Klimasmarte kødprodukter med høj dyrevelfærd

Senest opdateret d. 11/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Lars Leopold Hinrichsen
Direktør

Kravet om bæredygtighed i kødindustrien stiger. Det er nødvendigt med teknologiske løsninger, der forbedrer dyrevelfærd og øger udnyttelsen af alle proteinkilder i slagtekroppe. En klimasmart kødproduktion er en fremtidsrettet kødproduktion.

Fokus på klimaaftryk og dyrevelfærd er afgørende for at bevare en betydelig animalsk produktion i Danmark. En fortsat bæredygtig udvikling af den danske kødindustri, hvor kravene til både etik og effektivitet skærpes, forudsætter en indsats i hele værdikæden. Målrettede teknologiske løsninger, der forbedrer velfærd for det levende produktionsdyr samt metoder til en mere effektiv udnyttelse af slagtekroppene via forbedret oparbejdning af proteinkilderne, skal derfor udvikles.

Nøgleord

50 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Laurits Larsen (Direktør, LL Consult)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:43

Super relevant emne.
Overskriften matcher dog ikke helt indholdet, der er fokuseret på indtransport og videre nedstrøms.
Den store klimabelastning stammer fra primærproduktionen, hvor især foderproduktion og gødningsudfordringer bonger ud.
Hvis branchen skal optimeres (udover sine normale omkostningsreduktionstilgange), skal der vel sikres en samlet "systemintegration", som kan passe ind i det cirkulære økonomi?
Det er måske også tanken - jeg kunne bare ikke lige læse mig frem til det.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:07

Det er bestemt tanken, og du har helt ret i, at den største CO2-belastning kommer fra dyrenes opvækst. Men set ud fra et fremstillingsperspektiv er det vanskeligt at nedbringe det niveau radikalt, da danske husdyr allerede er særdeles fodereffektive. Men forbedringspotentialet "downstream" er stort, og der kan vi stadig gøre mange ting herunder sikre en optimal udnyttelse af slagtekroppene og sørge for, at slagtekroppen er af højest mulig kvalitet. Og det hænger meget tæt sammen med dyrevelfærden især under indtransport. Taler man cirkulær ressourceøkonomi i fødevaresammenhæng er det allerbedste at spise det, man allerede har fremstillet frem for at sende det til biogas eller dyrefoder. Her vil vi gerne gøre en ekstraordinær indsats for at bevare så meget som muligt i værdikæden frem mod spisebordet.

Henrik Bækstrøm (Afd direktør, Tican Fresh Meat A/S)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:28

Hvis Danmark skal bevare sin position som foregangsland på både dyrevelfærd og miljø er det afgørende at der findes nye metoder hvor dyrevelfærd og optimeret udnyttelse af slagtedyrene går hånd i hånd. Den CO2 neutrale gris som er opvokset under dyrevelfærdsmæssige optimale forhold bliver fremtidens efterspurgte produkt på alle højprismarkeder i verden - der skal Danmark være med helt fremme.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:11

Tak for din kommentar. Vi har en helt særlig fordel i Danmark, hvis vi både sørger for at få udviklet de rigtige processer og ikke mindst den meget vigtige, underliggende dokumentation.

Bjarne Larsen (CEO, Danish Crown Ingredients)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:27

På mange måder et rigtigt relevant område. For Danish Crown Ingredients drejer bæredygtig udvikling sig først og fremmest om "effektiv udnyttelse af slagtekroppene via forbedret oparbejdning af proteinkilderne". Det kræver en ret specifik opgaveformulering, så det sikres, at de resultater man sigter efter har en kommerciel relevans.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:14

Tak for din kommentar. Det er helt afgørende, at vi rammer præcist i forhold til virksomhedernes reelle behov og de specifikke cases i aktiviteten vil naturligvis blive nøje koordineret med en referencegruppe fra virksomhederne. Men skal ej heller glemme, at de udviklede processer i sig selv også skal være klimasmarte.

