Køretøjstelematik i erhvervsuddannelserne

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser og Transport
David Tveit
Direktør

Formålet med denne supplerende aktivitetsplan er at tilføre ny viden til transportfagets erhvervsuddannelser inden for anvendelse af køretøjstelematik, herunder data fra On Board Diagnostics (OBD) systemet på biler, busser og lastbiler.

Udgangspunktet for aktiviteten er de seneste års meget markante og positive teknologiudvikling på området, som både åbner nye muligheder for produktudvikling, men også udfordrer uddannelsessektoren. Hos slutbrugerne anvender virksomheden Amminex fx OBD-data i sine NOX-reducerende løsninger til tunge køretøjer, og har stort behov for at kunne kommunikere med køretøjernes datanetværk for fortsat at kunne udvikle fremtidens emissionsløsninger. Teknologisk Institut har erfaring med OBD og telematik gennem tidligere projekter samt via Instituttets flådeanalyser.

Aktiviteten indeholder videnhjemtagning fra internationale kilder, netværkssamarbejde i innovationssystemet med særlig fokus på udvalgte transport-erhvervsskoler. Der udvikles og formidles et idékatalog til skolerne og igangsættes studieprojekter. Gennem samarbejdet med erhvervsskolerne skaber aktiviteten en kompetenceoverførsel, som imødekommer en efterspørgsel efter OBD- og telematikkompetencer i markedet.

Aktiviteten vil medvirke til at tydeliggøre Teknologisk Instituts rolle og position i innovationssystemet som leverandør af køretøjsteknisk viden.

Aktivitetsplanen supplerer aktivitetsplanen ’A4 Grøn og bæredygtig transport’ (2016-2018) og understøtter specifikke nationale strategier for ren luft i byerne, Intelligente Trafik Systemer (ITS) og EU’s køretøjsgodkendelser. Aktivitetsplanen under-støtter også Instituttets strategiplan om mobilitet og teknologivalg i transportsektoren, brugerinvolvering og -adfærd samt Smart-X visionen.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 300.000 kr.
2018: 200.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Køretøjstelematik i erhvervsuddannelserne

Nøgleord