Internationale standarder, brandtest og ny viden om brandteknik

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Carsten Damgaard
Forsknings- og udviklingschef

Krav til brandsikring ændres i takt med teknologiske fremskridt fx nye materialer, læring fra ildebrande og samfundets ambition om ressource- og energieffektivitet. DBI påvirker kravene og giver erhvervslivet ny brandteknisk viden og adgang til test.

EU, IMO med flere arbejder for at harmonisere brandkrav inden for fx byggeri og skibsfart, så den globale samhandel styrkes. Kravene udvikles i takt med teknologiske fremskridt fx nye materialer, læring fra ildebrande og samfundets ambition om ressource- og energieffektivitet. DBI påvirker dem til gavn for erhvervslivet gennem en nytænkende involvering af medlemmer, kunder og samarbejdspartnere. Vi rådgiver om, hvordan kravene efterleves, så fejl kan undgås. Ligesom DBI hjælper virksomheder med at teste og dokumentere, at de lever op kravene, så nye løsninger accepteres af markedet.

Nøgleord

58 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kim Sommerlund-Thorsen (Brandteknisk rådgiver, Rambøll)
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:30

Det vil for den innovationsmæssige udvikling være af stor betydning, hvis de harmoniserede brandkrav blev mere funktionsbasserede. Dette vil både være gældende for bygninger samt skibe. Som de nuværende regler er indrettet så skal alle komponenter være tilrettet inden for et smalt acceptvindue. Dette er bla. gældende for røgdetektorer, hvis de reagerer for langsomt kan de ikke godkendes, hvilket jo er godt, men hvis de derimod reagerer for hurtigt kan de heller ikke godkendes. Dette er med til at blokerer for en udviklingsdrevet udvikling i branddetektering. De tidlige eller alternative branddetekteringssystemer kan ikke godkendes efter en eksisterende standard og derfor er det kun såfremt det ikke er myndighedsgodkendt eller at forsikringsselskabet siger OK til løsningen at den kan implementeres. Hvis de harmoniserede standarder giver mulighed for et differensieret sikkerhedsniveau alt efter hvilke andre sikkerhedsløsninger bygningen eller skibet havde ville det være muligt at opnå meget mere energioptimerede bygninger eller skibe.
Dette betyder dog bare at en risikobasserede dimensionering skal udføres korrekt og at lovgivningen angiver beregningsmetoder eller metodikker som gør at sikkerhedsniveauet mellem forskellige løsninger kan sidestilles med hinanden

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 23:44

Hej Kim
Tak din kommentar.

I de eksisterende harmoniserede standarder og i de nylige udarbejdede reviderede standarder, er der lagt op til at følge den ”gamle” regel; at en komponent i et alarmsystem (detektor, lydgiver, m.m.) skal opfylde en række definerede krav, uden mulighed for kategorisering, eller klassificering.

Vores erfaringer i EU for effektiv installation af disse komponenter, er baseret på, at alle opfylder samme ydeevner til reaktionsevne, afstand, m.m. Og årelang erfaring har skabt en tryghed omkring et sæt projekteringsvejledninger, der sikrer effektiv alarmering.

Kommissionen for byggevareforordningen, vil ikke harmonisere disse standarder, da de holder fast i, at kravene skal kategoriseres, så der bliver mulighed for at CE mærke iht. forskellige ydeevner og helt undlade at deklarere ydeevner, hvis de ønsker det. Dog skal der altid deklareres opfyldelse af mindst én ydeevne, hvis den skal CE mærkes.

TC72 har en arbejdsgruppe, som er gået i gang med at definere kategorier for essentielle ydeevner. De vil udkomme som et tillæg til de allerede udgivne standarder og dermed sikre en harmonisering. Kommissionens formål er at der gives plads til innovative produkter, såvel som fri bevægelighed i markedet.

Ansvaret for det egentlige sikkerhedsniveau for anvendelsen af de enkelte komponenter, kommer derfor til at ligge hos anlægsejer, som skal sikre, at han/hun anvender komponenter, hvis deklarerede ydeevne sikrer en sikker anvendelse af produktet i hans anlæg.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 23:44

-

Lena (Civilingeniør, Trehøje Døre A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:34

Mange danske virksomheder er under pres i forhold til at leve op til de skærpede internationale krav til fx dokumentation af brandsikkerhed og indførelse af nye teststandarder. Derfor er det gode takter, at DBI vil fokusere på at de nye krav formidles klart og brugbart til industrien. Vi støtter forslaget.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 21:45

Hej Lena
Tak for din støtte. Hvis du har konkrete ønsker til, hvordan vi formidler det bedre end i dag, så må du endelig sige til.