Henriette Guldager (Business Supporter , Friland A/S )
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:25

Forbrugernes efterspørgsel på kødprodukter fra produktioner, hvor der er taget ekstra hensyn til dyrevelfærden stiger, og det forventer vi, den vil fortsætte med at gøre. Forbrugerne har udover, at dyrene har haft det bedre, en forventning om at produktionen er bæredygtig. Bæredygtig produktion er et KÆMPE emne da værdikæden strækker sig fra dyrenes foderproduktion, staldforhold og foderudnyttelse til slagte-, køle- og produktionsprocesserne i forarbejdningen af kødprodukterne. Lavt klimaaftryk og dyrevelfærd går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Med projektet kan vi belyse de områder, hvor en produktion med øget dyrevelfærd kan nedsætte miljøbelastningen og dermed fremtidssikre afsætningen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:17

Tak for din kommentar. Vi er ikke i tvivl om, at danske kødproducenter uanset nuværende status skal være mere klimavenlige med god dyrevelfærd. Meget tyder også på, at forbrugerne i stigende grad er villige til at betale for det. Det giver en godt afsæt for at gentænke nogle af de gamle "konventioner" og etablere nye klimasmarte processer.

Uffe Thrane (CPIO, Scandi Standard)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 19:53

Dyrevelfærd er ekstremt vigtig for at vores animalske produktion kan opretholde/styrke sin position hos forbrugerne ligesom de miljø og sundhedsmæssige aspekter hvor specielt fjerkræ har stærke fortrin vil være vigtige i fremtiden. Dyrevelfærden på slagtedagen er utrolig vigtig for såvel slagtekvaliteten og forbrugerens oplevelse af slutproduktet og maksimal udnyttelse af alle sidestrømme vigtig for den miljømæssige belastning som industrien giver.
Super interessant og vigtigt projekt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:58

Tak for din kommentar og perspektivering.

Simme Eriksen (Centerleder, Udviklingscenter for Husdyr på Friland)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:50

Projekter hvor animalsk produktion går hånd i hånd med bæredygtighed er i sig selv interessante. Hvis der, som her, tilmed bliver fokus på dyrevelfærd og miljørigtig ressource udnyttelse bliver projektets målgruppe med et slag bredere og mere fremtidsorienteret. Om forbrugerne i almindelighed vil betale mere kan diskuteres, men det er indiskutabelt at der er en stigende andel af de såkaldt "bevidste forbrugere" der har både købekraft og vilje til at målrette deres indkøb. Derfor vil projekter som dette være ikke bare gode, men nærmest nødvendige, da vi - som jeg ser det - har over 100 års dansk landbrugsforskning som dokumentation af, at der hvor nogen tør gå foran følger de andre efter.
Alene derfor er projektet vigtigt og relevant.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 16:01

Tak for din kommentar og for at fremhæve, at dette netop kan blive et område, hvor Danmark kan få en førerposition.

Birgitte Damm (Chefkonsulent, Dyrenes Beskyttelse)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:58

Dyrenes Beskyttelse er ligesom flere og flere forbrugere og borgere optaget af, at fremtidig produktion lægger vægt på dyrevelfærd og bæredygtighed. Feltet indeholder mange dilemmaer, som kalder på udvikling, hvor de ses i sammenhæng. Vi ser gerne et markant reduceret forbrug og produktion af kød, såvel i Danmark som globalt. De dyr der er tilbage skal have markant bedre dyrevelfærd end hovedparten har i dag (og trække en højere pris). Indenfor denne ramme giver det god mening at optimere processer og kvalitet, så der sker bedst mulig udnyttelse af ressourcer og der fås mest mulig ud af produktionen. Det gælder både i primærproduktionen og efterfølgende.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 16:03

Tak for din kommentar. Uanset mængde og antal opfatter vi det som en bunden opgave både at forbedre dyrevelfærden og sikre bedst mulig udnyttelse af alle efterfølgende sidestrømme. Så meget af produktionsdyrene som muligt skal helst ende som velsmagende kvalitetsfødevarer på vores spiseborde.

Nicolaj Christoffersen (Sektordirektør , Danske Svineslagterier)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:18

Anser projektet som særdeles relevant. I rapporten fra Svinesektorens vækstpanel fra 2016 med titlen "Flere grise på danske hænder" er en række centrale anbefalinger og fokusområder, som skal sikre branchens indtjening fremover. Et øget fokus på bæredygtighed er et helt centralt element i rapporten. Projektet er et vigtigt bidrag til at branchen udvikler dette spor endnu mere.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:46

Tak for dit svar og opbakning til vores forslag.

