Intelligent kombination af eksisterende sammenføjningsteknologier

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Fremstillingsindustrien i såvel Danmark som EU har i mange år været under pres fra den globale konkurrence – ikke mindst fra Asien. Den europæiske fremstillingsindustri repræsenterer ikke desto mindre i dag 22% af EU’s BNP og 18% af arbejdspladserne i Europa.

Den teknologiske krumtap er anvendelsen af hydride produktionsprocesser og – teknikker, idet en intelligent kombination af teknikker rummer et meget stort og hidtil uudnyttet potentiale for nye løsninger med en høj grad af automatisering og med markant bedre kvalitet og produktivitet mm.

Der er et behov for mere intelligente kombinationer af eksisterende teknologier indenfor eksempelvis pladebearbejdning og sammenføjningsområdet. Sådanne kan bane vejen for perspektivrige metoder til opnåelse af hidtil uopnåelige kombinationer af effektivitet, kvalitet og sikkerhed.

Indenfor dette felt forslås det at GTS-nettet for eksempel fokuserer på at udvikle nye teknologiske løsninger, der kombinerer eksisterende sammenføjningsteknologier der kan skabe innovative løsninger for såvel den lettere som den tungere industri.

Eksempler kunne være hybridsvejseteknikker hvor GTS-nettet vil kunne flytte grænserne for indtrængning og for de mekaniske egenskaber af de resulterende samlinger.