Venlig hilsen
Carsten

Dorte Walzl Bælum (Centerleder og Netværksdirektør, Plast Center Danmark og Dansk Materiale Netværk)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 21:19

Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, som for dansk industri arbejder på at innovere anvendelsen af materialer med henblik på at opnå konkurrencedygtige og unikke slutprodukter, hilser forslaget velkommen. Det er nemlig tit en udfordring, at virksomheder, som benytter nye materialetyper og/eller -kombinationer ikke kender disses brandtekniske egenskaber til bunds. Det samme gør sig gældende for virksomheder, der som noget nyt benytter genanvendte materialer til produktfremstilling.

Det vil virkelig være en hjælp for sådanne virksomheder at kunne få rådgivning, test og dokumentation for at deres nye og innovative løsninger lever op til kravene om brandsikkerhed i alle faser af værdikæden.

Forslaget går godt i spænd med mange af de netværksaktiviteter, som forgår i Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, hvorfor vi ser frem til det planlagte tættere samarbejde med DBI.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 13/5-18 kl. 21:49

Hej Dorte
Tak for din støtte.

I starten af juni skal vi i gang med at omforme ideen til en egentlig ansøgning om støtte. Jeg tænker, at vi skal tale om, hvordan vi kan bruge Dansk Materiale Netværk til at komme i kontakt med målgruppen, støtte netværksdannelse og fælles udviklingsaktiviteter. Der er jo ingen tvivl om, at vi har en fælles interesse i, at hjælpe virksomhederne hurtigst muligt på markdet med deres nye produkter.

Venlig hilsen
Carsten

Karsten Andersen
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:28

Det er vigtigt og en hjørnesten i deres daglige virke, at DBI fastholder et internationalt perspektiv og netværk i deres standardiseringsarbejde.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 23:42

Hej Karsten
Tak for din støtte.

Venlig hilsen

Carsten

Tommy Arvidsson (Director, CFPA Europe)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:08

Utveckling av existerande regler och testmetoder är av stor vikt, vilket bl.a. har framgått av ett flertal allvarliga bränder. Den snabba materialutveckling som sker, m.m. ökar också behovet av relevanta tester. Möjligheten att kunna testa, dokumentera nya material och säkerställa korrekta säkerhetslösningar är idag större än någonsin och det är med stor tillfredsställelse jag har tagit del av DBI:s projekt. Ska från ett europeiskt perspektiv med stort intresse följa arbetet.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 23:43

Hej Tommy
Tak for din kommentar.

Venlig hilsen

Carsten

Simon Christensen (Sales area technician, Vetrotech Saint- Gobain)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:44

Som del af en international virksomhed støtter vi op omkring mere og bedre dokumentation udført på et ensartet Europæisk grundlag. Der findes stadig nationale tillægskrav i f.eks Sverige og Tyskland som ser ud til at fortsætte på trods af CE- mærkning.
Teststandarder og udstyr bør tilpasses således at en fuld harmonisering er mulig.
Jeg ved at DBI allerede gør et stort arbejde i EGOLF, og jeg er spændt på hvad fremtiden bringer - også omkring CE- mærkning af indvendige branddøre.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 13:03

Hej Simon
Tak for din kommentar. Vi vil arbejde for fuld harmonisering - både i EGOLF og andre sammenhænge.

En af vores andre idéer her på bedreinnovation.dk handler netop om harmonisering af kravene til facadesystemer.

Venlig hilsen

Carsten

kurt munk (Ingeniør , Rockwool Int A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:35

Det er vigtigt at der er ballance mellem industri- og prøvningsinstitut representation i de forskellige standardiserings udvalg i internationale organisationer som CEN, ISO og IMO, samtidig er det vigtigt at der er en bred international representation, for at sikre at forskellige interesser representeret. Det er mit indtryk at DBI yder et godt arbejde og er gode til at samarbejde med industrien.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 13:05

Hej Kurt
Tak for din kommentar. Vi vil fortsat arbejde for, at vi får en bedre forståelse af virksomhedernes behov, så vi kan bringe det med os ind i standardiseringsarbejdet.

