Intelligent og automatiseret detektering af spændingstilstande i skinner

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Erfaringer fra ny- og renoveringsprojekter på det danske skinnenet indenfor de sidste år har vist at der trods krav om uddannelse af entreprenørerne er et udækket behov for objektive målinger af den aktuelle spændingstilstand. Kendskab til den aktuelle spændingstilstand er en parameter som er af stor nødvendighed for effektiviteten og regulariteten på skinnenettet.

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat vil der blandt andet blive udviklet sensorbaseret udstyr, der automatisk kan måle spændingstilstanden i skinnerne.

Den nye viden der opbygges vil være med til at sikre at sikkerheden på det danske skinnet forbedres samt at kvaliteten i de nyetablerede baner bevares længere. Danske SMV’er vil kunne drage nytte af systemerne både på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:01

Dette forslag lyder som en specifik produktudvikling som GTS'erne bør overlade til den private vidensindustri der allerede har de fleste af de nødvendige teknologier til rådighed. Såfremt GTS'er udvikler ovennævnte vil det være i konkurrence med den private vidensvirksomheder.