IoT Testcenter

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Business Development Manager

Internet of Things (IoT), udbredelse af intelligens i alle produkter, som kommer på nettet, er på manges læber og oplever en enorm interesse og hype. I de seneste år har interessen været stor, men meget få reelle industrielle produkter har ramt markedet. Mange virksomheder, især de mindre og mellemstore, har udfordringer med praktisk at få de højtflyvende idéer ned på jorden og få dem implementeret. IoT Testcenteret sikrer, at idéer går fra hype til reelle implementerede løsninger.

1. Markeds- og samfundsbehov

Markedspotentialet for IoT produkter er uden tvivl stort[1], og det forventes, at 50 milliarder objekter vil være på nettet i 2020[2]. IoT kompatibilitet bliver en konkurrenceparameter i de kommende år, hvor det er vigtigt, at dansk erhvervsliv er rustet til at møde disse markedsmæssige muligheder og konkurrencemæssige udfordringer.

Internet of Things omfatter en bred vifte, lige fra intelligente køleskabe til smarte byer, biler og sensorudbredning i fabrikker. Tingenes Internet favner alt omkring os, som kan få tildelt en identitet og kobles på nettet. Aktiviteten er relevant for flere brancher og produktområder, herunder IoT produkter til velfærd og helbred, transport, fødevarer, klima, smarte boliger, smarte byer, marine, designerprodukter, produktion, byggeri, landbrug m.fl.[3].

De primære erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer i forhold til at opnå potentialet i IoT, er primært det nuværende fragmenterede billede med mange lukkede IoT systemer og arkitekturer. Dertil kommer sikkerhedsaspekterne i IoT løsninger samt manglende domænesammenhæg mellem IoT, Cloud og Big Data. Ligeledes er det en barriere, at der mangler demonstrations-projekter af succesfuldt implementerede IoT løsninger på tværs af teknologier og domæner[4]. IoT Testcenteret vil bidrage til at overkomme disse barrierer og sikre, at dansk erhvervsliv kan komme på forkant med udviklingen.

Formålet med IoT Testcenteret er således at etablere et center, hvor danske virksomheder kan få den nødvendige rådgivning til at realisere IoT produkter, fra validering af ide, implementering af IoT teknologi til sikring af markedsgodkendt produkt. IoT Testcenteret vil dertil være omdrejningspunkt for aktører inden for IoT - herunder elektronikudviklings-huse, elektronikproducenter, produktudviklere, designere og brugere. Testcenterets ydelser vil være skræddersyet til SMV’ers udviklings- og kompetence-behov.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

IoT Testcenter er et videns- og løsningscenter, som tilbyder danske virksomheder assistance i udviklingen af IoT produkter både før, under og efter produktudviklingsforløbet. Testcenteret vil rådgive om state-of-the art i markedet, og hvad der findes af konkurrerende teknologier samt hvilke standarder og protokoller, som skal overholdes.

Feasibility og prototyping

 • State-of-the-Art feasibility og prototyping: Rådgivning om muligheder inden for nyeste IoT teknologier. Afdækning af IoT koncepters validitet teknologisk, hos brugeren og i markedet.
 • IoT økosystemer og forretningsmodel: Rådgivning om digitaliseringens forretningsmæssige fordele, de økosystemer enhederne lever i, kostpriser og hyperskalerbarhed, servitization samt analyser af Market Adoption Readyness Level (MARL).

Komponenter og teknologidemonstration

 • Byggeblokke og teknologiske platforme: Komponentbibliotek med en række tilgængelige IoT teknologier og komponenter..
 • Antennedesign og trådløse standarder: Rådgivning om emission, følsomhed, rækkevidde, effektivitet samt standarder/protokoller og infrastruktur og referencearkitektur inden for IoT.
 • Energiforsyning: Rådgivning om power management og energiforsyning/energy harvesting/ batteriteknologi til IoT produkter.
 • Software interface og datavisualisering: Rådgivning og demonstration af datavisualisering og kundeinddragelse.

IoT testinfrastruktur

 • Test af IoT produktets økosystem og i realistisk brugsmiljø: Fra sensor til bruger, fra device til cloud, test af serviceoplevelse og brugergrænseflade. Sikkerhed og databeskyttelse i fysiske IoT produkter.
 • Trådløs stresstest: Test af trådløs pålidelighed.

