IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund

Senest opdateret d. 22/4-2022
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Henrik Hassing
Technical Vice President

Danmark skal være det bedste sted at anvende og udvikle IoT-baserede serviceydelser ved at samle og engagere aktørerne i IoT-økosystemet, og styrke nordiske værdier som brugerfokus, funktionelt design, bæredygtighed og ansvarlighed i IoT.

Indsatsområdet vil understøtte dansk og europæisk ambition om ’the twin transition’ af grøn omstilling og digitalisering, som udtrykt i EU’s Green Deal og Digital Strategy og anbefalet af såvel klimapartnerskaber og vækstteams. For alle står IoT og nye digitale teknologier som de afgørende værktøjer.

Denne indsats skal sikre, at Danmark opnår det implementeringspotentiale, som IoT rummer. Teknologierne er efterhånden kendte, men den forretningsmæssige implementering er kompleks og vanskelig. Indsatsen vil udbygge økosystemet med fokus på bæredygtig implementering af IoT i virksomheder og samfund:

- Udvikling af Nordic IoT Centre til digital samarbejdsplatform for IoT-implementering
- Udvikling af IoT-baserede, bæredygtige forretningsdesigns
- Demonstration af anvendelse af IoT i drift i barske miljøer
- Demonstration af IoT til grøn omstilling samt LCA og metoder for IoT-systemer
- Imødegå Internet-of-Skills udfordringer og potentialer i lyset af coronakrisen
- Sikre koordinering indenfor standardisering og mærkningsordninger
- Modne nye teknologier til fremtidens IoT-systemer, herunder 5G implementering

Indsatsen vil særligt fokusere på Industrial-IoT, FinTech & InsurTech, Smart City og udviklere af digitale produkter samt implementering af IoT i den offentlige sektor.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

FT07.08_2023 IoT-teknologier

Denne aktivitet vil sætte fokus på at modne nye teknologier til fremtidens IoT-systemer, herunder 5G implementering. Der arbejdes med nye IoT-teknologier, Internet of Skills samt datasikkerhed og cybersecurity ifm. implementering og drift af IoT-løsninger

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Planlagt

FT07.02_2023 Nordic IoT Centre

Det overordnede mål med Nordic IoT Centre er at samle og facilitere at Danmark opnår det implementeringspotentiale, som IoT rummer.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Planlagt

FT07.03_2023 IoT-drevet forretningsdesign

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder mål og planlagte indsatser for aktiviteten IoT-drevet forretningsdesign under indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Planlagt

FT07.04_2023 Industrial IoT

The overall objective is to support Danish production companies improving their production performance by taking advantage of IoT, with a particular focus on small and medium-sized manufacturers.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Planlagt

FT07.05_2023 Data Validation Centre

Since 2022, the ambition with this activity has been to establish a centre for validation of IoT data and to develop necessary methods, frameworks and tools related hereto.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Planlagt

FT07.07_2023 - Nye digitale produkter

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder mål og planlagte indsatser for aktiviteten Nye digitale produkter under indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Planlagt

FT07.09_2023 Videnspredning og økosystem

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden i relation til indsatsområdet FT07 IoT-drevet forretningsdesign. Aktivitetsplanen bygger videre på aktivitetsplanen fra 2022 med samme navn.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Aktiv

FT07.04_2022 Industriel IoT

Målet med aktivitetsplanen er at udbrede viden og udvikle services omkring brugen af robust IoT i komplekse industrimiljøer. Dette skal understøtte indsatsens overordnede mål omkring at Danmark opnår det implementeringspotentiale, som IoT rummer.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Aktiv

FT07.05_2022 Datavalideringscenter

Målet med aktiviteten er at etablere et datavalideringscenter og udvikle tilhørende metoder, processer og værktøjer. Der er tale om et virtuelt kompetencecenter som skal kunne hjælpe virksomheder m.fl. med at sikre korrekte data fra IoT-løsninger.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Aktiv

FT07.07_2022 Nye digitale produkter

Denne aktivitet vil sætte særligt fokus på nye digitale produkter, som også beskrevet i indsatsområdet. Der arbejdes ad fire spor: Processer og mennesker, Teknologi, Forretning og Grøn omstilling. I 2022 er fokus særligt på den grønne omstilling.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Aktiv

FT 07.08_2022 Videnspredning og økosystem

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden i relation til indsatsområdet FT07 IoT-drevet forretningsdesign.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Aktiv

FT07.02_2022 Nordic IoT Centre

Målet med aktivitetsplanen er at understøtte en dansk og europæisk ambition om ’the twin transition’ der kombinerer grøn omstilling og digitalisering. Nordic IoT Centre skal sikre at Danmark bliver det bedste sted at udvikle og implementere IoT-løsninger.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Aktiv

FT07.03_2022 IoT-drevet forretningsdesign

Målet er at videreudvikle den værktøjskasse for IoT-drevet forretningsdesign der blev udviklet i 2021. Derudover skal der udvikles services, som hjælper virksomhederne med best practice forretningsdesign og IoT-baseret værdiskabelse.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Aktiv

FT07.06_2022 Post-compliance service

IoT-produkter er underlagt en lang række krav til overensstemmelse med gældende lovgivning. Med denne aktivitetsplan vil FORCE Technology hjælpe de danske virksomheder med at sikre vedvarende overensstemmelse (post compliance).

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Service og offentlig innovation og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT07.07 Videnformidling

Aktivitetsbeskrivelsen indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Afsluttet

FT07.06 Post-compliance service baseret på interne sensorer i produkter

IoT-produkter er underlagt mange krav til overensstemmelse med gældende lovgivning. Med denne aktivitetsplan vil FORCE Technology sikre, at de danske virksomheder via vedvarende overensstemmelse (post compliance) sikres et stærkt markedsføringsgrundlag.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Afsluttet

FT07.05 Opstart af datavalideringscenter

Datavaliditet er en konkret udfordring i forbindelse med IoT-løsninger - sensorer og netværkstransport i en IoT-løsning kan påvirkes af mange fejlkilder. Værdien af en IoT-løsning afhænger af validiteten af de data, som løsningen producerer.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Afsluttet

FT07.02 Videreudvikling af Nordic IoT Centre

Målet med denne aktivitetsplan er at understøtte en dansk og europæisk ambition om ’the twin transition’ af grøn omstilling og digitalisering ved at realisere en del af det grønne potentiale i IoT.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Afsluttet

FT07.03 Udvikling af værktøjskasse for IoT-drevet forretningsdesign

Målet med aktivitetsplanen er at skabe en praktisk og let tilgængelig værktøjskasse for IoT-drevet forretningsdesign, der er målrettet SMV’erne og det offentlige.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Afsluttet

FT07.04 Fokus på Industrial IoT i Danmark

Kompetenceopbygning og serviceudvikling til energi- og ressourceoptimering med IoT i fremstillingsindustrien.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.