Industriens Kompositlaboratorie - nye udviklingspotentialer

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Marianne Strange
Afdelingschef

Avanceret kompositteknologi er en tværfaglig disciplin hvor udviklingen går stærkt og hvor der er hård konkurrence. Skal Danmark udnytte mulighederne fuldt ud, skal vi hurtigt kunne tage nye materialer i brug og omsætte dem til konkurrencedygtige produkter. Målet med aktiviteten er at bygge videre på de første erfaringer i Industriens KompositLaboratorie og etablere en anerkendt industriplatform indenfor avancerede kompositmaterialer og –løsninger.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Kompositkompetencen åbner nye markeder og muligheder for den traditionelle fremstillingsindustri i DK. Målgruppen er primært SMV-er, der arbejder med højteknologiske løsninger som klassiske konstruktionsmaterialer ikke kan honorere. Virksomhederne er typisk meget innovative, men mangler ofte ekspertise og udstyr til at modne produkterne.  Fiberkompositter med glas eller kul anvendes i dag bredt i high-end sektorer som fly, rumfart og vindmøller, men der er behov for en aktør som IKL der kan hjælpe SMV-er med at implementere teknologien. Målgruppen er bred, men virksomheder inden for energi og transport (herunder bil, fly, rumfart, offshore og maritim) er i fokus.  Plastindustriens mere end 500 primært små og mellemstore virksomheder er en oplagt målgruppe, men også virksomheder, der hidtil har arbejdet med andre materialer som stål og aluminium.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Avanceret kompositteknologi er en tværfaglig disciplin hvor udviklingen går stærkt og hvor der er hård konkurrence. Skal DK udnytte mulighederne fuldt ud, skal vi hurtigt kunne tage nye materialer i brug og omsætte dem til konkurrencedygtige produkter. Det kræver adgang til faglig viden, og specielt de tværfaglige udfordringer kræver en specialviden, som i dag ikke findes samlet i et vidensmiljø. En forankring af IKL i GTS systemet vil give virksomhederne adgang til både faciliteter og tværfaglige kompetencer, der kan understøtte produktinnovation i industrien.

I IKL vil der blive udviklet nye teknologiske kompetencer og serviceydelser inden for følgende områder: Avanceret kompositfremstilling, materialeudvikling, bæredygtige materialer, procesoptimering, sammenføjning, karakterisering, substitution. Resultaterne formidles via kurser, workshops, publikationer, www, mv.

Målet er etablering af en kommerciel industriplatform der kan rådgive og servicere inden for alle aspekter af avanceret design, beregning, materialeteknologi, produktion og kvalitetskontrol indenfor kompositområdet.

3. Centrale aktiviteter

De erfaringer og det samarbejde der er opnået under etableringen af IKL har vist, at der er et stort behov for hjælp til udvikling inden for en række nye områder knyttet til avanceret kompositproduktion og –materialeteknologi. Med afsæt i de første erfaringer har vi identificeret en række centrale indsatsområder for aktiviteten:

Avanceret og automatiseret kompositfremstilling:

 • Etablering af en virksomhedsrettet demonstrations- og prototypefacilitet, hvor industrien kan drage fordel af adgang til en samlet pallette af værksteder, specialister, udstyr, og få erfaring med fremstilling, materialer, kvalitetssikring. Vi vil løfte de nuværende IKL laboratoriefaciliteter til en mere industriorienteret facilitet.
 • Hurtigere og billigere produktionsmetoder igennem avanceret fremstillingsteknologi. Der fokuseres på nye plastresiner, hærde/krymp problematikker, materialescreening, og procesoptimering.
 • Avanceret sub-komponent design med fokus på sammenføjning, design, fuldskalatest, overfladebehandling, materialekombination.    

Avanceret materialeudvikling:

 • Nye bæredygtige løsninger med biokompositter, der understøtter en grøn profil og energi- og miljøbevidsthed, samt hjælp til materiale- og designvalg, levetidsvurdering, genanvendelse, og LCA analyse.     
 • Kompositløsninger til krævende anvendelser. Implementeringen af kompositter i avancerede industriprodukter ved ekstreme påvirkninger: slid, kemi, temperatur, hvor traditionelle materialer ikke er tilstrækkelige.
 • Opbygning af nye karakteriseringsfaciliteter der kan følge med den hastige materialeudvikling og hjælpe virksomhederne her-og-nu. SMV-erne har brug for adgang til udstyr/specialister, der hurtigt kan hjælpe med udfordringer i udviklingsprocessen – der er ikke tid til at vente på grundforskning.

