Interaktion mellem menneske og maskine

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Human Factors er en disciplin der stammer fra de traditionelle sikkerhedskritiske domæner som luftfart, søfart og atomkraftværker. Mennesket betragtes ikke længere som det svage led i systemet, men i stedet betragter man den menneskelige komponent i systemet, som den "sikkerhedsventil" der kan sikre, at dårlige procedurer, dårlig tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, uhensigtsmæssig teknologi, dårligt design og indretning ikke får katastrofale konsekvenser for eksempel i form af ulykker.

Dette ses især når systemerne kommer under ressourcemæssigt, kommercielt og økonomisk pres, og kunsten er her at ruste den menneskelige komponent bedst muligt til at agere i ufuldstændige, utilstrækkelige og uhensigtsmæssige systemer.

I denne kontekst foreslås det at GTS-nettet blandt andet udvikler nye metoder til at analysere menneskelige fejltyper, og metoder til at minimere effekten af menneskelige fejl.

Det foreslås videre at der udvikles ydelser der kan vejlede industrien om menneskelige aspekter relateret til kulturelle forhold og kommunikationselementer set i et system perspektiv. Videre foreslås det at GTS-nettet påbegynder arbejdet med at udvikle nye standarder for brugervenlighed.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders Kring Nilsson - TurnTool
Torsdag d. 7/5-09 kl. 13:31

En anden faktor i dette kan være en effektiv fjernundervisning/instruktion af det menneneske som måtte være til stede i en give situation. Kan man i et interaktivt forum beskrive/vise en procedure - f.eks. udskifting af en maskindel eller udførelse af livreddende førstehjælp, kan ikke-faglig personale udføre komplicerede oberationer assisteret af en specialist som måtte befinde sig i geografisk fjernt fra stedet.

Torben Lorentzen
Fredag d. 15/5-09 kl. 12:01

Tak for din kommentar Anders; det er et spændende perspektiv du lægger frem her. Indenfor GTS arbejdes der allerede med simulatorbaserede undervisningsformer. Aktiviteterne er udsprunget fra den maritime sektor, men vi ser nu undervisningsformerne udbrede sig til andre sektorer. F.eks. går udviklingen imod at fremtidens flymekanikere vil kunne træne vedligeholdsprocedure i det virtuelle rum inden de udfører det i praksis. Computer baserede undervisningsformer og virtual reality vil i det hele taget kunne finde anvendelse i mange scenarier, der har at gøre med kritiske, farlige og/eller dyre faciliteter. Igen tak for din kommentar – den vil vi erindre os i vort videre arbejde indenfor feltet.