Innovation, læring og medarbejderinddragelse gennem IKT

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Traditionelt bliver innovation i virksomhederne tilskrevet især ingeniører og udviklingsafdelinger. For nuværende er der kun anekdotisk viden om, hvilke ledelsessystemer og hvilke medarbejderkompetencer og samarbejdsformer, der fremmer medarbejderdreven og markedsdreven innovation, og der er ligeledes begrænset erfaring med at udnytte IKT i medarbejderdreven og markedsdreven innovation.

Der er derfor behov for at opbygge nogle mere valide kompetencer som kan rådgive de mindre virksomheder på området. Videnopbygningen vil indeholde international videnhjemtagning, primær med fokus på faktorer på mikroniveau – og med udgangspunkt blandt andet i DG Enterprise Innopro platform-rammeprogram med DG Information Society.

På baggrund af den indsamlede empiri vil der blive gennemført udviklingsforløb med SMV’er med markedsplacering og potentiale til at udnytte IKT på et mere avanceret niveau, fx i virtuelle samarbejdsnetværk, kundesupport, mobil service og support.
Der vil ligeledes blive gennemført vækstgruppeforløb og inspirationsseminarer rettet mod brancheorganisationer, både i de traditionelle og de viden- og teknologiintensive brancher med henblik på at få formidlet, forankret og dokumenteret resultater i en eller flere IT- understøttede Innovationsmodeller.

Et konkret resultat kunne være et digitalt ’slip medarbejderne løs’ værktøj rettet mod virksomhederne selv og det private rådgivningssystem. Det kan fungere som guide og bench-learning værktøj for virksomheder, som ønsker at fremme innovationsevnen, understøttet af IKT. Endvidere vil erfaringerne blive dokumenteret som indspil til innovation i den offentlige voksen-efteruddannelse på alle niveauer.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Nicki Friis Jensen
Torsdag d. 28/5-09 kl. 13:27

Dette projekt kan virkelige være med til realisere et stort uudnyttet innovationspotentiale hos SMV’erne.

I rigtigt mange SMV’er opstår løbende mange gode innovative ideer, der aldrig bliver realiseret til egentlige produkter, ydelser eller processer.

Nogle af de væsentlige årsager hertil, er bl.a.:

1) at innovation i SMV'er snarere er en spontan eller ad hoc proces end en systematisk, organisatorisk del af virksomhederne

2) at SMV'erne ikke altid har den tilstrækkelige viden om eller kompetencer til at igangsætte den rigtige proces eller organisering, der kan føre til en realisering af disse ideer

3) at udbudet af innovations- eller ledelsessystemer, der kan hjælpe SMV'er i deres innovations- og udviklingsarbejde, sjældent virker relevante eller direkte brugbare for SMV’erne i deres travle hverdag

Som vi ser det, kan dette projekt være til at videreudvikle SMV’ernes virksomhedskultur på en måde, der giver rum for en mere systematisk organisering af medarbejderdreven og markedsdreven innovation i SMV’ernes travle hverdag. Især hvis projektet formår at involvere brancheorganisationerne på en måde, så brancheorganisationerne bliver klædt på til at kunne bære projektets viden og resultater videre efter projektets ophør.

Alt i alt et spændende projekt med et stort innovationspotentiale.

Bjørn lykke
Onsdag d. 10/6-09 kl. 22:36

Kære Nicki Friis Jensen
Tak for kommentaren. Vi kan bekræfte at vi ser brancheorganisationerne som centrale samarbejdspartnere i både udvikling af metoder og systemer og i den videre formidling af projektets resultater og værktøjer til medlemsvirksomhederne ligesom det private rådgivningssystem vil være en vigtig partner.
Håndværksrådet rammer meget præcist med de tre årsager til at mange gode innovative ideer aldrig bliver realiseret i SMV’er. Det er netop disse barrierer som ideen vil forsøge at adressere. Forhåbentligt får vi sammen med Håndværksrådet og andre aktører mulighed for at realisere dette spændende projekt

med venlig hilsen
Bjørn Lykke Jensen
Teknologisk Institut, medlem af GTS redaktionsgruppe