Erhvervsmæssige barrierer:

 • Substitution af traditionelle materialer med avancerede kompositter med bedre egenskaber er oplagt. Alligevel er der barrierer der bremser den innovative udvikling, idet normer/standarder ikke følger med udviklingen. Små virksomheder har ikke mulighed for at tage kampen op mod disse systemer, så de holder sig til eksisterende regler, konstruerer dyrere og udnytter ikke potentialet. Et eksempel er kompositskibe, der produceres større og tungere end nødvendigt, fordi normerne foreskriver en bestemt skrogtykkelse baseret på massive glaslaminater, hvor det ellers ville være oplagt at bruge lettere og stærkere kulfiberlaminater. Omfanget kortlægges og der genereres ideer der kan fremme brugen af smartere løsninger. Aktiviteten koordineres med DBI der på det brandtekniske område har oplevet udfordringer ifm. substitution til letvægt.

Erhvervsuddannelse-øget fokus:

 • Den hurtige udvikling og stigende krav til tværfaglige løsninger stiller høje krav til uddannelsesniveauet i virksomhederne. Der er behov for at lade kompositteknologi indgå i uddannelsen af både produktionsteknikere og højtuddannede. Vi vil etablere en demofacilitet hvor virksomheder kan involveres, skabe tættere dialog med PhD’er/postdoc og involvere erhvervsskoler ifm. uddannelse af undervisere/studerende.

Aktiviteten supplerer andre forslag, Kvalitetssikring af hybridmaterialer, Produktinnovation og DBIs forslag om letvægtsmaterialer.  

4. Mulige samarbejdspartnere

Aktiviteten fordrer en specialiseret indsats og kompetencer inden for avancerede kompositmaterialer og integrerer FORCEs styrker på kompositter, processer, inspektion og karakterisering. Af samarbejdspartnere kan nævnes:

 • AAU og DTU er interesseret i at bygge videre på samarbejde inden for fx prototyper, beregning, internationalt netværk.
 • DBI har kompetencer/erfaringer inden for brandtekniske krav.
 • LORC eller andre med særlige testfaciliteter til fuldskalatest.
 • Virksomheder som kan inddrages i virksomhedsnære udviklingsforløb: HBN-Teknik, Cobham Satcom, Fiberline, LW Windpower, House of Composites, Tuco Marine, Jupiter Group, m.fl.

Videnformidling i samarbejde med relevante innovationsnetværk som Inno-Pro, Offshore Energy, DMN; fagtekniske selskaber, brancheorganisationer.

 

[1] Teknologi og innovationsfremsyn: Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri, 2015

Nøgleord

52 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Yvonne Shashoua
Mandag d. 13/4-15 kl. 19:39

Det er meget svært at fine bærdygtige plast og kompositte materialer i DK og derfor er brugere nødt til at købe dem i England,Brazilien eller USA. Transport 'omkostninger' fra disse lande betyder at bærdygtigheden af materialer er formindskede. At udvikler kompetance og erfaring med bærdygtige materialer i DK vil give os forspring i Europa og flere kunde i DK.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:15

Mange tak for input og positive tilkendegivelse. Vi oplever en stigende efterspørgsel på grønne kompositløsninger når virksomhederne skal udvikle nye produkter eller substituere et materiale med et andet. Og her er det naturligvis, som du påpeger, vigtigt at medregene transportbelastningen, når det skal vurderes hvor grøn en løsning der kan opnås.

Tim M. Hansen (Managing Director, House of Composites ApS)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 18:42

House of Composites ApS ser tiltaget med Industriens Kompositlaboratorie som en rigtig god kobling imellem virksomheder, Force og landets universiteter. Især for virksomheder uden kompositviden der ønsker at undersøge og blive klogere på mulighederne indenfor kompositter, eller for små og mellemstore virksomheder indenfor kompositbranchen som os selv, der ikke har kapaciteten til at opbygge de kompetencer, som Industrien kompositlaboratorie tilbyder. Ydermere finder vi de listede indsatsområder både interessante og meget relevante.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:21

Tak for opbakning til projektet! Det er godt at høre at House of Composites, der også arbejder med virksomheder der anvender kompositter til nye spændende produkter, også finder de påpegede indsatsområder indenfor kompositfremstilling og materialeudvikling interessante og relevante.

Helle Fabiansen (Miljøchef, Plastindustrien)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:41

Som sekretær for Plastindustriens kompositsektion og miljøchef i Plastindustrien og dermed repræsentant for en række danske virksomheder, hvor komposit, miljø og bæredygtighed er i fokus, støtter jeg ideen med at bygge videre på Industriens Kompositlaboratorium. Det er vigtigt med kompetence og viden om materialet - også i en bæredyghedssammenhæng, og vi har brug for institutioner, der kan få denne viden helt ud til virksomhederne. Det mener jeg, at en fortsættelse af Industriens Kompositlab. kan være med til.