Udvikling og produktionsmodning

 • Best practice: Rådgivning omkring opmærksomhedspunkter inden for design for manufacturing og produktion.
 • Netværk: Indgang til danske udviklingshuse og EMS’er, som kan bistå med udvikling og produktion.

Centeret vil deltage i internationale standardiseringsaktiviteter og vil kunne agere uvildigt rådgivningscenter for offentlige myndigheder i udformning af lovgivning og regulativer omkring IoT.

Ligesom DELTA stiller en række faciliteter til rådighed til test af produkter indenfor fx EMC og pålidelighed, vil denne aktivitet medføre en infrastruktur til implementering af IoT i Danmark. Koblingen af videnhjemtagning, rådgivning, platforme og testfaciliteter er unik og ikke tilgængelig i Danmark.

3. Centrale aktiviteter

Udvikling af services i IoT testcenteret vil tage udgangspunkt i ´crowdservicing´ af feasibility og forretningsmodeller, hvor serviceområdet først stilles til rådighed for virksomhederne og herefter udvikles/skræddersys efter disses behov.

De mest centrale aktiviteter vil omfatte:

 • Etablering af centeret og sammensætning af specialist team, som én indgang til IoT udviklingsudfordringer.
 • Etablering af netværk for aktører i værdikæden for udvikling af IoT løsninger.
 • Democase med danske virksomheder, som afklarer behov for services og bidrager til opbygning af kompetencer.
 • Opbygning og udvikling af værktøjskasser, teknologidemonstratorer og komponenter, som stilles til rådighed via services.
 • Trådløse testfaciliteter opbygges omkring antennevalg, frekvenser, EMC udstråling/indstråling ved meget små enheder eller i netværk med meget stort styktal. Her vil nyudviklede trådløse systemer stresstestes og evalueres.
 • Tech Insight Reports med state-of-the-art viden omkring teknologi, standarder, markedsudvikling m.m.
 • Integreret videnspredning: via democases, IoT hackathons, publikationer, undervisning på universiteter og erhvervsskoler, netværk og konferencer, vil viden fra IoT testcentret blive spredt til målgrupperne.

DELTA har i en årrække arbejdet med trådløse teknologier, design og teknologivalidering af intelligente produkter samt udvikling af batteriløse sensornetværk. Kompetencerne er bl.a. etableret via tidl. aktiviteter med industrien herunder ´Teknisk Open Source´ og ´Apparater.dk´ innovationskonsortier og opbygningen af Wireless Center. Dertil kommer DELTA’s engagement i standardiseringsudvalg og repræsentation IEEE Working Group on ICT.

4. Mulige samarbejdspartnere

IoT Testcenteret vil samarbejde bredt med aktører i værdikæden for udvikling af IoT produkter - herunder følgende aktører i innovationsfremmesystemet: DTU Compute, ITU, DIKU, Alexandra Instituttet og innovationsnetværkene InfinIT og CLEAN. DI ITEK forventes ligeledes at bidrage til kendskab til centeret samt identifikation af virksomhedernes behov.

Særligt vil de danske udviklingshuse og EMS’er blive inddraget som partnere i aktiviteten, som kan tage de validerede koncepter og prototyper videre gennem produktion og markedsintroduktion.

Referencer: 

[1] http://www.idc.com/downloads/idc_market_in_a_minute_iot_infographic.pdf

[2] Internet of Things – From Research and Innovation to Market Deployment, IERC Cluster Book 2014, Editors Ovidium Vermesan and Peter Friess River Publishers.

[3] Et behov som er identificeret og analyseret i GTS Fremsynet: Smarte Produkter og IoT.

