Institut ID:  force

Fremtidens produktionssystemer

Globaliseringen stiller fortsat store krav til fremstillingsindustrien, der oplever en udflytning af produktionen til udlandet. Men af strategiske årsager beholder industrien en del forskning og udvikling i Danmark. For at bistå dansk industri heri og for at sikre virksomhedernes internationale...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi
FORCE Technology

Fra affald til råvare

Vi bliver stadig flere mennesker på jorden, der skal deles om stadig færre ressourcer. Prisstigningerne på energiressourcer og materialeressourcer har været med til at sætte gang i en ny grøn bølge af genanvendelsesaktiviteter.

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
FORCE Technology

Norm- og standardiseringsarbejde

EU-kommissionens The new approach-direktiv og de europæiske standarder, som efterfølgende fastlægger specifikke krav, har afgørende betydning for dansk erhvervsliv. Det gælder ikke mindst inden for miljø- og energiområdet.

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
FORCE Technology

Teknologisk fundament for CFD

I 2020 skal 30 % af det danske energiforbrug komme fra vedvarende energi, hvis vi skal nå Danmarks klimamål. Det svarer til en fordobling i forhold til i dag. Den vedvarende energi er samtidig en oplagt drivkraft mod at skabe nye arbejdspladser gennem teknologisk innovation.

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
FORCE Technology

Sider

Abonnér på RSS - FORCE Technology