Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Senest opdateret d. 7/3-2013
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer til at foregå i Nordsøen og mange danske arbejdspladser er i spil på hjemme- og nærmarkederne for installation og service.Med udgangspunkt i FORCE Technology’s maritime simulatorcenter udvikles et testcenter for installation og service af offshore havvindmøller.   Havvindmølleindustrien og dens leverandører kan ved brug af centret få foretaget evalueringer af eksisterende eller nye innovative fartøjsdesign og gennemføre træning af personel i optimal operation af disse.Evaluering af fartøjsdesign, test af operationer og træning af personale er centrale services, som FORCE Technology yder til den maritime branche. Projektets gennemførelse vil udvide typen af fartøjer og operationer, for hvilke disse ydelser kan leveres, til også at omfatte komplicerede installationer og service af vindmøller til søs.Ydelserne skal kunne anvendes fleksibelt fra skrivebordsstudier til full-mission-simuleringer. For effektivt at kunne yde denne service dækkes hele workflowet fra data-generering til slutrapport. Simuleringsværktøjer, kursusmateriale og faglige kompetencer vil forankre resultaterne af aktiviteten.