Integreret intelligent energistyring i bygninger

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Nutidens forbrugere vil gerne være energibevidste og miljøvenlige, såfremt det ikke har forøgede økonomiske eller komfortmæssige omkostninger. Derfor er der et udtalt forbrugerkrav om lavest mulige energiudgifter samtidig med en tilfredsstillende brugerkomfort. Undersøgelser viser, at ved hjælp af ”grøn” IT i form af trådløs, intelligent styring af alle bygningens funktioner kan energibehovet reduceres med op til en tredjedel. Kravene til styringsteknologien er, at den skal mindske overflødigt energiforbrug, samtidig med at styringen skal være nem at installere, være omkostningseffektiv og være et hurtigt regulerende system, der sikrer respons fra forbrugerne.
Innovative og energirigtige løsninger til boligen kan bringe Danmark i front og samtidig styrke danske virksomheders afsætningsmuligheder på de voksende nationale og internationale markeder for energirigtige produkter.

Der skal udvikles innovative og energirigtige styringsløsninger til boligen gennem tætte samarbejdsrelationer med komponent og systemleverandører. .
Der skal udvikles nye koncepter for design og koncepter for samlede styringssystemer og installationer samt processer, der sikrer at teknologien bringes i anvendelse. Det vil sige en høj grad fa brugerinddragelse.
Der skal gennemføres international videndeling og –hjemtagning, udvikling af grundlag for opdatering af Bygningsreglementet, integreret styring af subsystemer (varme, ventilation, køling, solafskærmning, belysning…), nye avancerede styringskoncepter til større bygninger, plug and play trådløse måle- og styresystemer til boliger samt demonstration af løsninger.
Der skal udvikles systemer, hvor fremtidens bygninger bliver en aktiv del af det samlede energisystem bl.a. gennem en kobling til elbiler.

Den opbyggede viden vil blive anvendt til teknologisk service overfor iværksættere og små og mellemstore virksomheder via forskning og udvikling, dokumentation, rådgivning, uddannelse og information.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:17

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at udvikle eller allerede udvikler tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.
Der udvikles energimålere med tilhørende fleksible trådløse netværk efter behov som tilbydes bredt til industrien herunder SMV og andre.

Lars Fremerey
Onsdag d. 1/7-09 kl. 13:35

Kære Rune Domsten,

Tak for din kommentar.Vi er i GTS-systemet meget opmærksomme på at aktiviteterne ikke er konkurrerende med de private virksomheder. Området for integreret intelligent energistyring i bygninger er meget bredt og der er mange gode eksempler på samarbejde mellem GTS’ere og det private erhvervsliv inden for området, hvor de enkelte deltageres komplementære kompetencer udnyttes og integreres. Vi vil derfor være meget interesseret i at indgå i en uddybende dialog med dit firma og de andre firmaer du nævner om udviklings- og samarbejdsmuligheder på området.