Institut ID:  force

Servitization via IoT i industrien

Danske maskinproducenter er udfordrede i forhold til at udnytte digitaliseringspotentialer til at skabe nye services og forretningsmodeller. Samtidigt er de virksomheder, der fremstiller udstyr til andre produktionsvirksomheder særligt vigtige for fremtiden i dansk produktion, grundet deres...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

Perceptuel vurdering af lyssætning af rum i forbindelse med multimedia

Aktivitetsplanen sigter på at udvikle og udbrede ny metodik til lyssætning af rum i forbindelse med en igangværende RK aktivitetsplan ”Forbrugerpræferencer i multimedia”. Metodikken baserer sig på perceptuel vurdering af lyssætning i en kontekstbaseret sammenhæng -og understøttet af ”eye-tracking...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

Luftbaseret overvågning for patogener i gartneribranchen

Gennem en række pilotforsøg i de forskellige segmenter i gartneribranchen er det formålet at afdække behovet og potentialet for luftprøvebaseret overvågning af smittetrykket i gartneribranchen. I dag kæmper branchen med en lang række af luftbårne patogener såsom forskellige typer af skimmel, meldug...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

App’otek

Sundhedsapps udgør en central og stadig stigende rolle i sundhed for borgere og patienter. Mængden af sundhedsapps og den meget svingende kvalitet, samt i mange tilfælde manglende evidens udgør en risiko og konkret problem for både borgere og sundhedsprofessionelle, der skal vælge apps til eget...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

Samarbejde om simulatorbaseret undervisning på DTU (dip.ing.) og maskinmesterskoler

Vi ønsker at nyttiggøre simulatorbaseret undervisning på DTU’s dip.ing.-uddannelse og Københavns og/eller Fredericia Maskinmesterskole. Vi vil give vores viden om kedler og deres drift videre til de studerende. Vi ønsker at udbrede simulatorbaseret undervisning endnu mere og dermed videregive vores...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

Bedre vejsikkerhed gennem brug af psykologiske teknologier

Aktivitetsplanen vil udnytte ny viden og teknologi til at belyse bagved liggende menneskelige faktorer i forbindelse med trafikulykker med særligt fokus på ulykker med lastbiler. Nye teknologier inden for blandt andet eye-tracking, måling af fysiologiske reaktioner, psykometriske analyser og...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

Nanostrukturerede overflader – præparation og avanceret karakterisering (Nano-Præp)

FORCE Technology og DFM etablerede i 2015 grundlaget for en fælles national test-og rådgivningsfacilitet ifm. RK-aktivitetsplanen ”Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter” (2013-15). Faciliteten skaber mulighed for at teste, udvikle og verificere mikro- og nanostrukturerede...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
DFM
FORCE Technology

Nationalt GTS initiativ for nyttiggørelse af ESS og MAX IV i danske virksomheder

Med de nye europæiske faciliteter inden for neutron- og røntgenteknologi, ESS og MAX IV, har danske virksomheder fået mulighed for at udvide den industrielt tilgængelige værktøjskasse med avancerede strålingsfysiske metoder. Et konsortium bestående af GTS-institutterne Alexandra, Bioneer, DFM og...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
Bioneer
DFM
FORCE Technology

Udnyttelse af Rumsystemer til øget vækst

Den nye nationale rumstrategi fastslår, at der er behov for styrkelse af både up- og downstream aktiviteter for at skabe øget vækst i Danmark. For at øge danske virksomheders muligheder indenfor rumområdet har GTS institutterne Alexandra, FORCE Technology og Delta aftalt at indgå i et ambitiøst...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
FORCE Technology

Droner på nye missioner - materialer og miljø

Anvendelsen af droner kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag. Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele ift. at måle på svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Droner har hidtil primært været anvendt til visuelle målinger/dokumentation...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
FORCE Technology

Sider

Abonnér på RSS - FORCE Technology