[4] Internet of Things – From Research and Innovation to Market Deployment, IERC Cluster Book 2014, Editors Ovidium Vermesan and Peter Friess River Publishers

Nøgleord

54 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Holger Kiilerich (Senior Research Technician, GN Netcom A/S)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 15:00

Et godt og tiltrængt initiativ der vil hjælpe seriøse aktører til at manøvrere sikkert og målrettet i dette komplicerede landskab.
Og på sigt bidrage til at føre den holdbare del af de mange mere eller mindre flyvske IoT -ideer ud i virkeligheden som velfungerende produkter.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 08:53

Kære Holger,

tak for din kommentar og støtte. vi er glade for et i er enige i udfordringerne.

med venlig hilsen

Martin Krogstrup Nielsen

Troels Jørgensen (Næstformand, Startup Borgen)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 17:11

Startup Borgen støtter skabelsen af et IoT center, da vi gerne ser en mere målrettet service til startupvirksomheder, der udvikler produkter indenfor IoT.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 08:52

Kære Troels,

tak for støtten. vi er enige i at startupmiljøet skal tænkes ind i aktiviteten

med venlig hilsen

Martin Krogstrup Nielsen

Teit Poulsen (Direktør, Altoo Measurement Science)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 12:01

Anvendelse af IoT teknologi er en stor mulighed for danske virksomheder til at skabe nye innovative produkter og arbejdspladser. Ideen med et IoT test center giver enormt meget mening, da muligheden for ny innovation og produkt differentiering er specielt høj for virksomheder der ikke i forvejen anvender short range wireless teknologi i deres produkter. Det kræver både en masse knowhow og test udstyr at sikre IoT produkt udvikling lever op til standarder, sikre inter-operabillitet samt myndighedskrav. Vi vil bestemt støtte initiativet.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:52

kære Teit,

tak for din kommentar. vi er glade for at du er enig i vores betragtning.

DELTA har delvist det testudstyr der skal til. Etablering af centeret vil øge antallet af testydelser og sikre at disse er rettet mod en IoT kontekst.

med venlig hilsen

Martin

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:55

#MoMoCopenhagen f@rontiersci @IoTpoeple #medicotech #MedTech #AAl #robocluster a nation IoT test center might be a good idea IF it is available for all developers, not just those who can pay! For SME's, startups, spinoffs and spinouts to maximize IoT development potential there should be government-sponsored access to the test center!

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:54

Dear Scot,

thank you for your comment. we agree that the center should be available for all and plan to explore models on how this can be done. this could be in collaboration with government agencies.

best regards

Martin

Karsten Lumbye Jensen (Chief Innovation Officer, ReWater, Aarhus Vand A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:03

Insero finder et sådan initiativ særdeles værdifuldt idet markedspotentialet for IoT produkter, services og hertil knyttede forretningsmodeller er enormt. Danske virksomheder har allerede et godt fodfæste på området, men vil i stigende grad få brug for dels et testcenter, men også adgang til forsknings- og udviklingskompetencer, nationalt såvel som internationalt. En national koordinering af området er ønskværdigt og et IoT Testcenter vil være en kærkommen brik i dette.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:58

Hej Karsten,

mange tak for din kommentar og betragtning. Centret bør også kunne bidrage til adgang til videninstitutioner og øvrige nationale og internationale aktører inden for IoT.

med venlig hilsen

Martin

Eugene Polzik (Professor, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:04

This initiative should help to bridge forefront research in Denmark with potential markets and end-users. The link of this kind is most important for today's knowledge driven economy. The project should reach out to University labs in search for breakthrough technologies which can be applied in IoT.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:01

Dear Eugene,

thank for your comment and reflection. we agree that the center should pose as a link to research in this field. on the one hand the center should be very focused on apllying and implementing IoT technologies on the other hand the center should be able to inspire and show what is in the forefront in research. It can however be hard to bridge this and we should find a model to do so.

best regards

Martin

Petar Popovski (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:30

Synes at det er meget relevant initiativ og det starter på det rigtige tidspunkt. Et par bemærkninger:

- En ting er at stressteste på link niveau vedr. pålidelighed, men en anden ting er at stresse systemet med scalability, dvs. hvor mange enheder kan blive tilkoblet. Testen for massive communication bliver meget vigtig, fordi de celullare systemer har ikke oplevet den før.
- Jeg vil meget gerne se at i tilføje Aalborg Universitet som muligt samarbejdspartner. AAU er en af de førende akademiske institution i Europa vedr. trådløs kommunikation og min gruppe kører mange projekter der er i direkt forbindelse med M2M kommunikation og trådløs støtte til IoT.
- På billedet har i ikke en eksplicit "klumpe" til frekvensregulation, synes at det er vigtig at tilføje.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:07

