Infrastrukturel Globalisering

Senest opdateret d. 6/7-2010
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation, Produktionsteknologi og Energi og energieffektivitet

DBI vil udbygge og vedligeholde sin markante position på prøvningsydelser via intens påvirkning af det internationale standardiseringsarbejde og implementere ny viden og teknologi for SMV’er i bygge- og skibsfartsbranchen, så deres markedsposition sikres nationalt såvel som internationalt.

DBI er den eneste prøvningsvirksomhed i Danmark, som både udfører brandteknisk prøvning, slukketeknisk prøvning og prøvning af gasmateriel. Vi er blandt de bedst etablerede brand-prøvningslaboratorier i Europa. DBI’s laboratorium er world wide det laboratorium, som ”man går til” indenfor den internationale maritime sektor. DBI har unikke prøvningsfaciliteter, som er et godt fundament til at bygge yderligere faciliteter ind i, fx nye tests for prøvning af byggevarer og skibsudstyr, nye test for slukketeknisk prøvning af brandslukningssystemer m.fl.
DBI vil fastholde denne position.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3M
2011: 3M
2012: 3M
Totalt: 9M

Kontaktinformation
Anders Christoffer Sørensen
Forsknings- og Innovationskonsulent
Cand.scient.soc

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Telefon: 36 34 90 00
Direkte: 36 34 89 71
Mobil: 24 65 01 88
Telefax: 36 34 90 01
Mail: acs@dbi-net.dk