Sanne Christensen (Seniorkonsulent, Danish Crown)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:40

Det er helt afgørende for den fortsatte produktion af svin i Danmark, at der er fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd. Så jeg ser meget frem til at få "rystet posen" og set med friske øjne på de forskellige processer undervejs til kødet ligger hos forbrugeren, så de kan blive optimeret og finjusteret til vores alle bedste. Det bliver spændende at følge.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:49

Tak for din kommentar og opbakning. Vi er overbeviste om, at dette også er en god mulighed for at dansk griseproduktion, som i forvejen er verdens mest miljøvenlige, kan tage et vigtigt skridt frem og lægge yderligere afstand til de globale konkurrenter. Til gavn for virksomhederne i sektoren og til gavn for dyrene og miljøet.

John E Hermansen (Seniorforsker, Aarhus Universitet )
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:59

De største bidrag til klimapåvirkningen af kødproduktion ligger i primærproduktionen. Derfor er det utroligt vigtigt at der opnås så god en udnyttelse af det slagtede dyr som muligt til fødevarer eller fødevareingredienser til human ernæring. Jo større andel der kan udnyttes til højværdige fødevarer jo færre husdyr vil der globalt set være brug for til at dække behovene for animalsk protein. Som et land, hvor den animalske produktion er meget betydende, er det vigtigt at der kan anvises veje til en forbedret udnyttelse af det slagtede dyr både af klima- og ressourcemæssige hensyn og af hensyn til værdiskabelsen i produktionen.
Processer og procedurer for maksimal og energieffektiv udnyttelse af animalsk protein fra sidestrømme herunder minimere de mange nedkølings- og opvarmningsprocesser i værdikæden. • Procesgrundlag for optimal anvendelse af animalske proteiningredienser i nye fødevarer

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:55

Tak for din kommentar og opbakning. Det bedste, vi kan gøre, er at sikre, at så meget som muligt af slagtekroppene bliver til mad for mennesker. Der er stadig et stort potentiale ikke mindst ved helt enkelt at re-introducere nogle af de gamle danske retter, som i højere grad benytter fx indmad.

Mette S. Herskin (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:32

Spændende at læse om planer for nye initiativer indenfor kombinationen af indtransport af dyr til slagtning og teknologi. Det virker som et område, hvor der vil kunne være en del at vinde - ikke mindst på dyrevelfærd. Initiativer her vil kunne bidrage til at fastholde Danmark som foregangsland indenfor transport af dyr - et område hvor der er stor international vækst, mange holdninger og der derfor også vil kunne være ikke udnyttede fordele ved øget dokumentation.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:56

Tak for din kommentar og opbakning. Som du påpeger, skal vi passe på med ikke at hvile (for længe) på laurbærrene.

Pernille Thulin
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:32

Spændende læsning. Fødevareindustriens udfordringer, når det kommer til dyrevelfærd og klimatryk, omfatter bestemt de langsommere voksende kyllingeracer der vinder frem overalt. Det er også muligt, sågar sandsynligt, vi skal re-tænke hele vores nuværende produktionsset-up for at kunne imødekomme fremtidens krav til dyrevelfærd og ressource forbrug - hvorfor definitionen af "et højere niveau af dyrevelfærd" og "bæredygtighed" ikke må bero på holdninger, men på fakta.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:08

Tak for din kommentar. Vi er generelt af den opfattelse, at det er afgørende nødvendigt at få fakta på plads for at opnå reelle forbedringer. Det er ikke altid der er helt overensstemmelse mellem fakta og forbrugernes holdninger, og det er naturligvis også en faktor, der skal tages højde for.

Marie Tøstesen (R&D Manager , Danish Crown Ingredients )
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:39

Der er gode økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige aspekter i projektet og det er i tråd med Danish Crown Ingredients vision om at udvikle nye bioøkonomiske, højtforædlede ingredienser baseret på biomasse fra slagtestrømme. I relation til projektet synes vi det er vigtigt at fokusere på maksimal og energieffektiv udnyttelse af hele slagtekroppen og ikke kun sidestrømmene.
Opfattelsen af dyrevelfærd hos produktionsdyr er ikke altid overensstemmende med en bæredygtig, maksimal og energieffektiv produktion. Derfor er det centralt, at definitioner og begreber på dyrevelfærd i en bæredygtig og energieffektiv produktion inkluderer forbrugernes forståelse. Forbrugernes accept er i sidste ende afgørende for den kommercielle succes.
Derudover kunne en interessant vinkel også være at nedbringe madspild - En tredjedel af de fødevarer, som årligt produceres på verdensplan, ryger i skraldespanden. At begrænse madspild og øge udbuddet af fødevarer til fremtidens behov kunne være en effektiv strategi til samtidig at mindske klimaaftrykket.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:13

Tak for din kommentar og støtte. At bringe nogle af sidestrømmene helt frem til at kunne sælges som højværdi ingredienser er et vigtigt element i dette forslag. Madspild er et område, hvor der også er et stort potentiale. Man skal blot huske på, at størstedelen af madspildet sker i husholdningerne. Derfor skal løsninger rettet mod madspild gerne strække sig helt frem mod forbrugerne fx i form af smarte emballageløsninger, nye konserveringsmetoder og helt enkelt mindre forbrugerpakninger.

