Klima og klimatilpasning

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

Klimaet og klimatilpasninger er på den internationale politiske dagsorden som et af de mest presserende områder for det globale samfund. Danmark står med en unik mulighed for at positionere sig internationalt inden for en række teknologier både på områder, der omfatter reduktion af udledningen af kraftige drivhusgasser og inden for teknologier, der styrker forsvaret mod de følgevirkninger, som den globale opvarmning allerede nu giver.

Klimaet og klimatilpasninger er på den internationale politiske dagsorden som et af de mest presserende områder for det globale samfund. Danmark står med en unik mulighed for at positionere sig internationalt inden for en række teknologier både på områder, der omfatter reduktion af udledningen af kraftige drivhusgasser og inden for teknologier, der styrker forsvaret mod de følgevirkninger, som den globale opvarmning allerede nu giver.

Formål
Formålet med aktivitetsplanen er gennem forskning og udvikling at anvise løsningsmuligheder på fire helt centrale problemområder:
• Reduktion af udledning af drivhusgasser fra byggeriet. Her fokuseres på emner som eksempelvis udvikling og demonstration af nye og miljø- og klimavenlige materialer til byggeriet samt de processer, der i dag understøtter byggeriet.
• Reduktion af udledning af kraftige drivhusgasser i kølesystemer. Her fokuseres på emner som eksempelvis udvikling af nye koncepter og værktøjer for konvertering af kraftige drivhusgasser og ozonlagsnedbrydende kølemidler i køle- og varmepumpesystemer samt udvidelse af anvendelsesområderne for anvendelse af naturlige kølemidler.
• Styrkelse af forsvaret mod klimaeffekterne i form af kraftigt stigende regnintensitet. Her fokuseres eksempelvis på etablering af megafaskiner i byens åbne områder, håndtering af vejvand, løsninger til styring af vandløb og overfladevand samt teknologier til udførelse af lokal afledning af regnvand og regnvand som en ressource i lokalmiljøet
• Nyttiggørelse af de øgede regnmængder. Her fokuseres på emner som eksempelvis udvikling af nye optagersystemer baseret på regnvand til centrale og individuelle varmepumpesystemer, udvikling af komponenter og systemer til opsamling og anvendelse af regnvand som spædevand til køletårne og til andre kølertyper samt udvikling af nye varmevekslertyper som på effektiv vis kan bortlede varme fra traditionelle og nye kølesystemtyper

Målgruppe
Målgruppen for aktiviteten er bred og dækker blandt andet materiale og komponentproducenter, bygge- og driftsherrer, kølebranchen, diverse nationale og internationale netværk og køleklynger samt kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3,5 M
2011: 3,5 M
2012: 3,5 M
Totalt: 10,5 M

Kontaktinformation
Claus Schøn Poulsen
7220 2514
csp@teknologisk.dk