Venlig hilsen
Helle Fabiansen

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:24

Tak for den positive tilkendegivelse og opbakning til projektet! Det betyder meget for FORCE Technology, at også en brancheorganisationen støtter op opkring, og kan se relevansen af, initiativet.

Tommy Christensen (Adm. Direktør, PE-Redskaber A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:55

Som en virksomhed der har stor fokus på innovation indenfor gymnastikredskaber, er det af den største betydning, at der bla. er adgang til den nyeste viden indenfor komposit materialer og de produktmæssige muligheder der ligger heri. Jeg er derfor meget optaget af at der for en mindre virksomhed som PE-Redskaber A/S forsat er adgang til Industriens Kompositlaboratorium.

Med venlig hilsen,
Tommy Christenen

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 07:23

Tak for den positive tilkendegivelse! Det er specielt små og mellemstore virksomheder vi har i fokus i Industriens Kompositlaboratorie. Vi vil hjælpe Jer med at anvende og arbejde med plastkompositter og opbygge de fornødne komptencer, så I kan producere konkurrencedygtige produkter. Vi ser frem til at samrbejde med Jer.

David Pansbo (Co-Founder, BCP 2011)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 07:49

Som en del af en mindre virksomhed der arbejder med bæredygtig transport, har vi fået ekstrem meget viden og læring af vores samarbejde med FORCE. Vores koncept har været en anelse abstrakt fra starten, men FORCE har formået at få vores tanker konkretiseret, og har fundet løsninger på alle de ideer og problemer vi har haft. Med samarbejdet med FORCE har vi fået mulighed for at komme tættere på vores mål og helt konkret gjort det muligt for os at arbejde videre med vores mål om at tilbyde bæredygtig transport til alle.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:15

Tak for den positive tilbagemelding om samarbejdet med FORCE Technology, den er vi meget glade for. Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er stigende og vi vil meget gerne bringe vores kompetencer indenfor komposit-materialeteknologi, produktionsteknologi og miljøvurdering i spil, og hjælpe industrien, specielt de små og mellemstore virksomheder, bedst muligt. Industriens Kompositlaboratorium bliver omdrejningspunktet for dette.

René Wulff (Bach Composite Industry A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:33

Hos Bach Composite Industry hilser vi Industriens Kompositlaboratorium velkommen, fordi vores kunder til stadighed sætter højere krav for hvad vi skulle kunne producere. Til at imødekomme disse krav, må vi udvikle nye materialer og produktionsmetoder ellers vil kompositbranchen i Danmark blive overhalet af udenlandske aktører.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 07:32

Tak for opbakningen, det er godt at få bekræftet er der er brug for nye kompositmaterialer og kompositproduktionsmetoder. Vi er helt enige i at det er nødvendigt, at vi gør brug af den nyeste viden indenfor området, ellers kommer vi ikke til at kunne klare os internationalt.

Håkan Wernersson (R&D Manager, HBN-Teknik A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:56

“IKL has been a helpful sparring partner for us, regarding the design and material selection of our composite products. We are breaking new ground in the transportation industry by shifting from steel and aluminium over to significantly lighter composite materials. This creates challenges regarding design for manufacturing and quality assurance. Our production facilities are in Denmark, so it is of great value for us to have access to composite and polymer experts that can come and see our production first hand. We are building high level in-house knowledge in composite materials, design and manufacturing. However, we are and will be dependent on strong expertise networks and we see IKL as a key collaborating partner in this.”

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 07:42

Thanks a lot for the positive comment! We are very glad that you can can see "Industriens Kompositlaboratorie" as a key collaborating partner and we are looking forward to help you and other companies using and developing composites in future products or substituting "traditional" construction material in order to obtain a better (lighter, stronger, more resistant) product. We are looking forward to help you in IKL, also in the future.