Lone Jensen (Quality Coordinator, HKScan Denmark A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:03

Ingen tvivl om relevante økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige aspekter i projektet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:27

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag.

Søren Bülow (Direktør, Brancheforeningen AKB)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:33

AKB er brancheforening for 200 virksomheder og aktører indenfor køle- og varmepumpebranchen - primært virksomheder, der installerer og servicerer køle- og varmepumper.
Branchen har i forvejen fokus på klimaeffekter idet den er i gang med en massiv nedfasning af klimaskadelige kølemidler. Det vil være naturligt at se på forbedringer på dette punkt indenfor fødevaresektoren. Det kan ligeledes være relevant at se på energiforbruget til køling og perspektiver i genindvinding med mere som forslaget er inde på.
Vi kan derfor støtte projektet og indgår gerne i et samarbejde.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:49

Tak for din kommentar og opbakning. Tiden er til at tænke i sammenhænge og generelt i ressourceeffektivitet. Køling er én af de helt store energislugere i fødevareindustrien og alt, der kan nedbringe forbruget uden at kompromittere kvalitet og fødevaresikkerhed, er relevant.

Peter Mollerup (Formand, Dyrenes Venner og DOSO)
Fredag d. 18/5-18 kl. 17:44

Et super godt initiativ - for det er tvingende nødvendigt at tænke i nye baner, hvis vi skal højne dyrevelfærden og skåne miljøet. Jeg tænker mest på dyrene i den intensive fabriksproduktion, og her skal man huske, at øget dyrevelfærd koster penge. Projektet "Månegrisen" rummede fra starten store intentioner om bedre dyrevelfærd, men da et af kravene var, at produktionen skulle være omkostningsneutral, så løb meget af det ud i sandet.
Nøgleordene må være mindre og ekstensiv produktion, større kvalitet, mindre miljøbelastning, højere priser. Men måske kan forskerne med dette initiativ udtænke den teknologiske trylleformular, som højner dyrevelfærd og bæredygtighed, uden at det koster mere.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:58

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Oftest hænger god dyrevelfærd sammen med produktets kvalitet, så der er i værdikæden et naturligt incitament til at arbejde med dyrevelfærd. Generelt har du dog en pointe i, at visse tiltag kan være fordyrende, men vi mener at kunne se en stigende betalingsvillighed i markedet på dette område. Er det sandt, vil det være en helt ny og meget attraktiv situation for den animalske fødevareindustri. Du har desværre nok også ret i, at der ikke lige findes en trylleformular, der både kan forbedre carbon footprint, øge dyrevelfærden og forbedre driftsøkonomien på én gang. Men vi mener, der ligger nogle spændende og meget relevante muligheder foran os, hvis vi griber det rigtigt an.

Christian Fink Hansen (Sektordirektør, Landbrug & Fødevarer, SEGES)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:37

Det er afgørende for den fortsatte produktion af svin i Danmark, at der er fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd. Dette projekt er derfor særdeles relevant og vil være et væsentlig bidrag til at branchen kan udvikle sig yderlige i denne retning.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:45

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Vi ser bæredygtighed og dyrevelfærd i sammenhæng, og vi mener, at den danske sektor har en god udgangsposition. Det er naturligvis særdeles komplekse problemstillinger, men der er et stort potentiale for sektoren og dens leverandører.

Rene Lametsch (Lektor , Københavns Universitet )
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:07

Dansk kødindustri levere produkter af en meget høj kvalitet specielt på grund af en veldokumenteret fødevaresikkerhed og god dyrevelfærd. Det er derfor vigtigt at det høje kvalitetsniveau også bliver udnyttet og i oparbejdelsen af de sidestrømme der i dag bruges som dyrefoder så de kan bruges som ingrediens i fødevareindustrien. Dette kræver dog at der udvikles nye effektive processer som sikre en god og ensartet kvalitet af de nye ingredienser.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:48

Tak for din kommentar og opbakning. At udvikle højværdiingredienser er helt oplagt og en væsentlig del af dette forslag. Meget sandsynligt, at regeringens netop nedsatte vækstpanel for ingredienser vil anbefale en yderligere styrket indsats i netop denne sektor.

