Industriens Kompositlaboratorie - nye udviklingspotentialer

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Marianne Strange
Afdelingschef

Avanceret kompositteknologi er en tværfaglig disciplin hvor udviklingen går stærkt og hvor der er hård konkurrence. Skal Danmark udnytte mulighederne fuldt ud, skal vi hurtigt kunne tage nye materialer i brug og omsætte dem til konkurrencedygtige produkter. Målet med aktiviteten er at bygge videre på de første erfaringer i Industriens KompositLaboratorie og etablere en anerkendt industriplatform indenfor avancerede kompositmaterialer og –løsninger.

Målet med aktiviteten er at bygge videre på og udvikle Industriens Komposit Laboratorie (IKL) mhp. at etablere en kommerciel industriplatform inden for avancerede kompositmaterialer og –løsninger. IKL skal bidrage til at åbne nye markeder og muligheder for den traditionelle fremstillingsindustri og gøre danske virksomheder i stand til at producere konkurrencedygtige produkter.
Målgruppen er bred og relevant for en bred vifte af produktionsvirksomheder, men har fokus på især SMV virksomheder/underleverandører inden for energi- og transportsektoren.
Inden for avanceret kompositproduktion og –materialeudvikling er målet, at der vil blive udviklet en demofacilitet, værktøjer til proces- og ressource-optimering, et designkatalog til samlinger, gennemført miljøscreeninger, identificeret særligt holdbare kompositløsninger og udviklet nye karakteriseringsydelser. Herudover vil de erhvervsmæssige barrierer, der forhindrer eller forsinker implementering af kompositløsninger blive kortlagt. Der vil være øget fokus på uddannelse via samarbejde med universiteter og erhvervsskoler, og videnformidling i samarbejde med Innovationsnetværk, MADE, mv.

Budget:
2016: 3.383.000 kr.
2017: 3.383.000 kr.
2018: 3.384.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Industriens Kompositlaboratorie - nye udviklingspotentialer

Nøgleord