Integration af alternativ energi

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Danmark har en langsigtet målsætning om en fuldstændig uafhængighed af fossile energikilder. Dette kræver en kraftig integration og samspil mellem alternative energikilder, lagring og anvendelse. Det vil sige i fremtidens energisystem skal der være en kraftig interaktion mellem f.eks. VE produktion og transportsektoren, mellem sol, vind, bølge, biomasse og varmepumper og batterier samt en intelligent styring af forbruget. Danmark vil hermed kunne fremstå som et stort demonstratorium for integration af alternativ energi og tiltrække store internationale virksomheder på området. I dag er de fossile energikilder den bærende del af energiforsyningen. I fremtiden skal VE være den bærende del af forsyningen. Dette kræver store investeringer i ny infrastruktur, styring og lagringsteknologier.

Der skal udvikles nye logistik og distributionssystemer til transportområdet, f.eks. i forbindelse med anvendelsen af biobrændstoffer, der tager hensyn til eventuelle samspil med alternative teknologier, herunder decentral kraftvarme og biogas.
Der skal udvikles nye styringssystemer, der kan tage højde for fluktuerende energiproduktion og forbrug.
Der skal udvikles og demonstreres nye integrerede systemer, hvor der indgår flere alternative energikilder, og nye og eksisterende teknologier sættes sammen på en ny og intelligent måde. Det kan f.eks. være varmepumper i samspil med vind, solvarme, spildevand, lavtemperatur overskudsvarme samt en intelligent forbrugsstyring mv. Disse nye integrerede systemer skal udvikles med sigte på høj effektivitet og et minimum af integrationstab.

Gennem den opbyggede viden på området vil GTS bidrage til en servicering af producenter af integrerede systemløsninger og være med til at markedsføre Danmark som et internationalt demonstratorium inden for integration af alternativ energi, hvormed der kan tiltrækkes store internationale virksomheder på området.