Innovationsmodel på fødevareområdet: Fra jord til bord og tilbage igen

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Fødevaresektoren i DK er karakteriseret ved brancher, der er indbyrdes adskilte, samt nicheproducenter med et relativt begrænset marked. De senere år har der som tidligere i tekstilindustrien fundet en omfattende udflagning sted både inden for primærsektoren, såvel som i den bearbejdende del af fødevareindustrien, som grundlæggende rejser en række spørgsmål om den danske fødevaresektors fremadrettede konkurrenceevne.

Gennemgang af international F&U med fokus på virkemidler, som kan stimulere innovation igennem hele værdikæden, og som kan føre til skabelsen af beskæftigelse og nye arbejdspladser med et bedre arbejdsmiljø og med mere videnindhold..

Et fremsyn byggende på tidligere resultater vil blive gennemført med involvering af brugere og virksomheder fra hele værdikæden og i et livscyklus perspektiv. Fokus vil være at stimulere en videnbaseret ideudvikling, som på den mellemlange bane kan øge konkurrenceevnen i fødevaresektoren samt fødevare sektoren systemiske evne til at opfange og omsætte morgendagens forbrugsmønstre, teknologier og miljø- og sundhedskrav i produkter som er konkurrencedygtige på kvalitet og oplevelse, såvel som effektive samspil igennem hele kæden..

Der vil blive opbygget ny viden hos de små og mellemstore fødevareproducenter om hvordan samspil på tværs af værdikæden kan accelerere produktudviklingen. Hos GTS institutterne vilde resultere i ny viden om innovation gennem værdikædesamarbejde, samarbejdsværktøjer med inddragelse af brugere og nicheproducenter og nye forretningsmodeller i fødevaresektoren nationalt og internationalt at blive videreudviklet.

De resulterende scenarier robusthedstestes og konkretiseres i et antal vækstgruppeforløb med virksomheder på langs og/eller tværs af værdikæderne, som redskab i udviklingen af rådgivning om forretningsudvikling i fødevaresektoren.