Venlig hilsen

Carsten

Hans Bentsen (Specialkonsulent, DSB)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:56

Den fælles europæiske brandstandard for rullende materiel har været og er stadig i mindre grad under udvikling. Og I de kommende år bliver der investeret massivt i jernbanedrift både globalt og ikke mindst nationalt i DK. En af betingelserne for at drive jernbanevirksomhed er, at materiellet opfylder gældende krav på området, også i forbindelse med ombygninger og renoveringer af togmateriel.
Det er derfor vigtigt at DBI holder sig ajour på området, og kan være med til at påvirke standarden, testmetoder og ny viden til gavn for kunderne indenfor jernbanebranchen. Nærværende aktivitetforslag får derfor min fulde støtte.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 13:07

Hej Hans
Tak for din støtte. Vi er opmærksomme på behovet for at understøtte de specifikke behov i jernbanesektoren. Sig til, hvis der er områder, hvor vi kan gøre en yderligere indsats.

Venlig hilsen

Carsten

Niels Kloppenborg Laursen (Materielansvarlig, DSB, Togteknik)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:38

Det er vanskeligt for mindre virksomheder, at holde sig opdateret på div. standarder. Eftersom flere og flere tekniske systemer eller brancher stiller specifikke krav til overholdelse af standarder - herunder brand - har mindre virksomheder brug for at kunne trække på ekspertviden/konsulenter i kortere eller længere perioder. Den absolut dyereste metode for at vise at en given brand-norm er opfyldt er en brandtest, som DBI selvfølgelig bør kunne udføre hurtigt og prismæssigt attraktivt. Kerneydelsen ift et smidigt marked bør derfor være konsulentbistand så produkter kan bevises at opfylde brandtekniske krav uden at det er nøvdendig at udføre en dyr og langsommelig brandtest.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 13:14

Hej Niels
Tak for din kommentar. Ja, det er relevant at kigge på, hvordan man kan reducere omkostningerne til brandtest fx gennem billigere testmetoder og simuleringsværktøjer. Der er imidlertid et stykke vej derhen, da der mangler dokumentation for at de simple og billige redskaber er lige så gode, som de mere omfattende brandtest. Det er en dokumentation, som vi arbejder for at skabe, så vi kan gå i dialog med de internationale standardiseringsudvalg om bedre og billigere vej til dokumentation af brandsikkerhed.

Venlig hilsen

Carsten

Brian Wahl Olsen (Skadedirektør, Alm. Brand Forsikring)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:47

Som forsikringsselskab er vi altid interesseret i ny viden og læring fra ildebrande.
Når det gælder forebyggelse har vi behov for en ”uvildig database” hvorfra vi kan hente sidste nye viden og bruge den i vores daglige arbejde, både når det gælder rådgivning om skadeforebyggelse ved indtegning samt når skaden er sket.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 13:10

Hej Brian
Tak for din kommentar. Vi har en tilsvarende interesse i at lære mere fra ildebrande, så vi kan udvikle bedre prøvningsmetoder, simuleringsværktøjer m.v.-En af vores udfordringer er, at vi ikke har adgang til valide data fra andre brande, end dem vi selv undersøger. Vi vil derfor søge dialogen med de forskellige interessenter for at få et bedre datagrundlag, end vi har i dag.

Venlig hilsen

Carsten

Jesper Løvbo (Direktør, GearTeam)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:17

Det er en udfordring for GearTeam at internationale standarder ikke følger med den teknologiske udvikling. Vi har derfor brug for DBI’s ekspertise, når vi skal have godkendt og certificeret produkter. GearTeam er en virksomhed der handler med produkter som er innovative og løser kundens behov med ny teknologi, fremfor at bruge traditionelle og standardiserede metoder.

