IoT Trust Lab

Senest opdateret d. 12/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Anders P. Mynster
Senior Specialist

IoT Trust Lab hjælper med at skabe tillid til, at de mange IoT-aktørers produkter opererer stabilt og fejlfrit, også i vanskelige miljøer. Via bl.a. test og undervisning får dansk industri konkrete værktøjer til opbygning af pålidelige IoT-systemer.

En stor udfordring i relation til IoT er tillid blandt brugere og producenter. Tillid til, at den sensor man bruger leverer korrekte data, til at netværket kan levere data pålideligt, og til at man bliver advaret, hvis det begynder at fejle. Samtidigt er det essentielt, at det er muligt at finde fejlen, når noget er gået galt, og at de sensorer, der er placeret svært tilgængeligt, fx dybt i en brønd, også fungerer om 5 og 15 år.

Indenfor stort set alle sektorer i Danmark, såvel i det private som i det offentlige, er man i færd med at udrulle IoT-systemer. Flere med 1000+ enheder. Samtidigt står aktørerne overfor valg og drift af det netværk, som skal håndtere kommunikationen. Begås fejl i denne fase, kan det få store økonomiske konsekvenser.

Ved at etablere et IoT Trust Lab kan man via rådgivning og test sikre, at de forskellige aktørers produkter opererer stabilt og fejlfrit ved at inddrage relevante specifikationer, erfaringer og Best Practice baseret på den eksisterende dybdeviden, som FORCE allerede besidder, samt indsamling af ny viden som relaterer sig til IoT.

 

Nøgleord

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Martin Egsdal
Mandag d. 7/5-18 kl. 16:21

Jeg syntes det er godt og vigtigt at der bliver sat fokus på at få kvalitet ind i IoT verden - ofte løber man ind i at IoT produkter kan være lavet af lidt for lav kvalitet. Har i taget overvejelser i forhold til sikkerhed? I det vi efterhånden slutter alt til internettet, så bliver sikkerheds et meget kritisk emne.

Anders Mynster
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:41

Hej Martin,

tak for din kommentar. Sikkerhed er ganske korrekt en essentiel del af IoT. I dette projekt vil vi fokusere på den fysiske sikkerhed og sikkerhed gennem kvalitet af produkter. Når IoT bliver systemer af systemer vil det være en udfordring at gennemskue hvad konsekvenserne er når en eller to sensorer sender værdier der ikke er rigtige, fordi systemer så får bygget en digital tvilling, der ikke svarer til den virkelige verden. Vi har dog samtidigt fokus på cybersikkerhed, men dette er så stort et emne at det er i et særskilt projekt, der også er i samarbejde med Alexandra instituttet og DBI. Det forslag kan du se her: https://bedreinnovation.dk/styrkelse-af-dansk-iot-sikkerhed

Mvh
Anders

Flemming Madsen
Torsdag d. 10/5-18 kl. 13:39

IoT og digitalisering er nøglen til at gøre vort samfund smartere, mere resurseeffektivt og bæredygtigt ved hjælp af data og øget viden.
byerne, dvs kommunerne, tøver ofte med investeringer, fordi IoT egenskaber og evne til at arbejde sammen med andre løsninger, ikke er dokumenteret og afprøvet. Det er et marked under hurtig udvikling og det samme gælder teknologierne, det forøger usikkerheden og bremser implementeringen.
Kommunerne ønsker ikke at ende med 50 forskellige typer netværk, dashboards og apps for hver lille del af byens service, man ønsker at smartificere og effektivisere.
et IoT trustlab som beskrevet kan være et meget vigtigt element i at skabe den tillid til produkterne som er afgørende for afsætningsmuligheder globalt og herhjemme.
hvordan forholder Trust lab sig til nordic IoT center?

Anders Mynster
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:17

Hej Flemming,

Tak for din kommentar, det er absolut relevant at se på IoT i henhold til byrummet og hvordan vi gør vores byer vigtigere.

I relation til dit spørgsmål, så er IoT Trust lab naturligt et bidrag til Nordic IoT centre. Centret er primært fokuseret på at skabe kontakt mellem virksomheder, så de sammen kan skabe IoT løsninger, her er det naturligvis et centralt element at virksomhederne kan stole på hinanden. Denne snit flade vil IoT trust lab være med til at understøttet ved hjælp af test og evalueringer af IoT produkter og services.

