Intelligente energimålesystemer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Fremtidens energisystemer vil være betydelig mere komplekse og integrerede end dagens systemer. Den stigende kompleksitet vil kræve målere og sensorer med en større grad af indbygget intelligens. Det drejer sig om alle former for energimåling, varme, kulde, el, gas, luft, stråling, komfort mv. Danske virksomheder og videninstitutioner er i front med kompetencer indenfor mange af de løsninger der peges på – energibesparende foranstaltninger, alternativ energi, etc. og vil kunne drage nytte af den globale fokus på dette område, og de nye markeder der åbnes for energiteknologi.

En effektiv overvågning og udnyttelse af energi kræver udvikling af nye intelligente energimålesystemer, såvel for varme i form af vand og gasflow og elektrisk energi. Disse systemer skal integreres i produktion, distribution og forbrugsleddet, eventuelt i det enkelte produkt, og først og fremmest gøres intelligente. Det vil sige målere og sensorer skal kunne kommunikere på tværs og med det øvrige energisystem. De skal selv kunne udføre intelligente beslutninger, der medfører lokale og globale energibesparelser samt medvirke til at afstemme produktion og forbrug.
Ændring af forbrugsmønstre kræver udvikling af nye tilgange til information om energiforbrug såvel for den enkelte husholdning som for større produktionsenheder.
Der udvikles nye services til test og kalibrering af energimålesystemer og til faciliteter, som understøtter ”grænsehandel” med energi (el og naturgas). Desuden inddrages de juridiske og etiske aspekter ved overvågning af den enkelte familie eller person ved energimåling, som i dag ikke omfatter for eksempel fjernaflæsning og differentieret prisstruktur.
Den danske kompetence inden for IKT og sensorer vil kunne opbygge nye markedssegmenter gennem den opbyggede viden.