Indvidualiseret terapi – biomarkører, celler og modeller i lægemiddeludvikling og diagnostik

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Det anerkendes i stigende grad at individers sygdomsmønstre indenfor givne kategorier af sygdom, f.eks. cancer og visse immunsygdomme, samt nogle bakteriesygdomme kræver individuelle behandlingsmetoder tilrettet individet, for dermed at effektivisere sygdomsbehandlingen. Der er derfor behov for at præcist at kunne diagnosticere/følge en given sygdom forløb ved detaljeret analyse af syge celler og sygt væv. Hospitaler samt virksomheder indenfor lægemiddeludvikling efterspørger derfor metoder og teknologier hvormed de præcist kan kategorisere/segmentere sygdom. Blandt behovene er nye analysemetoder til lokalisering af syge celler og biologiske markører for sygdomsstadier. Særligt immunsystemet spiller en central årsagsmæssig rolle i individualiseret terapi, idet systemet er meget specifikt for det enkelt individ og kan betragtes som en slags helbredsmæssig termostat. Udvikling af specialtilrettede lægemidler som kan regulere det individuelle sygdoms billede, herunder i immunologisk sygdom repræsenterer derfor et centralt behov i individualiseret terapi.

Blandt de foreslåede aktiviteter er:

  • Komplekse mikroteknologier teknologier og histologiske metoder til analyse af celler og væv.
  • Automatiserede billedbehandlingsplatforme til histologi, herunder virtual slide teknologi.
  • Teknologier til sortering af celler
  • Teknologier til opdagelse af nye biologiske markørmolekyler (biomarkører) på/i celler.
  • Udvikling af humane immuncellemodeller (bl.a. T- cellemodeller) med henblik på individualiseret behandling af patienter via af nye lægemidler eller immunceller.
  • Udvikling af nye typer af antibiotika baseret på f.eks. qourum sensing og bakteriofager

GTS-nettet opbygger nye viden om individualiseret terapi, herunder viden om hurtig molekylær analyse, nye histologiske analysemetoder, nye metoder til billedbehandling, nye muligheder for udvikling af biomarkører samt nye metoder til behandling af sygdom.

Danske virksomheder indenfor bioteknologi og biomedicin får adgang til en række analyseplatforme der sætter dem i stand til at fremme udvikling af nye diagnostiske metoder, nye markører for sygdom og nye behandlingsmuligheder.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole Thastrup
Mandag d. 29/6-09 kl. 12:39

Individualisering af patientbehandlingen er blevet et varmt emne indenfor den farmaceutiske og i særliggrad den bioteknologiske industri. I den forbindelse har der været et meget stort fokus på at korrelere genomiske analyser med forudsigelse af behandlingseffektivitet. Jeg kan bifalde at der i GTS-systemet udvikles supplerende celle-baserede teknologier, der kan blive værdifulde værktøjer i beskrivelsen af den biologiske kompleksitet vi ser i den enkelte patient.

Lars H Pedersen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 17:24

Kære Ole Thastrup,

Tak for kommentaren. GTS har gennem de seneste 3 - 5 år fokuseret en del på udvikling af prediktive cellemodeller og en række cellemodeller er nu til rådighed for virksomheder.

GTS systemet mærker stor interesse for især de humane modeller og vil fortsætte udviklingen.

GTS meget interesseret i samarbejder med virksomheder der udvikler teknologi til forudsigelse af effekter, herunder især behandlingseffekter som på både det samfundsmæssige og virksomhedsmæssige plan har stor værdi.