Berit Mikkelsen (Project & Quality Coordinator, Pieter Mouritsen A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:37

Som udlejer af overfladebehandlingsudstyr til offshore olie & gas arbejder vi kontinuerligt på forbedringer af vores udstyr. Substitution af traditionelle materialer med avanceret komposit er interessant, men kræver, at normer og standarder følger med udviklingen - noget som vi ikke kan påvirke alene. Vi støtter videreudviklingen af Industriens KompositLaboratorie til en anerkendt industriplatform indenfor avancerede kompositmaterialer og -løsninger og finder de listede tiltag både vedkommende og nødvendige.
Med venlig hilsen
Berit Mikkelsen

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 07:57

Tak for den positive tilkendegivelse til en videreudvikling af Industriens Kompositlaboratorie! Offshorebranchen er en branche der har vores interesse, fordi der her er et stort potentiale for substitution til lettere og mere korrosionsbestandige materialer og overflader. Men vi har også erfaret at mange normer og standarder er en barriere for materialeudviklingen,herunder substitution til bedre og lettere kompositmaterialer, fordi de eksempelvis foreskriver nogle krav (fx brand eller styrke) der er baseret på anvendelse af traditionelle materialeløsninger. I IKL vil vi, sammen med branchen, arbejde på at få fjernet nogle af de barrierer der er for implementeringen af nyere smarte materialeløsninger, vores erfaring siger os, at det er ikke en opgave en enkelt lille virksomhed kan løfte.

lars lilleheden (CTO, fiberline)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:19

Jeg vil herved gerne på vegne af Fiberline give mine bedste anbefalinger til at IKL´s aktiviteter videreføres. Det er vigtigt for vores virksomhed og for danske industrivirksomheder indenfor kompositbranchen generelt, at der er aktiviteter der sikrer kontinuert vidensopbygning og vidensdeling indenfor området.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:04

Mange tak for opbakningen fra en veletableret kompositvirksomhed som Fiberline Composites der har formået at skabe helt nye materialeløsninger til nye produkter indenfor forskellige brancher, til substitution af traditionelle konstruktionsmaterialer.

Ulrik Raimund (CTO, Jupiter Group A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:09

Jeg vil gerne på vegne af Jupiter Group give udtryk for vores opbakning til projektet. Som produktionsvirksomhed af glasfiber emner til vindmølleindustrien mener vi det er vigtigt at vi i Danmark er helt med fremme i udviklingen af nye produkter og nye produktionsformer, således at vi ikke bliver overhalet af udenlandske virksomheder.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:30

Tak for den positive tilkendegivelse, den er vi glade for. Vindmølleindustrien har arbejdet med kompositmaterialer i efterhånden mange år, men også her er der stigende krav til materialernes ydeevne og holdbarhed. Skal vi kunne klare os internationalt skal vi kunne tilbyde de bedste produkter og dette kræver nytænkning og anvendelse af den den nyeste viden indenfor materialeteknologi, fremstillingsteknologi og kvalitetssikring indenfor kompositområdet. I Industriens Kompositlaboratorium vil vi bl.a. drage nytte af vindmølleindustriens erfaringer og udfordringer med fremstilling, kvalitetssikring og holdbarhed og bringe dette i spil for andre der vil arbejde med kompositløsninger. Vi er derfor glade for opbakning til aktiviteten fra netop denne branche.

Hans Lerche Engstrøm (Civilingeniør, Christiania Bikes Aps)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:22

At producere produkter i bæredygtige materialer er meget vigtigt for os, men vi er en lille og meget travl virksomhed, og det er derfor udfordrende for os at finde ressourcer til at udvikle nye bæredygtige materialer. I samarbejdet med IKL har vi fundet et naturligt fiber kompositmateriale, der kan anvendes på flere måder, for at vores produkter kan blive mere bæredygtige, lettere og blive produceret og designet på helt nye måder.

IKL har også hjulpet os med at producere testpaneler, så vi kan få erfaring med, hvorledes vi kan fremstille kompositmaterialet, og hvordan kompositmaterialet kan fungere i virkeligheden. Samarbejdet med IKL har således været meget nyttigt for os, og vi kan se mange fordele ved at bruge naturlige kompositmaterialer i vores produkter.

Vi er derfor meget tilfredse med samarbejdet med IKL, og der ligger et stort potentiale i vores samarbejde med IKL fremadrettet.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:03

Tak for de rosende ord og opbakning til aktiviteten fremadrettet! Det har været meget spændende at samarbejde med Jer, en så anerkendt dansk virksomhed, om materialesubstitution til opnåelse af et mere bæredygtigt produkt. At implementere et helt nyt materiale i en produktion der ikke er vant til at håndtere kompositmaterialer kræver indgående kendskab til materiale- og produktionteknologier. Det kompetenceløft små og mellemstore virksomheder har brug for i denne forbindelse, vil vi være med til at give dansk industri indenfor rammerne af "Industriens Kompositlaboratorie"

Flemming Christiansen (Markedsudviklingschef, SP Moulding A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:11

Som markedsudviklingschef i SP Group, som der er en væsentlig underleverandør indenfor mange kompetencer af plastkomponenter til forskellige industrier, støtter vi meget gerne de aktiviteter som Force Technology udøver indenfor kompositeknologi- og materialer.
Vi tror på mange nye anvendelser indenfor bygge-og anlægsindu-
strien med nye materialer og ser Force som en vigtig partner i dette arbejde i dag og i fremtiden.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 07:09