Hej Peter,

tak for din kommentar og reflektion over forslaget.
- rigtig god poinete med scaleability - det skal vi helt sikkert tænke ind
- når vi går videre vil vi tage kontakt til jer omkring kvalificering af forlaget og hvordan i kan indgå
- god pointe med frekvensregulation - det er bestemt relevant og vi tager det med videre

med venlig hilsen

Martin

Jari Due Jessen (Digiplay)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:46

For et lille opstartsfirma som vores, ville et sådan center uden tvivl have stor værdi. Vi mangler steder, der kan være med til at sikre en god indgangsvinkel til at skabe fremtidens velfærdsteknologi, særligt i forhold til overholdelse af standarter, lovkrav og lignende. Hjælp fra starten af projektet vil føre til langt flere succes historier på dette område, og dette center vil uden tvivl kunne bidrage hertil.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:37

Hej jan,

tak for din kommentar og betragtning. vi vil netop også gerne tilgodese mindre virksomheder og opstartsvirksomheder.

med venlig hilsen

Martin

lars Jacob Foged (Scientific Director, MVG)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:49

IoT - forslaget er meget interessant, også for mange virksomheder som endnu ikke har benyttet sig af de fordele som IoT kan tilbyde. Forslaget spænder vidt og dækker mange/alle facetter ved brug af IoT. Jeg ser personligt allerede idag, et stort behov for udvikling af simple og effektive test systemer, som selv små virksomheder kan bruge, til integrering af IoT i produkter som ikke før havde trådløs overførsel af data.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:38

Hej Lars,

mange tak for din kommentar og støtte til forslaget.

med venlig hilsen

Martin

Henrik Kemp (Partner, Nordic Innovators P/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:18

Meget interessant forslag. Et relevant initiativ der kunne samarbejdes med er Smart Innovation (DTU Scion, Koordinator), hvor over 70 virksomheder de næste 3 år skal i gang med at udvikle nye produkter i samarbejde med DTU indenfor bl.a. IoT. Et IoT testcenter ville derfor støtte op om udviklingen af en lang række nye danske innovative produkter.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:40

Hej Henrik

Mange tak for din kommentar og bestemt en relevant betragtning. det vil vi bestemt tage ind i vores overvejelser i den videre udvikling af forslaget. lad os lige tales ved om dette ved lejlighed.

med venlig hilsen

Martin

Ole Gammelgaard Poulsen (Partner, Shape A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:28

Interessant forslag som vi som udvikler af apps og software til IoT produkter bakker op om.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:40

Hej Ole,

tak for din opbakning

med venlig hilsen

Martin

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:40

Hej Ole,

tak for din opbakning

med venlig hilsen

Martin

Daniel Bachmann (CEO, IoT Denmark A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:32

I forbindelse med udvikling af produkter og støtte til GTS institutter til udvikling af ny hardware og software, (løsninger) bør især IP (rettigheder) tænkes/arbejdes in i klare krav og forventninger til hvordan disse eventuelt udnyttes til bl.a eksport og øgede økonomiske gevinstmuligheder for Danmark og danske virksomheder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:42

Kære Daniel

tak for din kommmentar. det vil vi bestemt tage med i den videre udvikling af forslaget

med venlig hilsen

Martin

Daniel Bachmann (CEO, IoT Denmark A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:32

I forbindelse med udvikling af produkter og støtte til GTS institutter til udvikling af ny hardware og software, (løsninger) bør især IP (rettigheder) tænkes/arbejdes in i klare krav og forventninger til hvordan disse eventuelt udnyttes til bl.a eksport og øgede økonomiske gevinstmuligheder for Danmark og danske virksomheder.

Daniel Dudas-Schwarz (CEO & Founder, HiTek Industries)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:39

DELTA's IoT Testcenter kan være med til at skabe et bredt samarbejde mellem de danske GTS-institutter og skabe et netværk mellem private danske virksomheder. Tanken om at have et "henvendelsespunkt" hvor man kan rådføre sig ifm. sin produktudvikling og lign. ville være genialt. Hvis DELTA samtidigt kan facilitere tests mm. som delvist kan finansieres af offentlige midler der gavner det danske erhvervsliv, ser jeg at dette vil kunne booste væksten af nye produkter der kommer til markedet. DOG, er det vigtigt er der er fokus på de private virksomheder, da det er her midlerne i sidste ende bør ende op – GTS-institutet bør fungere som videreformidler af de offentlige midler.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:45

Hej Daniel,

tak for din kommentar og opbakning. jeg er helt enig i din betragtning omkring "henvendelspunktet".