Kasper Fløng Pedersen
Mandag d. 14/5-18 kl. 06:57

Spændende og relevant projekt.
- Især hvis vi i Danmark, i højere grad end nu, kan være med til at forme de kommende standarder på området.

Anders Mynster
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:20

Hej Kasper,

Jeg er helt enig. Det er essentielt at være med på standardiseringen og vi vil naturligt både følge og deltage i den internationale standardisering, så vi kan sikre at Danske virksomheder har bedst mulige chancer for at være i overenstemmelse med disse internationale standarder. Både i relation til de tekniske bygge blokke og de regulatoriske krav.

Mvh
Anders

Claus Rømer Andersen (Rømer Consulting)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:17

Absolut en relevant problemstilling at at addressere, for en lang række danske virksomheder.
Fantastisk hvis i kan lykkedes med effektivt at forbedre virksomhedernes kompetencer og bidrage til at simplificere disse tiders omskiftelige krav der stilles til virksomhederne.

Anders Mynster
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:11

Hej Claus,

Tak for kommentarerne, det er absolut en relevant pointe at centret både skal bidrage til at teste de produkter som danske virksomheder producerer, men også at disse resultater skal benyttes til at hæve niveauet for virksomhedernes kompetencer.

mvh
Anders

Thor Hauberg
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:20

Danmark har mange små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, der konkurrerer på et globalt marked. Skal de fortsat kunne bevare deres position i markedet, så forudsætter det en digitalisering af deres produkter og produktionsanlæg. Dels for at kunne tilbyde et relevant produkt, dels for at kunne gøre det i en tilfredstillede kvalitet og til en rimelig pris.

For de fleste fremstillingsvirksomheder vil dette være en stor udfordring, og specielt at tilegne sig den nødvendige viden om IoT: Hvordan opsamles data, hvordan processeres data i enheden, hvordan sendes data, og hvordan sikres data igennem hele IoT værdikæden? Når man arbejder ud fra virkelighedens begrænsninger, bliver ingen af disse spørgsmål trivielle. Derfor har vi brug for at udvikle og distribuere viden om IoT i Danmark, hvis vi fortsat skal kunne konkurrere.

Anders Mynster
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:52

Hej Thor,

Tak for din kommentar. Det er helt rigtigt at udfordringen især er for de danske SMVere. Her er det netop tanken at vi opbygger test faciliteter, som let kan benyttes af industrien uden de selv skal til at investere. Samtidigt er resultaterne af testene selvfølgelig med til at højne deres troværdighed og konkurrence evne i forhold til udenlandske konkurrenter. Men det er naturligvis meget relevant at det også er noget der kan gøres rimeligt prisbilligt så det er konkurrence dygtigt..

Mvh
Anders

Carsten Fosvang (Forretningsudvikler, SEAS-NVE Holding A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:40

Som netværksoperatør og udbyder af connectivity via LoRaWan er vi meget interesseret i at se et stort og bredt økosystem der kan understøtte smart energi og forbedring af området for Intelligente bygninger og byrum.
Vi har i dag en række virksomheder der arbejder med området og har brug for endnu flere, så vi hilser forslaget velkommen.

Anders Mynster
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:22

Hej Carsten,

Tak for kommentaren og tak fordi i strategisk arbejder med IoT og LoRaWan. Her tror jeg især aktiviteterne omkring troubleshooting på store systemer og validering af de sensorer der skal tilsluttes jeres netværk er essentielt.

Mvh
Anders

Tomas Rønberg (Teknisk Salgschef, Rohde & Schwarz Danmark A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:12

Ideen om at skabe et netværk, baseret på åbenhed og tillid blandt små og mellemstore virksomheder der beskæftiger sig med IoT baseret løsninger, tror jeg er vigtigere end nogensinde før, test og krav til sikkerhed, kvalitet og pålidelighed skaber et endnu større behov for vidensdeling og en ny måde at tænke test på, førhen i mange udviklings test opgaver, om det så var elektronik verification, EMC test eller andre vigtige product relateret tests, var det produktet der var i fokus, nu hvor det er IoT baseret product/løsninger/applikationer, Internet opkoblet (typisk trådløst) , er der flere udfordrende test aspekter som skal specificeres og ikke mindst testes, netop disse test områder bør drøftes og teste I sådan et netværk. Gennemarbejdet testkampagner baseret på "best practice" og vidensdeling vil gøre en stor forskel og jeg tror det vil minimere mange fejl på fremtidige implementeret IoT baseret løsninger.