Tak for den positive tilkendegivelse! Bygge- og anlægsbranchen er også en branche hvor kompositterne vinder mere og mere frem, som du påpeger. De lettere og stærkere materialer giver helt nye muligheder for at lave konstuktioner der ellers ikke ville kunne lade sig gøre, og vi ser også en stigende andel i vinduer og facadeelementer, hvor kompositterne erstatter andre materialer. Vi har dog erfaret, at der er også indenfor byggeriet er nogle barrierer der bremser anvendelsen af kompositter pga. eksisternde normer og standarder, eksempelsvis i forhold til brandegenskaber. Det synes vi er ærgerligt, fordi det bremser udvikligen af nye innovative produkter med forbedrede egenskaber eller nye funktioner. Og hvis Danmark skal være konkurrencedygtig, skal vi være i front og kunne tilbyde helt nye produkter og løsninger. Det er derfor en af de problemstillinger vi gerne vil arbejde videre med i Industriens Kompositlaboratorie.

Michael Boss (Talentambassadør, Sciencetalenter)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:00

Der er gennem de seneste år kommet større interesse i undervisningen på STX og HTX for materialer og deres egenskaber samt anvendelse.
Der er både interesse for de fysiske og de kemiske egenskaber. En større viden inden for dette område, kunne give store muligheder for at lave undervisningsforløb på STX i almen studieforberedelse samt studieretningsprojektet i 3g.
På HTX vil faget teknologi også have stor glæde af en større viden inden for området, her arbejder eleverne i gennem længere tid med udvikling af nye produkter og idéer, disse ses ofte i unge forskere konkurrencen hvor de ofte klarer sig rigtigt godt.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:42

Tak for kommentaren, dejligt at høre at interessen for materialeteknologi rækker helt ned i "grundskolen" ! Det er helt sikkert vigtigt, at vi har adgang til de fornødne komposit/plast-specialister i fremtiden, og jo tidligere vi får vagt interessen for faget, jo større chance er der for, at vi kan følge med i den stigende efterspørgsel efter veluddannede inden for faget. Se også Børsens artikel "Panik i plastindustrien: Vi mangler specialister" fra d. 5. maj 2015. Den beskriver, hvordan mangel på ingeniører koster vækst og innovationskraft i plastindustrien, med mindre der prompte skrides ind. Artiklen bygger på en undersøgelse fra Deloitte fra marts 2015: Fremtidens behov for ingeniørkompetencer-Analyse for Plastindustrien. I "Industriens Kompositlaboratorie" vil vi vægte videndeling og samarbejde med uddannelsesinstitutioner højt, lige fra grundskoler over erhversskoler til universiteter.

René Röttger (Direktør, Röttger´s Værktøj A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:26

Som en SMV, der producerer produktionsformer, det er spændende for os at samarbejde med IKL. Vi har produceret flere komposit del former for IKL, og det har givet os mulighed for at videreudvikle vores in-house viden om design og produktion af former til komposit dele. Vi ser et stort potentiale for komposit del produktion i Danmark, og vi ser frem til at være en del af industri.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:51

Tak for kommentaren og opbakningen fra en underleverandør til komposit-industrien! Vi ser også at "Industriens Kompositlaboratorium" kan være med til at booste en hel underskov af underleverendører, eksempelvis formleverandører, råvarefabrikanter, overfladebehandlere og produktionsudstyrs-forhandlere mv. Denne type af underleverandører er også helt naturlige potentielle samarbejdspartnere i "Industriens Kompositlaboratorie"

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Fredag d. 8/5-15 kl. 23:04

MADE support this initiative. We have an industrial research project investigating the assembly of composite materials with flexible robot assembly stations and there are many synergies and opportunities to disseminate MADEs knowledge through this initiative.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 07:52

Thanks a lot for the support! We are looking forward for a collaboration between MADE Manufacturing Academy of Denmark and The Industry's Composite Laboratory for the benefit of the the danish industry.

Torben Lorentzen (Administrerende Direktør, Lindoe Offshore renewables Center)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:43

Vi vil gerne fra LORC´s side udtrykke vor støtte til det meget spændende aktivitetsforslag.

Første fase af Industriens Kompositlaboratorium (IKL) har været en overordentlig stor succes - ikke mindst for de mange SMVér der har samarbejde med IKL, men også for FORCE Technology, der har taget det første afgørende skridt ind i et nyt område og udbygget Deres kompetencer og services. Det vil være en stor skam, hvis man ikke videreførte IKL i endnu en strategiperiode.

