efterspørgslen i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:43

Kære Rune,
Tak for dit kvalificerede input til mulige industri-anvendelser. Både rest-spændingsanalyse og tomografi/imaging er områder vi allerede arbejder aktivt på at gøre tilgængelige som industriservice. Og det er helt sikkert værktøjer vi kommer til at høre nærmere om i forbindelse med AM.
Mvh
Mikkel

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk (Lektor, University of Southern Denmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:43

MAXIV og ESS byder på nye unikke muligheder for dansk industri. Det er utrolig vigtigt at arbejde på at øge industriens adgang til disse faciliteter. Det vil også i høj grad bygge bro til de stærke kompentencer danske forskningsmiljøer besidder både indenfor neutron og røntgen metodeudvikling og materialekarakterisering. Der venter megen frugtbar synergi her!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:44

Kære Dorthe,
Vi takker for opbakningen og den udstrakte hånd til samarbejde. Vi forventer et stærkt samarbejde med de akademiske miljøer på dette område.
Mvh
Mikkel