Innovationsledelse i den offentlige sektor

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Innovation er e en nødvendighed for den offentlige sektor hvis vores velfærdssystem ikke skal bryde som følge af den demografiske udvikling i befolkningen de kommende 10-15 år.

Danske virksomheder fokuserer i stigende grad på innovation som en helt afgørende faktor for danske virksomheders fremtid, og vinderne bliver de virksomheder som bedst kan udvikle, strukturere og gennemføre innovation – uanset om der er tale om innovation af produkter, services eller processer.

Seneste undersøgelser har fokuseret på hvilke nøgle faktorer der har den største indflydelse på succesrige innovative virksomheder. Blandt flere ting er der især 3 punkter der gør sig gældende:

  • Innovation som en vigtig del af virksomhedens vision/mission og strategi
  • En dyb forståelse i organisationen for markedsmulighederne og kundernes behov
  • Evnen til at strukturere og gennemføre innovations tiltagene.

De foreslåede aktiviteter vil blandt andet omhandle udvikling af metoder der skal hjælpe med at fokusere og strukturere innovationstiltag således at de bliver en naturlig del af hverdagen, og den løbende forbedring. Indenfor sygehussektoren skal denne indsats ses som en del af de tiltag, der skal gøre dem mere konkurrencedygtige i forhold til de private hospitaler – både når det gælder kvalitet, sikkerhed og effektivitet.