Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen

Senest opdateret d. 8/3-2022
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg og Klimatilpasning og vandressourcer

Klimaforandringer giver øget fugtbelastning, hurtigere nedbrydning og kortere levetid af bygninger og anlæg. Indsatsen vil forhindre dette og bidrage til nye klimarobuste materialer og byggetekniske løsninger til renovering og nybyggeri, øget konkurrencekraft og mindre CO2-udledning.

Vores klima er under forandring. Vi mærker det tydeligt, for klimaforandringerne giver vådere vejr med flere skybrud og længere tørkeperioder. Det nye vejr betyder hurtigere nedbrydning og kortere levetid for vores bygninger, anlæg og veje, og derfor er det essentielt at tage højde for klimaforandringerne, når vi bygger.
I Danmark er ca. 468.000 bygninger, som udgør en værdi på kr. 205 milliarder, i fare ved ekstreme vejrhændelser. Vi har desuden 355.000 bevaringsvurderede - og 9.000 fredede bygninger, som kræver særlige indsatser. Teknologisk Institut vil gå forrest i den nødvendige klimaomstilling. Vi vil skabe grundlaget for udviklingen af en dokumenteret og holdbar, klimatilpasset og klimasikret byggeskik til nybyggeri og renovering af bygninger, anlæg og veje. Med udgangspunkt i data om regionale og lokale klimaforhold, ekspertviden om historiske og nye byggematerialer og byggeskikke, erfaring og data om klimasikring og klimatilpasning af byggekomponenter og konstruktioner, vil vi bidrage til at sikre Danmarks værdifulde, eksisterende og fremtidige bygnings- og anlægsmasse. Indsatsen vil give virksomhederne dokumenteret viden, byggetekniske løsninger og testmetoder til klimatilpasning og klimasikring af bygninger, anlæg og veje, som de kan bruge direkte ifm. fx rådgivning, udførelse og produktudvikling til gavn for deres konkurrenceevne, samfundsøkonomien og kvaliteten i det bebyggede miljø. Indsatsområdet adresserer aktiviteter inden for fugt- og temperaturbestandige byggematerialer, klimarobust byggeteknik, klimatilpasset renovering, klimasikring af nye bygninger, grønne områder og veje, modellering af hygrotermisk bygningsperformance.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen

Indsatsen vil bidrage til at forhindre hurtigere nedbrydning og kortere levetid af bygninger og anlæg samt bidrage til nye klimarobuste materialer og byggetekniske løsninger til renovering og nybyggeri, øget konkurrencekraft og mindre CO2-udledning.

Under temaerne Byggeri og anlæg og Klimatilpasning og vandressourcer
Teknologisk Institut
Afsluttet

Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen

Indsatsen vil bidrage til at forhindre hurtigere nedbrydning og kortere levetid af bygninger og anlæg samt bidrage til nye klimarobuste materialer og byggetekniske løsninger til renovering og nybyggeri, øget konkurrencekraft og mindre CO2-udledning.

Under temaerne Byggeri og anlæg og Klimatilpasning og vandressourcer
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.