Klima- og miljøeffektivt landbrug

Senest opdateret d. 2/2-2022
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Bodil Højland Lorentzen
Direktør

Et klimaneutralt landbrug i 2050 skal opnås gennem innovation og stærke partnerskaber. Med denne indsats vil vi udvikle og validere nye klima- og miljøteknologier, der kan bruges i landbrugs- og gartnerierhvervet globalt. Klimaudfordringerne giver således også nye muligheder.

Dansk landbrug og agroindustri spiller en central rolle i at opnå regeringens klimamål på 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030. Klimaudfordringerne skal adresseres samtidig med en reduktion i brugen af kemiske pesticider og gødningsstoffer, ligesom natur og biodiversitet skal sikres. Landbruget skal også imødekomme en øget efterspørgsel af plantebaserede fødevarer og krav om høj fødevaresikkerhed og sporbarhed.
Teknologisk Institut vil være en central nøglespiller i denne udvikling, og det er derfor visionen for dette indsatsområde at opbygge et test-, demonstrations- og udviklingscenter for klima- og miljøteknologier til landbrug og agroindustrien, så implementeringen af nye grønne teknologier kan accelereres i samarbejde med erhvervet. Aktiviteterne hjælper dermed med at udvikle de produkter og løsninger, der skaber fremtidens landbrug og fødevarer.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Udvikling af test-, demonstrations- og udviklingscenter (TDU) for Klima- og Miljøteknologier til landbruget

Et klimaneutralt landbrug i 2050 skal opnås via innovation og stærke partnerskaber. Med indsatsen vil vi udvikle og validere nye klima- og miljøteknologier, der kan bruges i landbrugs- og gartnerierhvervet globalt.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Teknologisk Institut
Afsluttet

Udvikling af test-, demonstrations- og udviklingscenter (TDU) for Klima- og Miljøteknologier til landbruget

Et klimaneutralt landbrug i 2050 skal opnås via innovation og stærke partnerskaber. Med indsatsen vil vi udvikle og validere nye klima- og miljøteknologier, der kan bruges i landbrugs- og gartnerierhvervet globalt.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.