Industriens komposit laboratorium

Senest opdateret d. 9/10-2014
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Målsætningen med nærværende aktivitet er at højne vidensindholdet og innovationen i fremstillingsindustriens produkter. Dette gøres ved at udvikle industriens kompetencer til at anvende kompositmaterialer til erstatning for traditionelle konstruktionsmaterialer – et områder der er blandt de højest prioriterede områder for den fremtidige materialesatsning.  Med nærværende aktivitet vil FORCE Technology øge vores engagement med SMVérne indenfor kompositområdet ved at komme i dialog med industrien helt fra design stadiet og til den tidlige produktionsfase.Opbygningen af ”Industriens Komposit Laboratorium” vil ske i et strategisk samarbejde med de to førende danske vidensmiljøer indenfor kompositmaterialer; ”Institut for Mekanik og Produktion” på Aalborg Universitet og på ”Institut for Vindenergi” på Danmarks Tekniske Universitet.  Sammen med disse to vidensmiljøer etablerer vi et nyt industrielt miljø – et ”Industriens Komposit Laboratorium” –, hvor SMVér, i samarbejder med dette tre-kløver, kan tage deres første skridt ind i kompositverdenen.Målsætningen er, at vi sammen med forskerne på de to institutter, vil hjælpe SMVérne med design og beregning, vi vil trække dem ind i universiteternes laboratorier og gennem brug af de to institutters omfangsrige udstyrs- og apparatpark, hjælpe dem med udvikling af prototyper og pilot-produktion, og vi vil hjælpe dem med teknologi implementering.I løbet af de 3 år aktiviteten varer vil vi tage udvalgte kandidatvirksomheder gennem et innovations- og læringsforløb, hvor de tilegner sig kompetencerne til at tage deres første skridt ind i kompositverdenen. De vil, efter gennemførelse af design-studier, beregningsarbejde og evt. prøvefabrikationer, blive introduceret til et oplæg til et kompositorienteret produktionsforløb, der tilstræbes at involvere alle udviklings- og procestrin, dvs. design og konceptudvikling, materialevalg, beregningsmodeller, fabrikation, og kvalitetskontrol.Gennem teoretiske og praktiske anvisninger, vil virksomhederne lærer sig de nødvendige faglige og produktionsmæssige kompetencer, der slutteligt kan lede til fabrikation af en kompositprototype eller -demonstrationsmodel.