Anders Mynster
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:25

Hej Tomas,

Tak for kommentaren og de støttende ord. Jeg vil især hæfte mig ved at det er vigtigt der også bliver udarbejdet "best pratice" guides som kan bruges til vidensdeling mellem de virksomheder der er pionerer indenfor IoT.

Mvh
Anders

Jan Madsen
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:07

Dette er en særdeles vigtig problemstilling for IoT som ingen længere kan være i tvivl om er et af fundamenterne i den digitale transformation. Det er meget vigtigt at vi får hele værdikæden med når vi skal designe disse systemer. Fokus har i høj grad været på performance og data sikkerhed, men hele aspektet omkring trust og dependability er mindst lige så vigtige for at kunne lave solide løsninger som tillid og tryghed.

Anders Mynster
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:35

Hej Jan,

Tak for kommentaren, jeg synes samtidigt det er vigtigt at vi tænker at få koordineret projektet med jeres Nordic University hub on industrial IoT på DTU med vores aktiviteter, da jeg er sikker på at nogle af de forskningsmæssige resultater i producerer kan benyttes direkte uden i industrien, især i forhold til trust og dependability

Mvh
Anders

Morten Bramsen (Sales Manager, Tele2 IoT)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:02

Meget enig i de indlæg, som allerede er skrevet. Især pointerne omkring standarder og sikkerhed.
Desværre oplever jeg (som repræsentant for en teleoperatør), at sikkerhed ofte ikke tænkes ind fra starten og ofte nedprioriteres.
Lidt i stil med en tyverialarm, som de fleste mennesker først anskaffer sig, når HAR haft indbrud.

Anders Mynster
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:44

Hej Morten,

Tak for kommentaren. Jeg ved at det er et stigende fokus hos Jer hvordan sikkerhed og sikker drift tænkes ind fra starten. Apropos tyverialarmer så laver vi allerede vurderinger af kvaliteten af sporingssystemer til biler, for forsikringsbranchen, hvor tillid til korrekte data er vigtigt - og især at brugerne har tillid til at forsikringsselskabet har styr på kvaliteten af systemet. Specifikt har der traditionelt også været problemer med antenne kvaliteten til sproingsudstyr til f.eks. demente. Teleoperatørerne bliver skudt i skoene at der ikke er god nok dækning, men det er normalt ikke grunden til den manglende forbindelse, oftest er det antennerne på enhederne der ikke er gode nok - det vil vi også kunne teste med IoT trust lab

Espen Gregersen (Senior Business Development Manager, IoT Denmark A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:29

I IoT Denmark har vi stort fokus på at sikre en høj kvalitet end-to-end (i hele værdikæden), hvilket dog ofte bliver svært idet mange aktører og enhederne skal spille sammen. Det vil derfor være oplagt med dette initiativ, så vi sikre at IoT enheder og IoT systemer har den lovede kvalitet og samtidig lever op til det forventede.

Anders Mynster
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:46

Tak for kommentaren Espen,

Jeg ved at IoT danmark gennem Sigfox allerede gør meget på dette felt, så vi er meget interesserede i at drøfte yderligere tiltag, som kan øge tilliden til bl.a. SigFox produkterne yderligere.

Mvh
Anders

Östen Frånberg (CEO , 1Akonsult Stockholm Sweden)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 22:13

It is important that a company can trust the quality of the data from sensors in an IoT-system. It is crucial for the performers in an industry environment. There is witness of car-manufactures that put in new IoT-systems and hasn’t correct data from sensors that have production losses and been engage looking for errors, data overflow, wrong calibration.
The sensors are the sensible fingertips of an IoT-system, and you have to relay that are functional with high quality for long-time, and they will over-live many generations of the IoT system-software

Anders Mynster
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:53

Hi Östen,

I am happy that the proposal has also found its way to Sweden through the nordic IoT centre. I know that you are also deeply involved in the standardisation on the Trustworthiness approach, so i look forward to the publication of the reports, such that we can use the results with the industry. I also know that Sweden has a very strong community for IoT so we envision that the services developed in this contract can also benefit our swedish partners.

