Inflammatoriske tilstande

Senest opdateret d. 14/1-2019
Bioneer
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Monika Gad
R&D Manager

Bioneer vil udvikle services til danske virksomheder som kan dokumentere lægemidlers effekt og virkningsmekanisme i inflammatoriske tilstande. Bedre dokumentation og viden indenfor dette komplekse område vil øge danske virksomheders konkurrenceevne.

Serviceydelser:
Bioneer vil tilbyde danske virksomheder services der omfatter cellemodeller til screening af lægemidler, avancerede molekylær- og cellebiologisk analyseservices, herunder digitaliserede histologiservices: 1) Cellemodeller, der kan bruges til at undersøge hvorledes lægemiddelkandidatstoffer påvirker inflammatoriske og syge celler/væv; 2) Avancerede digitale histologiske kombinationsanalyser; 3) Infrastruktur som kan bruges af virksomheder til test af sensitive analysemetoder indenfor væskebaserede biopsier (”liquid biopsies”).

Målgruppe og relevans:
Inflammatoriske sygdomme omfatter traditionelt autoimmune sygdomme og kroniske betændelsestilstande. Det er nu erkendt, blandt mange danske virksomheder, at inflammation har en væsentlig betydning for mange andre sygdomsområder, herunder for kræftsygdomme. Inflammatoriske tilstande som behandlingsområde har derfor vundet stor opmærksomhed hos danske biotek- og farmavirksomheder de seneste år. Den intensiverede konkurrence blandt virksomhederne og øget krav fra myndighederne betyder at dokumentation af lægemidlers virkningsmekanismer før kliniske forsøg igangsættes er blevet endnu vigtigere end tidligere. Stratificering af patienter og deraf målrettet udvikling af lægemidler er en væsentlig konkurrenceparametre og her er dokumentation af lægemidlers effekter på det cellulære niveau pga. det komplekse inflammatoriske cellulære miljø hvori lægemidlet skal virke, specielt vigtigt.
Derfor har lægemiddeludviklingsindustrien fået et kritisk stigende behov for nye in vitro modeller, samt sensitive analyseteknologier, der kan belyse hvorledes inflammation på- og vekselvirker med sygdomme.

Væsentligste aktiviteter:
Bioneer vil udvikle en specialiseret in vitro makrofagmodel, opbygge og implementere digitale teknologier til analyse af DNA, RNA og proteiners tilstedeværelse i komplekse vævsnit, samt opbygge en infrastruktur til test af nye analyseteknologier indenfor lettilgængelige ”liquid biopsies” (blodprøver etc.).

Budget:
2019: 2.550.000 kr.
2020: 2.550.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Forståelse og målrettet behandling af inflammatoriske tilstande

Nøgleord