Vi har behov for at DBI aktivt medvirker til at skabe samklang imellem Internationale Standarder og hvad der aktuelt markedsføres. rådgivning og vejledning om brandsikkerheden, når vi skal udvikle vores produkter i takt med den teknologiske fremdrift.
Konkret er 2 af vores hovedprodukter ikke standardiseret tilfredsstillende:
Q1 Mobilsprinkler der pt. støtter sig til en fællesnordisk retningslinie ”Lett monterbare automatiske slokkesystemer” jun. 2007.
WES+ trådløs brand- og evakueringssystem for midlertidig installation, der pt. støtter sig til
internationale sikkerhedsstandarder, incl. HSG168, the Structural Timber Association Guidelines og the Fire Protection Association Joint Code of Practice, der ikke nødvendigvis er adfærdsregulerende vedrørende sikkerhedsniveauet på en Dansk byggeplads.

Jeg kan som direktør i GearTeam bekræfte relevansen i at DBI til stadighed aktivt medvirker til at skabe samklang imellem Internationale Standarder og hvad der aktuelt markedsføres.

DBI’s arbejde vil i den anledning sikre at markedsførte produkter er relevante i forhold til den opgave de markedsføres til at kunne løse, samtidig med at DBI kan spille en aktiv rolle i hvordan det fremtidige niveau vedr. brandsikkerhed bør være.

Med venlig hilsen

Jesper Løvbo
Direktør i GearTeam

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 23:25

Hej Jesper
Tak for din kommentar.

Venlig hilsen

Carsten

Brian Wahl Olsen (Skadedirektør, Alm. Brand Forsikring)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:57

I forsikring vil vi naturligvis have stor glæde af dette projekt - for selv om forsikringen betaler efter en brand, så ønsker vi naturligvis helt at undgå en brand. Hvad betyder nye materiale - f.eks. genanvendelse af plastik som byggematerialer osv. vigtigt at få belyst før vi ser de store tragedier som vi så i London. Så absolut et spændende projekt og en harmonisering på mindst europæisk niveau vil gavne alle, såfremt det ikke bliver ud fra laveste fællesnævner.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:14

Hej Brian
Tak for din kommentar.

Vi lægger stor vægt på, at harmoniseringen tager udgangspunkt i det danske / nordiske sikkerhedsniveau - og samtidig tilgodeser danske erhvervsinteresser, så det bliver så nemt som muligt for virksomheder i Danmark at eksportere deres produkter.

Venlig hilsen

Carsten

Jan Laursen (Administrerende direktør, DMS A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:46

Det er en udfordring for DMS A/S at følge med i brandkravene, da de hyppigt ændres. Vi har derfor brug for DBI’s ekspertise, når vi skal have godkendt og certificeret vores produkter. Vi har behov for rådgivning og vejledning om brandsikkerheden, når vi skal udvikle vores produkter i takt med den teknologiske fremdrift. Vi bakker fuldt ud om dette forslag.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:08

Hej Jan
Tak for støtten.

Venlig hilsen

Carsten

Britta Tipsmark Hougaard (European C&R Technical Manager, JELD-WEN A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:48

Selv om vi er en stor virksomhed, der selv investerer i at deltage i det Europæiske standardiseringsarbejde, er det meget vigtigt for os, at de testinstitutter og certificeringsorganer vi anvender er klædt på til at yde kompetent rådgivning i forhold til at sammensætte relevante testprogrammer, så vi får den rigtige balance mellem antallet af test og det produktprogram vi har brug for at få dækket. Samtidigt er det vigtigt for os, at vi kan være trygge ved, at der ikke stilles spørgsmålstegn ved vores testdokumentation hverken i Danmark eller på vores eksportmarkeder.
Ovenstående sikres for os ved, at DBI deltager aktivt i det Europæiske standardiseringsarbejde relateret til branddøre, og de har vores fulde støtte til at fortsætte det meget gode arbejde de lægger der.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:08

Hej Britta
Tak for støtten.

Venlig hilsen

Carsten

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:44

Som en mangeårig aktør i arbejdet med internationale standarder for brandslukningsudstyr er denne aktivitet meget væsentlig for at sikre, at vi samt andre danske virksomheder er repræsenteret i arbejdet med udvikling af internationale standarder for brandtest og ny viden om brandteknik. Derfor er det oplagt, at et GTS-institut som DBI sættes i front for at sikre, at dansk industri får adgang til at påvirke nye brandtest metoder og standarder samt certificeringsmetoder, der kan sikre danske virksomheder i den globale konkurrence og derved positivt påvirke dansk eksport.
DBI udøver allerede en stor påvirkning i forbindelse med udvikling af nye metoder for brandtest, som hjælper danske virksomheder med at få deres produkter hurtigt på markedet og dermed øge muligheden for en bedre og hurtigere forrentning af deres investeringer i nye produkter. Der er behov for at danske virksomheder bliver repræsenteret af en uvildig aktør, der kan sikre at danske virksomheders produkter enten for en konkurrencemæssig fordel eller via at mindske barriererne for at danske virksomheder kan opdyrke markeder også uden for Danmarks grænser.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:10

Hej Henrik
Tak for støtten.