Anders

Min Zhou
Onsdag d. 16/5-18 kl. 22:39

I know from my work at TICRA, where we deliver software for the design of antennas in the satellite industry, that trust in the products is of utmost importance. For the same reason, the IoT Trust Lab is a relevant and important initiative to ensure products of high quality in the ever-growing IoT world.

Anders Mynster
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:59

Hi Min,

The satellites are often overlooked in the IoT arena, but often there are very strong solutions to utilize. The best known is the positioning technologies like the GPS system and ARGOS. But also data links like Iridium. However, it is essential that the IoT developers are aware of how much effort is put into optimizing antennas on the satellite, because this should be compared to the antennas on the individual devices communicating from ground to the satellites.

Anders

Rasmus Ulslev Pedersen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:09

Anders,

Jeg underviser IoT på CBS og har gjort det i 5 år:
http://kursuskatalog.cbs.dk/2017-2018/KAN-CINTO1014U.aspx

Det er et godt aktivitetsforslag du//FORCE har lavet. For at fokusere lidt, så ville jeg specifikt kommentere på den aktivitet under punkt 3, Centrale Aktiviteter. Du skriver bl.a..:
"Danske virksomheder inviteres løbende til at indgå i forsøgstests og demo-cases for i fællesskab at
høste vigtige erfaringer om laboratoriet, IoT-produkterne og platformsfunktionen og sikre udviklingen
af Best Practice koncepter."

Det lyder i mine ører, som noget der giver god mening. Jeg kunne godt se nogle opgaver med at lave en forretningsmodel hvor virksomheder bruger tillid og transparens som en parameter når man designer en ny business case. Det kunne være en måske afgørende parameter i en tid hvor vi er på ind i mere og mere autonome systemer, mere og mere intelligente systemer, og måske dermed mere og mere "black-box"-agtige løsninger, hvor tillid er en ganske pæn udfordring. Man kunne lave noget om hvordan det kunne takles på edge-, gateway-, samt cloud-niveau for udvalgte IoT-løsninger i relation til de cases du/I påtænker under punkt 3 i IoT Trust Lab dokumentet.
Venlig hilsen
Rasmus Ulslev Pedersen, rp.digi@cbs.dk

Anders Mynster
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:52

Hej Rasmus,

Det er en yderst interessant pointe, som et forslag der er teknologisk funderet er det en utroligt interessant vinkel at basere en business case design på tillid og transparens. De 5 store bliver jo i disse dage kritiseret for en meget blackbox agtig tilgang på datasiden for sociale medier og lignende og derfor tror jeg der vil være en afsmittende effekt på IoT data. vi er derfor meget åbne for at samarbejde om at bruge resultaterne fra trust lab som inspiration til nye business cases.

Mvh
Anders

Henrik Rechnagel Olesen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:41

Hej Anders
Dejligt at se at de ting vi har snakket om ser ud til at andre værdsætter, super godt tiltag
Glæder mig til at følge med

Venlig hilsen
Henrik Rechnagel Olesen

Anders Mynster
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:54

Hej Henrik,

Det glæder mig at også store virksomheder som MAN diesel og Turbo, der er langt fremme i processen med at anvende IoT også finder tiltaget relevant.

Mvh
Anders

Henning Kabel
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:13

Tillid er absolut en af de allerstørste udfordringer for udbredelsen af IoT. Og tillid er meget mere en sikkerhed, som debatten normalt handler mest om. Det drejer sig både om tillid til de enkelte komponenter i kæden, og om samspillet mellem dem og den infrastruktur de er en del af. Og vi taler både om slutbrugerens tillid til denne type systemer, og de enkelte firmaers tillid til at kunne anvende teknologien. Derfor er et initiativ af denne type helt på sin plads og kan forhåbentlig være med til at skabe tillid til IoT-teknologien og hjælpe industrien til at frembringe bedre løsninger.

