Institut ID:  force

Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter

Aktivitetens formål er at udvikle og afprøve sporbare, hurtige og pålidelige overflademålinger af mikro- og nanostrukturerede overflader og verificere produkternes funktion gennem avancerede overflade­ana­ly­ser, herunder at udbyde akkrediterede 3D ruhedsmålinger, der dækker spektret...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
FORCE Technology

Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer til at foregå i Nordsøen og mange danske arbejdspladser er i spil på hjemme- og nærmarkederne for...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
FORCE Technology

Fabrikation og overvågning af grønne off-shore strukturer

Aktivitetens formål er at bidrage til en markant reduktion af ”Cost of Energy” på grønne offshore strukturer.De nye kompetencer og tjenesteydelser der udvikles vil omfatte rådgivning og udvikling inden for laser- og laserhybridsvejsning, herunder fuldskala afprøvning under...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
FORCE Technology

Industriens komposit laboratorium

Målsætningen med nærværende aktivitet er at højne vidensindholdet og innovationen i fremstillingsindustriens produkter. Dette gøres ved at udvikle industriens kompetencer til at anvende kompositmaterialer til erstatning for traditionelle konstruktionsmaterialer – et områder der er blandt de...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
FORCE Technology

Norm og standardisering

Aktiviteten fokuserer på deltagelse i internationale og danske standardiseringsudvalg – inden for prøvningsteknologi, materialeteknologi, svejse- og produktionsteknologi, maritim teknologi, kvalitetssikring og systemer, energi, miljø og procesteknologi,...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Energirigtig systemintegration i varmeanlæg

Udviklingen i energiforbrug til opvarmning af bygninger er faldende pga. energieffektivisering af klimaskærmen, men der har ikke været en tilsvarende helhedsorienteret udvikling inden for varmeanlæg. Vi vil udvikle en simulator for et komplet varmeanlæg for at igangsæ...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Energi
FORCE Technology

Certificeret levetidsdimensionering af store betonkonstruktioner

Vi vil udvikle og implementere et nyt systematisk koncept for levetidsoptimering af store betonkonstruktioner. Vi vil bl.a. etablere en systemcertificeringsordning baseret på relevante internationale standarder. Frem for at anvende ressourcekrævende og dyre materialer i store...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Materialeteknologi
FORCE Technology

Taktiske operationer i arktiske områder

Olieudvinding og -efterforskning i det arktiske miljø er et marked i vækst, men is og isbjerge udgør en væsentlig risikofaktor for mandskab, udstyr og miljø. Derfor vil vi udvikle viden til rådgivning og træning (herunder kurser) inden for is-management...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Undervandsradiografi

Aktiviteten skal muliggøre radiografi på konstruktioner, strukturer og installationer under vand mhp. forebyggende vedligehold og restlevetidsbestemmelse. Det kan gælde offshore-vindmøller inkl. fundamenter, brostrukturer, havneanlæg, strukturer på platforme,...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Fabrikation og overvågning af grønne off-shore strukturer

Vedvarende ”grønne” energianlæg til off-shore installation er et marked i vækst – ikke mindst i Danmarks nærområder. Dermed er det et potentielt vækstområde for den danske fremstillingsindustri. Fastholdelse af danske arbejdspladser...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Sider

Abonnér på RSS - FORCE Technology