Innovation i fødevarer - mindre spild

Senest opdateret d. 7/3-2013
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Johanne Sønderlund Birn

Denne aktivitet kobler eksisterende viden om madspild med ny viden om ressourceforbrug. Samtidigt udvides madspild, et område AgroTech har opbygget kompetencer inden for, med Waste-to-Value til at omfatte andre led i fødevareværdikæden herunder spild hos avlere og fødevareproducenter, hvor frugt og grøntsektoren benyttes som case.Formålet med denne aktivitetsplan er at udvikle værktøjer, der kan anvendes ti reduktion af spild i fødevaresektoren. Aktiviteten fokuserer på reduktion af ressourceforbrug (madspild, vand, energi, arbejdstid og affaldshåndtering) i foodservicesektoren og på minimering af spild i råvareproduktion ved lagring og forarbejdning af vegetabilske produkter.Der udvikles teknologiske serviceydelser og værktøjer, der gør det muligt at dokumentere ressourceforbruget automatisk, og rådgive om processtyring for at reducere ressourceforbruget. Desuden arbejdes der med innovation i spild til værdi til nye værdistrømme i frugt og grønt kæden. Aktiviteterne gennemføres i vidt omfang i Foodture Lab, AgroTechs gastronomiske innovationslaboratorium, der giver mulighed for at gennemføre brugerdrevne innovationsforløb i unikke omgivelser og med dokumentationsudstyr til rådighed.Aktiviteten består af disse tre dele:

 1. Reduktion af ressourceforbrug og madspild inden for foodservicesektoren.
 2. Waste to value – reduktion af madspild i frugt og grønt værdikæden.
 3. Foodture Lab – Et gastronomisk innovationslaboratorium (infrastrukturfacilitet)

 Ved aktivitetens afslutning vil følgende milepæle være opnået:

 • Prototype til automatisk monitorering af madspild for det enkelte måltid er udviklet.
 • Model til beregning af ressourceforbrug og værdisætning af madspild er udviklet.
 • Kortlægning af behovet for certificeringsordning af madspild er dokumenteret.
 • Metoder til at identificere, kortlægge og værdisætte spild i frugt og grønt værdikæden er udviklet og dokumenteret.
 • Værktøjer og systemer til dataopsamling og dokumentation er implementeret.
 • Demoprojekter er gennemført.
 • Relation mellem reduktion af madspild og øvrigt ressourceforbrug er dokumenteret.
 • Innovationsmetode til udvikling af spild til nye produkter og sidestrømme er udviklet.
 • Platform til automatisk monitorering af måltidets ernæringsindhold, mængde i forhold til konsumering og spild er udviklet.
 • Innovationsforløb ”Fra spild til værdi” er afprøvet.

 Det vil løbende blive formidlet resultater via kurser, workshops, kundearrangementer, demonstrationer, nyhedsbreve og artikler.Aktiviteten henvender sig til forskellige målgrupper, der indgår i den samlede fødevareværdikæde, både offentlige institutioner og virksomheder i foodservicesektoren, fødevareproducenter, samt frugt og grøntproducenter.