Venlig hilsen

Carsten

Michael Petersen (Public Affairs - Civ.ing., Saint-Gobain Nordic A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:40

Saint-Gobain er en global industrivirksomhed med en betydelig produktion af byggematerialer, bl.a. mineraluldsisolering, gipsplader, tilslagsmaterialer, mørtel, glas mm. Produktionen sker i de fleste europæiske lande, herunder i Danmark. Langt størtsedelen af de produkter Saint-Gobain leverer til markederne er underkastet regulatoriske brandkrav. Saint-Gobain har derfor i årtier været storforbruger af de ydelser som DBI har tilbudt på prøvningssiden. Da vi yderligere er en international virksomhed er det at stor betydning, at resultater af sådanne brandtest kan acepteres af myndigheder og marked i andre lande.
DBI har i mange år indtaget en position på den internationale scene, som er meget større end landets størrelse berettiger til. En meget væsentlig årsag hertil er, at instituttet i så mange år har har været dybt engageret i udviklingen på internationalt plan af testmetoder og tilhørende evalueringsstandarder. En fortsat tilstedeværelse og aktiv deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde er efter vor opfattelse afgørende nødvendig, ikke blot for vore danske produktiosvirksomheder, som derved har let adgang til prøvning iht internationalt anerkendte metoder, men også for vore fabrikker i omkringliggende lande som kender og bruger DBI. DBI har derved en bredere international tiltrækningskraft, fordi de hdtil har formået at være stærkt medvirkende til både at udbygge og vedligeholde internationale standarder, men derved også kunne udbygge deres prøvningsmuligheder og -kompetencer.
Det er af allerstørste vigtighed for vore virksomheder, at DBI fastholder og gerne udbygger denne position ved fortsat stærk deltagelse i international standardisering.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:43

Hej Michael
Tak for din støtte. Vi er glade for, at du oplever værdien af vores arbejde med testmetoder og tilhørende evalueringsstandarder. Vi vil gøre vores yderste for også fremadrettet at indtage den samme rolle.

Venlig hilsen

Carsten

Ulrich Heiselberg
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:46

For os som producent af tæpper, og med en stor andel af eksport, er det vigtigt at vi kan følge med udviklingen og at vi fra Danmarks side får sat præg på de brandtekniske krav der bliver stillet i de standarder vi skal følge.
Da der snart igangsættes en revision af ISO 9239-2, er det meget vigtigt for os, at Danmark bliver repræsenteret i CEN & ISO sammenhænge for således at kunne påvirke de eventuelle ændringer der kommer.
Vi støtter derfor fuldt op om DBIs deltagelse i standardisering.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:08

Hej Ulrich
Tak for din kommentar. Vi tager jeres specifikke ønske om, at DBI involverer sig i revisionen af ISO 9239-2 med i det videre arbejde.

Venlig hilsen

Carsten

Thomas Kvieholm (Skamol A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:52

Skamol A/S leverer teknisk isolering til en lang række industrier og byggeri og er afhængig af hurtige og billige brandtest for at konkurrere med større internationale producenter. Her sætter vi pris på DBI’s arbejde med at repræsentere danske virksomheder i det internationale standardiseringsarbejde. Vi håber meget, at DBI i de kommende år vil arbejde ekstra hårdt på at få harmoniseret teststandarderne internationalt. Det er i dag en stor barriere for vores produkter, at vi skal navigere imellem nationale og internationale tests, der i vid udstrækning er ens, men hvor ”farven har en anden lyd”. Det må kunne gøres bedre.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:16

Hej Thomas
Tak for din kommentar. Det er en relevant udfordring, som du sætter fokus på. Vi vil arbejde for mere harmoniserede teststandarder internationalt, så produkter kan godkendes og sælges på ensartede vilkår.