Kompositmaterialer er en materiale gruppe med stort videnindhold og højt forædlingspotentiale - et område hvor Danmark har rigtig god mulighed for, at positionere sig stærkt. Og FORCE Technology favner mange af de kompetencer, der gør at man kan sammensætte en tværfaglig og multidiciplinær rådgivnings- og serviceydelse.

HOS LORC hilser vi forslaget velkommen og vil hilse FORCE Technology og Deres samarbejdspartnere i IKL velkommen på vore testfaciliteter, hvor der vil kunne udføres stor-skala test af kompositprodukters mekaniske bæreevne og modstandsdygtighed overfor ekstreme miljømæssige påvirkninger.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:03

Tak for opbakningen fra LORC! Vi ser, som sagt, også stadig et stort potentiale indenfor kompositområdet, men skal vi klare os internationalt, skal vi være blandt de bedste og have opbygget rammerne for et godt samarbejde med industrien, så industrien til stadighed har adgang til den nyeste kompositviden indenfor materialeområdet, automatiseret produktion og testfaciliteter (som eksempelvis på LORC). Vi ser frem til et samarbejde mellem Industriens Kompositlaboratorie og LORC i fremtiden.

Jonas Pedersen (Direktør, Tuco Marine Group)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:31

For vort virksomhed, Tuco Marine, Som i høj grad arbejder med produkter som må og skal differentiere sig fra et market præget af leverandører fra lande med langt lavere omkostninger end os, er det af afgørende betydning at der skabes den best mulige kontakt mellem institutterne, uddannelsesstederne og virksomhederne for hurtigt og effektivt at kunne udvikle såvel produkter som materialer. - Vi er derfor store tilhængere af projektet, som vi støtter fuldt ud.

Jonas Pedersen (Direktør, Tuco Marine Group)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:32

For vort virksomhed, Tuco Marine, Som i høj grad arbejder med produkter som må og skal differentiere sig fra et market præget af leverandører fra lande med langt lavere omkostninger end os, er det af afgørende betydning at der skabes den best mulige kontakt mellem institutterne, uddannelsesstederne og virksomhederne for hurtigt og effektivt at kunne udvikle såvel produkter som materialer. - Vi er derfor store tilhængere af projektet, som vi støtter fuldt ud.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:58

Tak for den positive tilkendegivelse! I samarbejdet med små og mellemstore virksomheder er det netop netværk og videndeling vi har i fokus, så virksomhederne får kendskab til den nyeste kompositviden og de specialister der har den fornødne baggrund for at kunne bidrage til løsningen af specifikke problemstillinger, i samarbejde med virksomhederne. Et andet fokuspunkt er de barrierer der pga. eksisterende normer og standarder, forhindrer eller forsinker materialeudviklingen og implementeringen af nyere, smartere, mere energi- eller ressourcebesparende materialer/materialeløsninger.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:58

Tak for den positive tilkendegivelse! I samarbejdet med små og mellemstore virksomheder er det netop netværk og videndeling vi har i fokus, så virksomhederne får kendskab til den nyeste kompositviden og de specialister der har den fornødne baggrund for at kunne bidrage til løsningen af specifikke problemstillinger, i samarbejde med virksomhederne. Et andet fokuspunkt er de barrierer der pga. eksisterende normer og standarder, forhindrer eller forsinker materialeudviklingen og implementeringen af nyere, smartere, mere energi- eller ressourcebesparende materialer/materialeløsninger.

mikkel Juul (Head of International Projects, Offshoreenergy.dk)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:50

Offshoreenergy.dk bakker fuldt op omkring relevansen af projektet. Baseret på de erfaringer Offshoreenergy.dk tidligere har høstet via projekter omkring alternative materialer, ser vi, at en af de væsentlige barriere for substitution af traditionelle materialer med kompositter/alternative materialer er standardisering. Der er således et behov for standardisering og kvalificering, for at kompositter kan udgøre et reelt alternativ. Specielt i Olie & Gas branchen er der et mere eller mindre udtalt forbehold over for disse alternativer. Vigtige elementer for, at blødgøre dette forbehold, vil bl.a være, kvalificering samt synliggørelse af de fordel og besparelser der kan opnås ved et skifte af materialer.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:24

