Innovation, robusthed og forbedret konkurrenceevne

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Danmarks væsentligste råstof i den globale konkurrence er viden. Nationalt satses der derfor blandt andet hårdt på uddannelse og målrettet kompetenceudvikling. Men en anden væsentlig forudsætning for også i fremtiden at kunne fastholde og videreudvikle Danmarks konkurrenceevne er, at ledelsessystemerne, organisationsformerne og teknologierne i SMV’erne indrettes til at sikre, at medarbejdernes viden og kompetencer kommer til udfoldelse i praksis og reelt omsættes til innovative produkter og ydelser, der er konkurrencedygtige. Udfordringen for virksomhederne er især at være robuste og på samme tid innovative i en situation med meget foranderlige vilkår – at opbygge såkaldt resiliens.

Aktiviteterne har til formål at bibringe SMV’erne metoder til at sikre en bæredygtig udvikling af medarbejderressourcen. Indhentning og samling af europæisk viden på området inden for udvalgte brancher – der i særlig grad er udsatte – som følge af den globale konkurrence. Etablering af læringsnetværk på tværs af brancher. Afkode og praksisgøre multinationale virksomheders løsninger til SMV-niveau. Udvikle, afprøve og formidle metoder og redskaber til SMV’er til gavn for Danmarks langsigtede konkurrenceevne.

Resultatet af arbejdet vil være enkle og praksisnære metoder inden for ledelsessystemer og organisationsformer, der er tilpasset SMV’er, og som styrker konkurrenceevnen via et optimeret samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et centralt erhvervsmæssigt udgangspunkt er at sikre balancen mellem effektivitet og medarbejdernes forudsætninger for at bidrage til øget effektivitet i et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Aktivitetsplanen vil bidrage til øget medarbejderdrevet innovation i SMV’erne, øget konkurrenceevne og forretningsgrundlag samt forbedret medarbejdertrivsel