Intelligente velfærdsteknologier og engangsartikler

Senest opdateret d. 8/12-2010
DELTA
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Service og offentlig innovation og Sundhed & fødevarer

Aktiviteten vil skabe værdi ved at adressere hele værdikæden fra patient i eget hjem til hospital, herunder kommuner, producenter og serviceudbydere. Det vil ske gennem en FoU-aktivitet fokuseret på en platform og teknologiske services for intelligente engangsartikler, heraf opbygning af et center for test og certificering af intelligente velfærdsteknologier og endeligt sikring af international videnhjemtagning samt dansk succes under AAL programmet omkring fremtidige behov for velfærdsteknologier.

Aktiviteten vil skabe værdi ved at adressere hele værdikæden fra patient i eget hjem til hospital, herunder kommuner, producenter og serviceudbydere. Det vil ske gennem en FoU-aktivitet fokuseret på en platform og teknologiske services for intelligente engangsartikler, heraf opbygning af et center for test og certificering af intelligente velfærdsteknologier og endeligt sikring af international videnhjemtagning samt dansk succes under AAL programmet omkring fremtidige behov for velfærdsteknologier.

DELTA vil etablere nye centrale enheder inden for intelligente velfærdsteknologier, der samlet set vil være unik i sin struktur og have international status. DELTA vil etablere et nyt forskningsområde gennem modning og udvikling af en teknologisk og produktionsteknisk platform for intelligente engangsartikler, der bl.a. skal kunne modstå sterilisering og være produktionsrobust. DELTA vil baseret på en international FoU-indsats etablere et samlet center for test og certificering af intelligente velfærdsteknologier, herunder deltagelse i Continua Health Alliance. Endeligt vil DELTA indtræde en central rolle i Ambient Assisted Living programmet for at sikre dansk succes bl.a. gennem succesfuldt AAL-Forum i Danmark 2010 samt sikre et sammenhængende serviceudbud i samarbejde med Teknologisk Institut inden for test af velfærdsteknologier.

DELTA’s erfaring fra sundhedsområdet er, at det er yderst vigtigt at have alle aktører med. Derfor er de tre delaktiviteter tæt forbundne. Aktiviteten indeholder en stor international berøringsflade og samarbejde med mere end 11 universiteter og andre partnere – og vil resulterer i en bred videnspredning, nye brugere af GTS-systemet samt udbygning af og sammenhæng i det teknologiske serviceudbud inden for det velfærdteknologiske område.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:

2010: 9,37 mio. kr.
2011: 9,37 mio. kr.
2012: 9,37 mio. kr.

Kontaktinformation
Claus F. Nielsen
cfn@delta.dk
7219 4000