Tak for interessen og opbakning til aktiviteten! Vi ser et stort potentiale for anvendelse af kompositter til offshorebranchen, så et af Kompositlaboratoriets mål er at løfte kompetenceniveauet indenfor kompositområdet hos den potentielt store gruppe af underleverandører der kan servicere offshorebranchen. Det kan vi fx gøre ved at demonstrere kompositternes egenskaber og holdbarhed i det ofte meget korrosive miljø, som produkter skal kunne klare sig i offshore. Et andet område vi vil arbejde med, er de barrierer der bremser implementering af kompositmaterialer som erstatning for traditionelle materialer, der hvor det ellers er oplagt at anvende kompositmaterialer for en bedre, lettere, mere holdbar, eller mindre energikrævende løsning. De barrierer vi snakker om her er kan være "forældede" standarder, eller måske konservatisme i branchen. Vi ser innovationsnetværket Offshoreenergy som en meget relevant samarbejdspartner ifm. kontakt/videnformidling til kompositinteresserede virksomheder i, eller til, offshorebranchen.

Torben Krogsdal Jacobsen (Director, M&P, LM Wind Power)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:53

LM har med interesse fulgt udviklingen af det nye Industriens Komposit Laboratorium (IKL). Vi har haft nogle mindre udviklingsprojekter kørende, hvor vi har afprøvet teknologier fra IKL i forbindelse med produktudvikling af komponenter til vindmøllevinger. Dette forløb har overbevist os om, at der er brug for en forlængelse af IKL for at få det rodfæstet yderligere i dansk kompositudvikling.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 07:59

Tak for kommentaren, vi er meget glade for jeres positive erfaringer med Industriens Kompositlaboratorium og opbakningen til en forlængelse af initiativet der kan videreudvikle dansk kompositindustri.

Bente N. Christensen (Polymerspecialist , Plast Center Danmark)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:10

Et på mange måder godt forslag, med mange spændende aktiviteter, der kan være med til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og indtjening gennem innovativ anvendelse af materialer og materialeteknologier.
Da der er lagt op til, at projektforslaget skal bygge videre på de erfaringer, der er opnået i IKL’s første 3 år, er det overraskende, at der ikke findes information om de gennemførte aktiviteter i disse 3 år. Der er formentligt udført mange spændende aktiviteter, som fortjener at blive formidlet til en bredere kreds.
I en eventuel kommende periode samarbejder Dansk Materiale Netværk, DMN, gerne om formidlingsdelen, da DMN af Styrelsen for Forskning og Innovation har fået til opdrag at formidle den seneste viden omkring materialer.
Dette kan fx være i form af temadage og seminarer omkring emnet for vore ca. 250 medlemmer samt øvrige interessenter.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:43

Tak for opbakningen fra Dansk Materiale Netværk, den er vi glade for! Vi vil meget gerne intensivere samarbejdet med faglige organisationer (herunder Plastindustrien, IDA Polymer, ATV-SEMAPP), videninstitutioner og relevante innovationsnetværk i forbindelse med formidling af den opbyggede viden og ser frem til en øget interesse for Industriens Kompositlaboratorie og formidling af resultater via DMN, der også har potentialet til at nå ud til de virksomheder der ikke i dag, arbejder med plastkompositter.

Christian Jensen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:24

For Falck Schmidt Defence Systemt forsøger vi hele tiden a flytte grænsen for hvad der skal lade sig gøre, og vi er derfor altid på udkig efter avanceret materialer med unikke muligheder.
Application til forsvaret og space har ofte krævende krav og anvendes i miljøer som stiller specielle krav og kvalitet. Samtidig er der også et ønske om at materialerne bliver mere bæredygtige og har en grøn profil.
Af samme årsager finder vi de aktuelle indsatsområder interessant og relevante idet de kan være med til at give dansk industri en fordel hvad angår bæredygtige kompositter.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:18

Tak for den positive tilkendegivelse, forsvar og space er nogle meget spændende forretningsområder som vi også tror IKL kan være med til at løfte.

Christian Berggreen (Lektor og laboratorie-leder (CASMaT - DTU Structural Lab), DTU Mekanik)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:40

DTU Mekanik har betydelige aktiviteter og ekspertise i forbindelse med komposit-materialer og let-konstruktioner indenfor en bred vifte af industrielle områder fra fly, skibe, køretøjer, højspændings-master, energi og militær-applikationer, herunder også med en række mindre virksomheder, hvor udviklings-udfordringerne og omkostningerne forbundet hermed er betydelige og vanskelige at overkomme uden hjælp og bistand fra videns-institutioner som f.eks. DTU og FORCE.

