Intelligent indretning med ny teknologi - et bedre arbejdsmiljø

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Teknologiens indflydelse på menneskers velbefindende i de fysiske rum er øget, og spiller en stadig større rolle i arbejdsprocesserne. Det er en vigtig udfordring er at sikre, at teknologien udvikles med udgangspunkt i brugernes nuværende og fremtidige behov, og på den måde forhindre at teknologien utilsigtet forringer processer og arbejdsmiljø, i blind hensyntagen til løsning af andre processer.

GTS vil udvikle viden, processer og metoder der sikrer at nye teknologiske muligheder, der tages i anvendelse, understøtter arbejdsorganisatoriske processer, der er ønskelige og optimale i forhold til arbejdets kvalitet, samt at de nye teknologiske muligheder, tillige forbedrer ydelsens kvalitet i form af en maksimal grad af overensstemmelse med brugernes behov og forudsætninger.

Ved at opbygge viden om bruger behov og udvikle metoder vil denne aktivitet bidrage med at sikre en helhedsorienteret og brugercentreret anvendelse af – og indretning med – ny teknologier til anvendelse i rum på private og offentlige arbejdspladser. Der vil blive udviklet gode indretningsløsninger, der inddrager ny teknologi på en måde, så teknologi og det fysiske rum understøtter det arbejde eller de aktiviteter og arbejdsprocesser, som udføres i rummene – og tager hensyn til, at disse vilkår hele tiden er under forandring.