Venlig hilsen

Carsten

Brita Rosenbech (Door System A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:52

Kravene ændres løbende, og det er derfor altafgørende for mindre virksomheder at vide, hvor man kan søge den nødvendige knowhow for at kunne levere produkter, der lever op til de gældende regler og for at kunne være innovative. Det er meget omkostningsfuldt for virksomheder at gennemføre brandtests, derfor er det vigtigt også i forhold til de konkurrencemæssige egenskaber, at få korrekt rådgivning og tilbydes nye testmetoder, så ressourcer og omkostninger holdes på et minimum.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:37

Hej Brita
Tak for din kommentar.

Venlig hilsen

Carsten

Kent Viuf (Ejer, Sydvestjysk Portindustri A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:02

Vedr. nye internationale standarder for brandporte.
Vi som dansk producerende virksomhed har brug for klar retningslinjer vedr. de nye krav og standarder til brug for dokumentation.
vi mener krav og standarder bør være mere gennemskuelige. Derfor støtter vi op om, at DBI vil fokusere på at de nye krav formidles klart og brugbart til industrien.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:12

Hej Kent
Tak for din kommentar. Vi har og vil også fremadrettet have fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at formidle viden om nye krav både via rådgivning, kurser og nyhedsbreve.

Venlig hilsen

Carsten

Ole Bækkegaard (Kvalitetschef, Fletco Carpets A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:43

For os som produktions-virksomhed, og hvor eksport udgør en meget stor andel, er det af stor vigtighed at vi kan følge med udviklingen og at vi fra Danmarks side får sat præg på de brandtekniske krav, der bliver stillet i de standarder vi skal følge.
Da der jo som bekendt, snart igangsættes en revision af ISO 9239-2, er det vigtigt vi er med og at Danmark bliver repræsenteret og kan påvirke de ændringer der kommer.
Vi støtter derfor også fuldt op om DBIs deltagelse i standardisering

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:15

Hej Ole
Tak for jeres støtte. Vi vil tage jeres ønske, om at DBI involverer sig i revisionen af ISO 9239-2, med i det videre arbejde. Vi anerkender fuldt ud betydningen af, at standarderne påvirkes til gavn for virksomheder i Danmark.

Venlig hilsen

Carsten

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, M.Sc., Ph.D., Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:01

Det er et relevant emne. En del af projektet går på at udvikle testfaciliteter. Der bør i projektet være stor fokus på, at brandtests skal udføres tæt på de forhold der udspiler sig i en virkelig brand, da der ellers er risiko for at nogle (negative) brandegenskaber ikke findes og at løsninger derved får indarbejdet falsk sikkerhed. Jeg ser i projektbeskrivelsen, at DTU Byg er nævnt som en mulig samarbejdspartner, og det er jeg helt enig i. Mvh. Lars Schiøtt

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:00

Hej Lars
Det er relevant, at testen udføres, så den ligner en virkelig brand så meget som muligt. Derfor er det væsentligt at arbejde for en løbende udvikling og validering af testmetoderne.

For at gavne virksomheder i Danmark skal vi samtidig sikre, at testmetoderne indgår i internationale standarder og regulativer, så virksomhederne sikres lige adgang til eksportmarkederne.

Venlig hilsen

Carsten

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:00

-

Niels Strange (Konsulent)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:31

Jeg oplever, at alment, teknisk fælleseje forsvinder og glider over i leverandørbeskrivelser, som i sagens natur ikke rummer samme objektivitet og tilgængelighed. Dermed risikerer vi, at vi ikke anvender de rette løsninger i byggeriet, men i højere grad de bedst markedsførte.
Derfor er DBI’s indsats med at samle nyeste erfaringer og eksempler fra byggebranchen uhyre vigtig og desværre ofte overset i en bredere kreds. Med mere end 40 år i byggebranchen og 30 år i en byggeorganisation har jeg oplevet, hvilken forskel den danske tradition for alment, teknisk fælleseje gør for kvaliteten i byggeriet. Jeg kan kun opfordre til at der fortsat bliver sat tilstrækkelige midler af til at dokumentere og formidle brandsikre løsninger i byggeriet.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:46

Hej Niels
Tak for din kommentar. Jeg er glad for, at du kan se værdien af alment teknisk fælleseje. Vi vil gerne hente viden hjem fra udlandet - ligesom vi gerne vil præge internationale standarder til gavn for virksomheder i Danmark.

