Innovativt Produktdesign for danske virksomheders adgang til det globale marked

Senest opdateret d. 14/1-2019
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Helle Westphal
Afd. leder

Udvikling af metoder til at ’høste’ og bearbejde data i digitale serviceydelser. Virksomheder får adgang til indsigt og data om kemikaliers farlighed, risiko ved anvendelse i materialer og produkter i kombination med regulering på tværs af markeder.

Fremtidens rådgivning inden for kemikalier, regulering og innovativt produktdesign vil i takt med den øgede globalisering blive forskudt fra tidskrævende specialiseret rådgivning mod online ydelser, hvor kompetente brugere får adgang til modeller og værktøjer. DHI vil med en række online services støtte og accelerere danske SMV’ers produktudvikling gennem adgang til viden og redskaber til overholdelse af krav i kemikalielovgivningen i Danmark og på nye markeder. Aktiviteten vil resultere i tre nye teknologiske serviceydelser:
A. Ny cloudbaseret serviceydelse, hvor danske SMV’er får adgang til opdaterede, validerede data for og krav til regulering af kemiske stoffer og produkter på tværs af nationale og regionale markeder og på tværs af brancher og produktgrupper.
Brugeren vil fx kunne tilgå data med relevans for udledninger til spildevand og arbejdsmiljø samt reguleringer af særlige stoffer og produkttyper i EU og de største eksportmarkeder. Data for markedskrav og specifikke stofdata vil blive gjort tilgængelige online via en webbaseret service. Ydelsen forventes både at forbedre produktsikkerheden samt at støtte danske virksomheders eksport. Det ønskes også afklaret, om det er muligt at identificere toksikologiske data ved hjælp af data mining samt ’automatisere’ søgning, nedhentning og validering af data ved hjælp af machine learning.
B. Ny cloudbaseret serviceydelse til substitution af særligt problematiske kemikalier målrettet SMV’er, der ønsker den nyeste viden om miljø og sundhed integreret med teknisk funktionalitet for anvendte stoffer og materialer. Ydelsen er rettet mod tidligt produktdesign og eksisterende produkter i virksomheder, hvor kemiske stoffer ønskes substitueret.
Et eksempel er en virksomhed, der skal fremstille et materiale med vandafvisende overflade. Med de nye skærpede krav i cirkulær økonomi til materialers genanvendelighed (EU’s Circular Economy Package, marts 2018) skal virksomheden foretage en kvalitativ sammenligning af alternative kemikalier til vandafvisende funktion parallelt med en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. Den nye serviceydelse vil give virksomheden et redskab til en integreret sammenligning af funktionalitet og effekt på miljø og sundhed.
C. Ny modellering af afgivelsen af uønskede stoffer fra relevante matricer, fx plast, til forskellige medier med nye algoritmer. Modellen vil kunne mindske såvel udviklingstid som testomkostninger i producentleddet samt gøre risikovurdering og dokumentation af produktsikkerhed hurtigere.
Restmonomerer og additiver i plast (fx plastblødgøreren DEHP) kan medføre uønskede effekter for miljø og sundhed. Det er derfor vigtigt at vurdere frigivelsen af uønskede kemiske stoffer fx ved migration fra medicinsk udstyr til brugeren og fra vandinstallationer til drikkevand. Såvel myndigheder som industri har brug for nye og mere effektive redskaber til at konkretisere risikoen, og der er behov for alternative metoder til traditionelle laboratorietests, som både er langvarige og omkostningstunge. Erstatning af tests med prædiktive modeller forventes derfor at have stort potentiale for producenter.
Alle aktiviteter forventes at lede til services med online adgang via internet-browser ved periodens udløb.

Budget:
2019: 2.125.000 kr.
2020: 2.125.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Innovativt produktdesign for danske virksomheders adgang til det globale marked

Nøgleord