Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter (JVU)

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Thorkild Qvist Frandsen
Seniorkonsulent

Målet med Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter (JVU) er at udvikle en IT-infrastruktur til vurdering af nye innovative teknologiprodukter med det formål at øge produktiviteten og at reducere landbrugsproduktionens miljøpåvirkning. På den måde skabes vækst i både leverandørindustrien samt i selve landbrugsproduktionen. Systemet opbygges i moduler og har i første omgang fokus på at opbygge viden om klima- og miljøpåvirkninger af to af de vigtigste og potentielt miljøforurenende primærproduktionsområder i Danmark, dvs. husdyrproduktion og væksthusdyrkning.
Målgruppen er miljøteknologiske virksomheder, teknologileverandører, rådgivere, myndigheder samt primærproducenter.

Budget:
2016: 2.400.000 kr.
2017: 2.400.000 kr.
2018: 2.400.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter

Nøgleord