Venlig hilsen

Carsten

Morten S. Johansen (Brandteknisk Rådgiver, Tyréns Rådgivende Ingeniører)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:50

Jeg vil gerne støtte op om dette emne/aktivitetsforslag. Det er vigtigt arbejde DBI laver i standardiseringsudvalg mm., hvor det væsentligt at Danmark er repræsenteret og vigtigt at der bliver udarbejdet konkrete og bygbare standarter, vejledninger og generelt alment teknisk fælleseje til den danske byggebranche for at kunne opretholde et højt brandsikkerhedsniveau.
De centrale aktiviteter ser yderst spændende og relevante ud. Jeg vil se frem til at følge, hvad der kan komme ud af denne aktivitet.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:47

Hej Morten
Tak for din støtte.

Venlig hilsen

Carsten

Sven Urban Hansen (Chefkonsulent, SikkerhedsBranchen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:08

SikkerhedsBranchen har en række små og mellemstore virksomheder i sin medlemskreds. For disse virksomheder er det af afgørende betydning, at de kan søge den nødvendige viden, for at kunne levere produkter, der lever op til gældende regler.
Derfor er DBI's arbejde med at indsamle den nyeste viden- og påvirke fremtidige standarder vigtigt i forhold til fremadrettet at kunne fastholde et højt brandsikkerhedsniveau, samt ikke mindst, at gøre denne viden tilgængelig for vores medlemmer og andre virksomheder.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:45

Hej Sven
Tak for din støtte. Hvis I har konkrete ønsker til hvordan vi øger tilgængligheden til viden, så sig endelig til.

Venlig hilsen

Carsten

Max Vibæk (Rolling Stock Procurement Manager, Metroselskabet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:56

For Metroselskabet er det vigtigt at vi har DBI som er opdateret ift den omfattende EN45545 som dækker alle forhold for Rullende Materiel. Standarden omhandler design, management, materiale valg, test udfra forskellige brand loads, samlet set et omfattende værk hvor det er vigtigt at DBI er opdateret. DBI vil kunne hjælpe såvel indkøber af rullende materiel samt producenter af rullende materiel, samt producenter af enkelte komponenter eller materieler, dette kræver dog at DBI er opdateret mht standaderne

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:00

Hej Max
Tak for din kommentar. Vi tager jeres ønske med i arbejdet med ansøgningen til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Vi er opmærksomme på, at vores involvering i international standardisering inden for brandteknik er vigtig for mange interessenter herunder Metroselskabet.

Venlig hilsen

Carsten

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:01

Any activities to support standardisation either national or international is of importance and aspects related to this are still many. Therefore this project is of interest. The project can also use input from research at universities to support tools and methods for standardisations.
Patrick van Hees, Prof. Lund Un, chair ISO TC92

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:43

Dear Patrick,
Thank you.

We look forward to continue our fruitful cooperation with Lund university. Creating new and better testing standards as well as standards for fire safety engineering based on state of the art research will be valuable to companies and the society in general.

Best regards,

Carsten

Eirik Sandberg Jensen (Teknisk Direktør, Icopal Danmark Aps)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:47

Som stor europæisk leverandør af mange forskellige typer af byggematerialer; tagpap, folier, tegl, undertage, vindspærre m.m. samt salget af disse i kombination med isoleringsmaterialer, er vi afhængig af et stærkt teknisk samarbejde og sparring omkring det nationale og europæiske regel værk på området, specielt da brand egenskaber altid er legale bestemmelser og blandt de essentiel egenskaber der skal deklareres på byggevareren. Det er i den sammenhæng vigtigt DBI fortsat arbejder med at finde løsninger der gennem test og afprøvninger kan sikre brandsikkerheden og som industrien kan konsultere f.eks. på området om EXAP regler.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:49

Kære Eirik,
Tak for din kommentar. Vi er glade for din støtte til vores arbejde,

Vores ambition er at fortsætte arbejdet med internationale teststandarder og EXAP regler, så vi sikrer et ensartet grundlag for deklarering af byggevarer.

Venlig hilsen

Carsten