Der er idag en række muligheder for at opnå finansiering herunder innobooster og lign. Det skal naturligvis sikres at centerets kompetencer kan komme i spil direkte i virksomhederne.

med venlig hilsen

Martin

Jørgen Andersen (CEO, Green Tech Center A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:11

Green Tech Center i Vejle er et nationalt demonstrations og kommercialiseringscenter som hjælper grønne teknologi levendører ud på markedet i Danmark og udlandet. Smart Grid, Smart City, energidata, big data, the internet of things er områder som kan støtte hinanden. Al viden og hjælp til at hjælpe visionære og flyvske ideer til konkrete koncepter/produkter så de kan demonstreres og kommercialiseres er vigtig og nyttigt at arbejde. Potentialet er enormt for dem som kan kombinere dette....
er meget vigtig og nyttigt.

Vi arbejder meget med Smart Grid produkter som skal sikre to-vejs dialog mellem det lokale el/varme grid og bygningers CTS/BMS anlæg, varmepumper m.v. Her er sikker kommunikation og hærværk meget vigtig og relevant viden for vores virksomheder når de arbejder med nye smart grid ready teknologier. Så vi vil gerne understøtte dette arbejde. - See more at: http://bedreinnovation.dk/cybersikkerhed-i-produkter#sthash.QrZbNQvG.dpuf

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:48

Kære Jørgen,

tak for din kommentar. IoT testcentret skal netop sikre dette for IoT. dertil kommer at centeret naturligvis skal samarbejde med og kunne lede danske virksomheder videre til relevante aktører såsom Green Tech Center.

Med venlig hilsen

Martin

Nikolaj Kjær Nielsen (Sarita)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 12:02

Rigtig godt initiativ! Helt sikkert noget vi kunne have brugt under udviklingen af vores produkt - Et IOT sundhedsteknologi produkt. Fremtiden byder på at vi skal lave mange flere af denne type produkter, og IOT er lidt af en jungle, så dette initiativ kommer til at hjælpe mange - og helt sikkert også os!

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:49

Hej Nikolaj,

mange tak for din kommentar. vi deler din forventning og håber på at forslaget fuld udfoldet kan leve op til dette.

med venlig hilsen

Martin

Adnan Ahmad (Udviklingschef, Procom A/S)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 15:14

Et godt initiativ, der giver en virksomhed som Procom A/S, der producere telekommunikationsudstyr mulighed for at få rådgivning omkring nye koncepter og mulighed for at teste ideerne af.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:50

Kære Adnan,

tak for din kommentar og opbakning til forslaget.

med venlig hilsen

Martin

Jacob Christensen (Account Manager, Valtronic Technologie (Switzerland) SA )
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:42

Et fantastisk godt initiativ der vil styrke danske virksomheder på disse nye markeder.
Vi som mikroelektronik eksperter forventer at vores kunder kommer med projekter som er realistiske, dvs at der er et marked og at specifikationerne er komplette nok til at vi kan hjælpe med at starte en udvikling af produktet. Hvis dette initiativ kan hjælpe virksomhederne med at foretage de rigtige teknologi valg i specifications fasen, så vil vi være hurtigere til at hjælpe med udviklingen produktet (time to market). Derudover vil sandsynligheden for at produktet får gennemslagskraft forøges hvis teknologivalgene er rigtige. Vi kan dernæst bruge mere energi på det vi er rigtigt gode til: gøre tingene mindre og levere et industrielt design (DFM, DFA, DFC).

