Katastrofeberedskab på vandområdet

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Mange katastrofer er forårsaget af enten for meget eller for lidt vand og klimaændringer vil yderligere forstærke denne tendens. Katastrofer kan imidlertid undgås eller deres omfang reduceres ved forebyggelse og bedre planlægning, men især også hvis det beredskab i form af pumper og andet materiel og redningsmandskab, der er til rådighed anvendes på den mest optimale måde. For vandrelaterede katastrofer kræver det at vandets udbredelse i tid og rum kobles sammen med beredskabsplaner og er til rådighed for de som er ansvarlige for beslutningstagning under selve katastrofeforløbet.

Der udvikles et generelt beslutningsstøtteværktøj som kan koble oplysninger om vandets udbredelse i tid og rum med oplysninger om beredskabets kapacitet i form af materiel og mandskab. Dette værktøj vil kunne tilpasses en konkret lokalitet og indgå i opbygning af beredskabsplaner og være til rådighed for arbejdet under katastrofe situationer. Arbejdet vil inddrage aktører indenfor vandmodellering beredskabsområdet og udstyrsleverandører og vil kunne indgå i udvikling af et servicekoncept med et betydeligt eksportpotentiale.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

John B. Kristensen
Mandag d. 29/6-09 kl. 14:46

Vi bruger i dag realtidsmodeller som beslutningsstøtteværktøj i forbindelse med beredskabssituationer, som eksempelvis AQUIS Operation udviklet af Seven Technologies. Det er en interessant tanke, at koble disse værktøjer med beredskabets kapacitet i form af meteriel og mandskab. Et sådan værktøj, anbefales udarbejdet, så det kan bruges uafhængig af den modelplatform, der benyttes.