DTU Mekanik samarbejder endvidere med en lang række større og mindre virksomheder i forbindelse med innovations-aktiviteter og eksperimentelle kommercielle service-ydelser i regi af DTU Structural Lab (Center for Mechanical Testing of Structures and Materials) - et fælles center mellem DTU Mekanik og DTU Byg. DTU Structural Lab besidder, som den største facilitet af sin art i Skandinavien, omfattende eksperimentelle faciliteter til bla. mekanisk afprøvning og test af komposit-materialer, komponenter og konstruktioner. Brugen af disse faciliteter tilbydes løbende i forbindelse med serviceydelser for industrien, og det vil være nærliggende også at etablere et tæt samarbejde med FORCE i regi af Industriens Kompositlaboratorie, da jeg mener, der vil kunne opnås betydelige komplimentære fordele og muligheder til gavn for den samlede danske komposit-industri.

DTU Mekanik støtter derfor varmt aktivitetsforslaget "Industriens Kompositlaboratorie - nye udviklingspotentialer", og ser frem til et fremadrettet frugtbart samarbejde med FORCE i regi heraf, både indenfor vidensdeling og samarbejde omkring eksperimentelle aktiviteter med danske komposit-virksomheder.

Mvh.

Christian Berggreen
Lektor og gruppeleder (Let-konstruktioner)
DTU Mekanik

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:21

Tak for opbakningen, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DTU indenfor kompositområdet i Industriens Kompositlaboratorie.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:58

Vi finder FORCE's aktivitetsforslag særdeles relevant og nødvendigt og giver det således vores fulde støtte.
I vores industriklynge CenSec (Center for Defence, Space & Security) og i Inno-Pro (Innovationsnetværket for Produktion) har vi en stærk gruppe af primært SMV'er inden for højteknologisk produktion med særlige kvalitetskrav, herunder forsvar, sikkerhed, space, aerospace, maritime, offshore og jernbane. I disse brancher er der hele tiden nye markedskrav om billigere, lettere og stærkere materialer. Det gælder fx vedr. produktion og underleverancer til satellitter, fly, droner, togmateriel og sikkerhedsudstyr. Imidlertid optager den daglige drift ofte SMV'erne, så de kan ikke finde overskud til at prioritere strategiske, innovative løsninger som fx produktion af materialeoptimerede komponenenter og systemer. Derfor vurderer vi, at der vil være stor efterspørgsel blandt vores SMV'er for FORCE's ydelser i denne aktivitet. Som højteknologisk industriklynge "leverer" CenSec gerne interesserede SMV'er som aftager af ydelserne og som innovationsnetværk indgår vi gerne som brobygger til den brede produktionsindustri, herunder som videnspreder og facilitator.
Ergo: fuld opbakning til denne aktivitet fra CenSec og Inno-Pro.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:26

Tak for opbakningen, vi ser frem til nyt samarbejde med CenSec og Innovationsnetværket for Produktion i en forlængelse af Industriens Kompositlaboratorie. På den måde kan vi helt sikkert udbrede kendskabet til kompositmaterialeområdet endnu mere, og derved være med til at sikre dansk konkurreenceevne og arbejdspladser i Danmark

Allan B. Rasmussen (Områdeleder, Den jydske Haandværkerskole)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:04

Som uddannelses institution indenfor plastforarbejdning anser Den jydske Haandværkerskole forslaget som meget relevant. Vi ønsker at følge og evt. være en del af et kommende projekt.
Vi har godt 25 års erfaring indenfor plastuddannelser og kompositmaterialer og vil i den kommede tid foretage nye investeringer på området for at kunne opfylde kompositbranchens behov for uddannelse.
Derfor er det vigtigt for os, at vores medarbejdere evt. kan være en del af det netværk et kommende projekt på området kan bidrage med.

Venlig hilsen
Allan B. Rasmussen

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:22

Tak for opbakningen og den positive tilkendegivelse. Vi ser frem til en god dialog om et fremtidigt samarbejde med den jyske håndværkerskole og andre relevante erhversuddannelsesinstitutioner indenfor kompositområdet i Industriens Kompositlaboratorie.

Martin Heide Jørgensen (Institutleder, AAU - Mekanik og Produktion)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:15

Det lyder som et rigtig godt initiativ, som har vores fulde støtte fra AAU - institut for Mekanik og Produktion. Vi har deltaget i første fase af Industriens Kompositlaboratorium. For os er det en god måde, at komme i kontakt med industripartnere, som vi ellers ikke ville have opnået samarbejde med. Dermed en god måde til at bringe den forskningsmæssige viden i spil, også i samarbejde med det industrisegment, som Industriens Kompositlaboratorium retter sig mod. Som universitetspartner drager vi i øvrigt god viden om "state of the art" i et lidt bredere perspektiv.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:18

Tak for den positive tilkendegivelse, vi ser frem til et fortsat godt samrbejde med AAU i Industriens Kompositlaboratorie