Industriens Nationale Lyd og Luft LAB

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Støj- og luftforurening har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. FORCE Technology vil styrke udviklingen af ’gode lyd- og luftmiljøer’ via opbygning af avancerede faciliteter til test og certificering af produkter og teknologier.

Indsatsområdet vil understøtte Regeringens og EU's ambition om, at udbygningen af vedvarende energi, infrastruktur og grøn omstilling i samfundet ikke skaber menneskelige, sundhedsmæssige eller miljømæssige udfordringer.

Indsatsområdet vil bidrage til WHO’s, FN’s, EU’s og Regeringens overordnede målsætninger om udviklingen af gode og sunde lyd- og luftmiljøer i en globaliseret og urbaniseret fremtid og styrke de virksomheder og brancher, der skal bidrage til at realisere visionen.

Under indsatsområdet udvikles teknologiske serviceydelser indenfor intelligent måling, monitorering og modellering af lyd- og luftmiljøer samt faciliteter og metoder til design, udvikling og benchmarking af produkter. Med indsatsområdet vil FORCE Technology opbygge virkelighedsnære testmiljøer for derigennem at give industri og samfund det bedst mulige afsæt for udvikling og test af fremtidens produkter og løsninger.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

FT10.01 Økosystemer og videnformidling

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for FORCE Technologys indsatsområde 10, Industriens Lyd og Luft Lab samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT10.03 Testmetoder og -miljøer

Aktiviteten bidrager til indsatsområdets målsætning om at styrke industriens udvikling af produkter og løsninger, der kan bidrage til at forebygge negative eksponeringer og forbedre lyd, støj og luftmiljøer i boligen, arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT10.02 Modellering af lydmiljøer

Aktiviteten bidrager til indsatsområdets målsætning om at styrke industriens udvikling af produkter og løsninger, der kan bidrage til at forebygge negative eksponeringer og forbedre lyd, støj og luftmiljøer i boligen, arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.