Anders Mynster
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:22

Hej Henning,

Tak for kommentaren. Jeg er helt enig med at det er relevant for både samspillet mellem slutbrugere og virksomheder. Jeg håber samtidigt vi er i stand til at skabe en platform som kan gøre det endnu synligere at virksomheder som Brüel og Kjaer skaber kvalitetsprodukter, også for IoT delen, så det er tydeligt at man kan have tillid til danske IoT produkter.

Mvh
Anders

Petar Popovski (Professor, Aalborg Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:52

Et meget relevant projekt med god timing, som vi ser som en god mulighed for at udbygge vores nuværende samarbejde med FORCE. Hvis flere virksomheder kommer til IoT Trust lab, for at teste deres IoT enheder og services, så får vi adgang til et rigere IoT datasæt. Det kan vi bruge til at justere vores IoT kommunikationsmodeller og give mere præcise evalueringer af og prognoser for IoT netværks performance.

Claus Klint (Direktør, IBM)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:07

Som cloudleverandør til en af de førende IoT platforme er vi afhængige af at der bliver udviklet fysiske enheder som kan levere data ind til vores platform. Her er det essentielt, at de enheder der bliver udviklet er nogen forbrugerne kan stole på, så de data der kommer til vores Watson IoT platform er pålidelige. Vi kan utroligt meget med blandt andet kunstig intelligens og big data, men hvis data kilderne leverer forkerte data, risikerer vi at algoritmerne drager forkert konklusioner. Det kunne især være interessant at se hvordan IoT Trust lab kan understøtte det bibliotek af komponenter som IBMs partnere har udviklet til vores platform.

Erik Søndergaard Andersen (Systematic)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:35

Hej Claus, det er jeg helt enig. I Systematic leverer vi også IOT løsninger via vores egen IOT platform, og i den sammenhæng er det vigtigt at kunne stole på hardwaren, som typisk er den største ubekendte faktor. Det vil være en stor fordel for os og vores kunder, at vi kan vurdere de enkelte komponenter (sensorer/gateways) på en række parametre som eksempelvis præcision, batterilevetid, robusthed i forskellige miljøer, integrationsmuligheder etc.

Andreas Top Adler (Præstationsingeniør, Team Danmark)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:14

Fuld opbakning til projektet herfra! Jagten på marginaler kræver konstant justering og nuancering af relevante parametre, der bliver mere og mere tilgængelige via de voksende muligheder med IoT. I en dynamisk hverdag (både træning og konkurrence) kræver elitesport i verdensklasse, at sensorer og teknologi kan stoles på, og i mange situationer er der kun "et skud i bøssen". De fleste situationer kan ikke gentages, og derfor er det yderst essentielt for evaluering og progression, at teknologien fungerer stabilt og fejlfrit..!

Ole Valeur (Technical Sales Executive, RS Components)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:43

IoT Trust Lab – en fantastisk ide og perfekt timing!
Ideen med reference kataloger, er kærkommen – hvis at der samtidig kunne tilføjes produkt egenskaber, således at man også kunne bruge kataloget til at finde en egnet komponent til projektet ville det være perfekt.

Den fokus som i også har på sikkerhed samt stabilitet er essentielle punkter som alt for ofte bliver glemt i jagten på ”minimum viable product” og som efterfølgende kan være krævende at rette.

L-F Pau (Professor og Bestyrelsesformand, CBS, Erasmus University, Upgötva AB , m.fl.)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:24

Det er et meget godt og nyttigt initiativ at komme med.
Men tillad mig først at fremhæve at det bliver nødvendigt ikke blot at teste, men også at tilbyde design forbedringer med nye teknologier, herunder in situ kalibrering, ”sensor fusion”, AD Converter periodisk in situ test, m.fl. Derudover, i tillæg, boer komplette UML o.l. modeller kunne samles også for de analoge dele og protokollerne, således at integrering af IoT systemer afprøves interaktivt til høje krav. FPGA testbeds kan hjælpe her.
Mht. konkurrenceevne, så skal IoT Lab kunne arbejde hurtigt, selv om anvendelserne kan have forskellige parametre, primært fordi merværdi skaffes ved at levere. produkter eller systemer med en ”customized fast prototyping” platform, til fordel for brugere med specifikke krav. Dette er allerede set i visse hoej teknologiske brancher (energi, klima, fødevarer, trafik, forsvar).
Et generelt stærkt undervurderet krav til IoT er fysisk- men også cyber-sikkerhed. Ofte vil større anvendelser hvor stor-skala fordele indhentes, være i systemer som direkte eller indirekte kan blive mål for diverse hændelser. Den enhed med laveste modstand bliver første mål, så boer tillægs ydelser fra IoT Lab ikke bare være ”best practices” men ægte afprøvede egenskaber ved tillæg af redundans, distribution, indbygget IP pakke observation, osv.…
Kommercielt skal man ikke glemme at, selv om der kan være 1000 IoT initiativer i Danmark, så vil kampen kun vindes hvis information om egenskaber spredes effektivt og via tydelig synlighed i internationale og et par nationale katalogplatformer/ tjenester.

