Informations- og kommunikationsteknologi

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Udviklingsaktiviteterne indenfor IKT området vil blive fokuseret på udvikling af DHI’s softwareprodukter med henblik på at udbrede brugen af produkterne til nye anvendelsesområder og nye kundegrupper.

De nyeste udviklingstendenser indenfor Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) åbner nye veje for spredning af produkter og for formidling af teknologisk service og serviceydelser – primært via Internettet. DHI ser store perspektiver i at videreudvikle de nye teknologier i samarbejde med bl.a. danske videnmiljøer og danske brugere i en retning, som vil sætte danske virksomheder i stand til at erobre nye markeder for deres specifikke viden og teknologi. Indenfor videnskabelig computing er der et klart paradigmeskift fra sekventielle beregninger til parallelle beregninger, som kan udnytte multi-kerne computere. En effektiv udnyttelse af multi-kerne computerne vil muliggøre en markant hurtigere afvikling af simuleringerne inden for vand, miljø og sundhed og dermed imødekomme det stigende krav til mere komplekse og mere detaljerede beregninger.

Projektet vil bestå af 3 delaktiviteter:

1. High Performance Computing – udvikle modeller, som kan udnytte parallelisering både på kommercielle laptop og desktop computere og på massive parallelle computere.

2. Åbne grænseflader - udvikling, implementering og dokumentation af åbne grænseflader for DHI’s softwareprodukter, så brugere kan udvikle applikationer, som inkluderer software-komponenter udviklet af DHI.

3. Web- og beslutningsstøtteværktøjer – udvikling af web-værktøjer og generiske beslutningsstøtteværktøjer, som integrerer DHI-viden og gør DHI’s softwareprodukter bredere og lettere tilgængelig for bl.a. små og mellemstore virksomheder.

Når projektet er gennemført vil følgende milepæle være opnået:

• Parallelisering af de mest beregningstunge numeriske modeller (2D og 3D strømningsmodeller og grundvandsmodeller).

• Implementering og etablering af dokumentation for OpenMI kobling til de vigtigste af DHI’s modeller.

• Implementering af kobling mellem modelværktøjer (DHI’s værktøjer og udvalgte værktøjer fra andre udviklingsmiljøer) og DHI’s generiske
Beslutningsstøtte Platform herunder også mulighed for at etablere websider til visualisering af data, modeller og beslutningsstøtteinformation.

Målgrupperne for projektet er meget bred og omfatter vidensvirksomheder, systemintegratorer, slutbrugere i industrien (produktionsvirksomheder, entreprenører, olie/gas, skibsfart), rådgivere og deres kunder, primærerhverv som landbrug og fiskeri, forsyningsselskaber indenfor vand og energi, offentlige myndigheder og private forbrugere. Alle disse vil få adgang til ny dedikeret og tilpasset teknologi og nye serviceydelser bygget på basis af DHI teknologi.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 4.5 M
2011: 4.5 M
2012: 4.5 M
Totalt: 13.5 M

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com