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:53

Kære Jacob,

mange tak for din kommentar og støtte til forslaget.

vi vil netop gerne sikre at ideer fra danske virksomheder er realistiske før de går videre til udviklingshuse og lignende. Vi håber på at centeret kan bidrage med den indledende teknologiske validering og teknologivalg så virksomheder i højere grad kan få succes med deres ideer og komme hurtigt på markedet.

med venlig hilsen

Martin

Casper Waldemar Hald (Konsulent, Væksthus Hovedstadsregionen)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:20

Godt initiativ som kan skabe god værdi for deltagende virksomheder. Vi håber og ser frem til at se ideen forløst.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:54

Kære Casper

mange tak for din kommentar og opbakning.

med venlig hilsen

Martin

Niels-Christian Gjerrild (CEO, RESEIWE A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:17

Et IoT testcenter er et rigtig godt initiativ, der kan være med til at højne viden- og kompetenceniveauet for danske virksomheder i den skarpe internationale konkurrence. Vi er som lille virksomhed afhængig af let adgang til den nødvendige spidskompetence, og her vil et lokalt IoT testcenter være et værdifuldt bidrag.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:56

Kære Niels

mange tak for din kommentar. vi håber netop at forslaget fuldt udfoldet kan understøtte netop dette.

med venlig hilsen

Martin

Henrik Granau (Formand, RFID i Danmark)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:12

Alle tiders initiativ - det skal bare gennemføres!
IoT giver store muligheder for europæiske virksomheder til at komme tilbage i fronten af den teknologiske udvikling og især Danmark har muligheder. Men hvordan skal små agile virksomheder kunne løfte hele opgaven .... - jo, med et nationalt IoT testcenter.
IoT betyder meget for RFID i Danmark, så vi bakker 100% op om forslaget og vil meget gerne medvike når vi når så langt.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:57

Kære Henrik,

Mange tak for din kommentar og RFID i Danmarks opbakning til forslaget. Det er vi meget glade for. vi vil gå i yderligere dialog med jer i videreudviklingen af forslaget.

med venlig hilsen

Martin

Tom Togsverd (Underdirektør, DI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:46

DI forudser et stort gennembrud for IoT i den kommende tid. Et testcenter vil kunne støtte virksomhederne i at komme i gang henholdsvis få afprøvet nye koncepter, navnligt hvis testcentret også vil rådgive virksomhederne om muligheder og faldgruber ved IoT.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:59

Kære Tom,

mange tak for din kommentar. vi deler bestemt DIs vurdering. Lad os drøfte de udfordringer i ser for jeres medlemmer nærmere i udfoldelsen af forslaget.

med venlig hilsen

Martin

Daniel Bachmann (CEO, IoT Denmark A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:41

Hej Tom,
spændende at DI også forudser det store gennembrud, ligesom stort set alle anerkendte konsulenthuse gør det. Jeg kan ikke være mere enig, men tror at vi gør klogt i at overveje og komme med forslag til hvordan vi alle, på kryds og tværs af brancher, kan bidrage til at den forventede success kommer, hellere før end senere. Der er ingen tvivl om at en stor og fokuseret indsats på produktudvikling, lige nu, før markedet for alvor når at komme igang rundt om i verden, ville være en oplagt mulighed for et gennembrud for danske virksomheder. Det kunne være spændende at høre lidt om hvilke faldgrupper du i øvrigt tænker på i denne specifikke sammenhæng. Dog vil et konstruktivt forslag til hvad DI kan og vil gøre for at motivere og facilitere et sådanne tiltag, være endnu mere spændende.

Daniel Bachmann (CEO, IoT Denmark A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:41

Hej Tom,
spændende at DI også forudser det store gennembrud, ligesom stort set alle anerkendte konsulenthuse gør det. Jeg kan ikke være mere enig, men tror at vi gør klogt i at overveje og komme med forslag til hvordan vi alle, på kryds og tværs af brancher, kan bidrage til at den forventede success kommer, hellere før end senere. Der er ingen tvivl om at en stor og fokuseret indsats på produktudvikling, lige nu, før markedet for alvor når at komme igang rundt om i verden, ville være en oplagt mulighed for et gennembrud for danske virksomheder. Det kunne være spændende at høre lidt om hvilke faldgrupper du i øvrigt tænker på i denne specifikke sammenhæng. Dog vil et konstruktivt forslag til hvad DI kan og vil gøre for at motivere og facilitere et sådanne tiltag, være endnu mere spændende.