Klaus Keith (CTO, NanoLink ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:19

Nanolink har stor success med vores IoT løsning til at spore værktøj på bl.a. byggepladser. Dette er et hårdt miljø, så derfor er det essentielt for os at levere robuste enheder, som kan holde til dette miljø. Her vil IoT Trust lab kunne hjælpe med at dokumentere den pålidelighed vi allerede har. Det interessante er hvis vi samtidigt kan dokumentere at entreprenører og håndværkere kan have endnu større tillid end de allerede har til Nanolink, for når det handler om at holde styr på hvor værktøj er, er det jo det værktøj de lever af og derfor skal de kunne stole på funktionaliteten.

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:18

Dansk Standard ser positivt på at standardiseringsarbejde inden for IoT er inkluderet som en essentiel aktivitet i forslaget.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Jørgen Kejlberg (CEO, Nordic Firefly)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:00

I Nordic Firefly bliver pålidelig kommunikation med vores soldrevne lysprodukter afgørende vigtig for tilliden til at vores produkter virker her på de nordlige breddegrader. Ultra pålidelig kommunikation med vores device bliver derfor en essentielt parameter for at få opbygget denne tillid. Vi kan kun støtte dette initiativ, hvor vi således kan vi få rådgivning og med dokumenterede test hjælp til at finde de bedste IoT kommunikations løsninger der passer til vores applikationer.

Kristian Baasch Thomsen (Program Product Manager, KAMSTRUP A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:26

Ofte er IoT fokuseret på nuet og på at få kontakt med enheder, så data kan opsamles. Ofte glemmer man det er trådløst og at linket udfordres og betingelser ændrer sig over tid. Ofte glemmer man produktets livscyklus og deraf ændrede betingelser for at levere data.
Kamstrup har indsamlet data har målere i mere end 25 år - fra før det hed M2M til det nu hedder IoT. Vores erfaring er, at muligheden for at overvåge datalinkets kvalitet og robusthed samt den leverede Quality of Service, er væsentligt for at opretholde en tilstrækkelig dataleverance over f.eks. de 16 år en Kamstrup vandmåler er installeret.
Med IoT kommer IoT netværk (i flertal) og der kommer langt flere radioenheder i licensfrie radiobånd. Det øger behovet for at overvåge et datalink. Byer udvikles over f.eks. 16 år og "mobile radiodæmpende enheder" (f.eks. køretøjer) skaber udfordringer hen over tid eller henover samme døgn.

Med en større mængde forskellige IoT netværk og deraf multiple IoT netværksoperatører stiger behovet for ET sted at få overblik over sine "connected devices" datalink.

Shivani Joshi (Project Leader-INEB, Region MIDT)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:28

As a digital health and IoT enthusiast, I think IoT Trust Labs is a much-needed initiative. It is great that experts from FORCE technology are willing to share their knowledge through testing and counseling. With increased application of wearables in medical research, I think it is awesome to have one point of contact as IoT trust labs to entirely understand the underlying technology, its functionality and possibly diverse appliactions. Look forward so see IoT trust labs in action. Best wishes, Shivani.

Michael Messerschmidt (Chief Business Development Officer, Sky-Watch A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:55

Dette er et top relevant emne og ikke kun indenfor health tech. Uden tillid vil udbedelsen af IoT bliver begrænset til de få entusiaster som selv er i stand til at overskue teknologien og de sikkerhedsmæssige konsekvenser. TRUST IOT addressere nogle fundementale problemstillinger.