Kasper Hallenborg (Institutleder, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 01:48

Pervasive computing / Internet of Things har været buzz-words in forskningsverdenen i flere årtier, og det er meget glædeligt at se, at udbredelsen og gennembruddet på markedet venter om hjørnet qua de mange nye sensor- og kommunikationsmuligheder. Det vil utvivlsomt have stor betydning for innovative virksomheder på området, at de kan støttes med rådgivning og test inden en endelig lancering.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:53

Kære Kasper,

mange tak for din kommentar. vi er helt enige i din vurdering.

med venlig hilsen

Martin

John Michael Foley (Adm. direktør - CEO, COPITS - Center for Private-Public ICT)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:30

Har længe set frem til netop et initiativ af denne karakter. 1000 tak til DELTA fordi i har påtaget jer denne væsentlige og længe savnet Iot testcenter. Behovet er der i stor udstrækning. Kan mit firma og jeg på nogen måde støtte og hjælpe, så sig til. Endnu engang tak for dette værdifulde initiativ og DELTA's store engagement.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:55

Kære John,

mange tak for din kommentar og opbakning. en af de første faser i initiativet bliver en mere grundig behovsafdækning , hvor i meget gerne må bidrage.

med venlig hilsen

Martin

Kristian Baasch Thomsen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:33

Jeg vurderer at det er væsentligt for Danmark at følge udviklingen indenfor IoT og IoO tæt, da "Hypet" indikerer at fabrikanter som ikke understøtter IoT/IoO i fremtiden står med et produkt som vurderes aldrende og gammeldags. De har en Fin funktion - men stand alone. Spørgsmålet er så, om de voldsomme styktal bliver en realitet, eller om IoT / IoO bliver et must indenfor visse produkttyper. Det er væsentligt at følge den udvikling.

Lora/LoRaWAN - SigFox - NWave - Teleoperatørernes 5G? Hvilket eller formodentlig hvilke netværk bliver databærer for IoT og ikke mindst for IoO? IoO som drives af et batteri eller måske endda energy harvesting og som ikke stiller store krav til båndbredde.
Hvordan kommer data fra forskellige produkt-vertikaler op i samme sky? Der tales om OneM2M og om SAREF og der kører projekter i DG Connect (EC).
Der er bestemt en masse spørgmål at holde øje med. Derfor er det væsentligt at der etableres et center som kan sikre at også Danske SMV får overblik og kommer sikkert med på vognen.

Det er også væsentligt at man ikke glemmer det er INTERnet of Things og dermed er der også behov for internationale samarbejdspartnere inkl. at følge international standardisering og arbejdet i EU.
God vind med forslaget.
Kristian Thomsen

flemming madsen (sekretariatschef, DOLL green lab for belysning og smart city)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:23

der er et stort behov for et test og udviklingscenter for produkter, baseret på IOT.

Det vil kunne yde en væsentlig støtte til og spille sammen med DOLL Green Labs platform for 'Smart Urban Services', som er demonstration og test af sensor og IOT baserede løsninger i praksis.

der er et stort behov blandt ikke alene danske kommuner, som i stort antal opsøger DOLL for at se intelligente og forbundne belysningsløsninger i praksis og skala 1:1. behovet udvides i stærk hast til at omfatte hele byen og dens sektorer.

der er derfor et stort afsætnings- og dermed vækstpotentiale for danske virksomheder, såfremt de kan implementere IOT i deres produkter og ydelser.

flemming madsen (sekretariatschef, DOLL green lab for belysning og smart city)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:31

der er et stort behov for et test og udviklingscenter for produkter, baseret på IOT.

Det vil kunne yde en væsentlig støtte til og spille sammen med DOLL Green Labs platform for 'Smart Urban Services', som er demonstration og test af sensor og IOT baserede løsninger i praksis.

der er et stort behov blandt ikke alene danske kommuner, som i stort antal opsøger DOLL for at se intelligente og forbundne belysningsløsninger i praksis og skala 1:1. behovet udvides i stærk hast til at omfatte hele byen og dens sektorer.

der er derfor et stort afsætnings- og dermed vækstpotentiale for danske virksomheder, såfremt de kan implementere IOT i deres produkter og ydelser.

Preben Birr-Pedersen (CEO, CLEAN)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 14:42

CLEAN og Innovationsnetværket Smart Energy støtter aktivitetsforslaget. Et testcenter er ikke kun centralt i forhold til virksomhedernes udvikling af produkter, men også for at fremme efterspørgslen af IoT produkter er det vigtigt at der er stor tillid til både sikkerhed (inkl cyber security) og pålidelighed.