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Tulip Food Company A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:00

Bedre dyrevelfærd er et krav som kun vil være stigende i den overskuelige fremtid og den er stadig behov for mere viden og nye løsninger. Hvis man så kan kombinere den bedre dyrevelfærd med en bedre klimaprofil, er det da næsten genialt.
Hvis vi stadig skal kunne eksportere grisekød til rigtigt mange lande og sikre at vi får den absolut bedste betaling, skal klimaprofilen ændres over tid, således at det bliver til en konkurrenceparameter og her er brug for ny viden og forskning.
Hvis man kigger til de næsten total recirkulerende fiskeopdrætsanlæg på land, vil man se at det kan lade sig gøre for dem, så hvorfor ikke for grisene?

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:52

Tak for din kommentar og opbakning. Rigtig god pointe at se til dambrugsproduktion af fisk om end de biologiske forhold er ret forskellige. Der er dog også en meget forskellig forbrugeropfattelse af dyrevelfærd blandt fisk sammenlignet med grise.

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:50

Særligt indsatsområdet omkring energieffektive separationsprocesser som tørring og sekundært frysekoncentrering har vores interesse. Vi deltager lige nu i et projekt som omhandler udvinding af proteiner fra sidestrømme i en fødevarevirksomhed og ser et interessant marked for os. Så vi støtter naturligvis op om et projekt der underbygger teknologiske serviceydelser på dette vigtige område.
MVh
Ebbe Nørgaard

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:57

Tak for din støtte og kommentar. Der er mange muligheder for at upcycle sidestrømmene i den animalske produktion, men det forudsætter omkostningseffektive og innovative procesteknologier som den jeres virksomhed arbejder med.

Grith Mortensen (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:22

Forslaget falder fint i tråd med det industriinitierede udspil, som DI Fødevarer og L&F sammen med en række virksomheder udarbejdede i 2017 – ”World-class Food Innovation Towards 2020”.

Råvaremangel og højere miljømæssige standarder er kommet for at blive. For at brødføde en voksende befolkning uden at skade klima og miljø, må vi producere ”mere med mindre” og sikre øget udnyttelse og værditilvækst af alle produktstrømme
såvel som alle biproduktstrømme.

Fødevarer er en del af den biobaserede økonomi, hvor biomasse og rester kan konverteres til mange slags produkter og ingredienser ved hjælp af moderne bioteknologiske værktøjer.

Nøglen vil være at identificere teknologier og metoder til at udnytte råvarer (herunder genbrug af næringsstoffer), spild og biprodukter til fx biobaserede produkter af høj kvalitet (fødevarer, foder, kemikalier, materialer) og ultimativt bioenergi.

Udviklingen bliver mulig, når vi anvender de stærke danske kompetencer inden for avl, bioteknologi (enzymer, fermentering), proces (separationsteknologi etc.), sensorteknologi såvel som procesanalytisk teknologi. Naturlige ingredienser udvundet af råvarer og biprodukter rummer allerede i dag et stort vækstpotentiale, som kan forfølges yderligere i fremtiden.

At sikre stabil levering af sikre råvarer af høj kvalitet, som passer til de forskellige produktioner, og som matcher forbruger- og kundebehov, er og bliver en forudsætning. Projektet her arbejder på at sikre mere højkvalitetsprotein, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal brødføde en endnu større global befolkning.

Det er en stor styrke, at projektet forholder sig til hele kæden (både råvare, proces og helt hen til forbrugerne) og udvikler og implementerer værktøjer til at dokumentere bæredygtighedseffekterne af de redesignede værdikæder (inkl. livscyklusvurderinger). Det er også en væsentlig styrke, at forbrugerpræferencer testes, og at der bygges ovenpå en eksisterende platform af projekter.

Mht. dyrevelfærd så er det som erhverv essentielt, at vi i bogstaveligste forstand holder vores sti ren, og hele tiden udvikler nye metoder til at gøre det endnu bedre, når det drejer sig om dyrevelfærd. Teknologiudvikling koblet med management er én af løsningerne, og der er ingen tvivl om, at dyrevelfærd i fremtiden vil være en væsentlig konkurrenceparameter, så fokus er helt naturligt.

Mht. samarbejdspartnere, så er det vigtigt, at inddrage de danske universiteter, også for at sikre forskningsmiljøer i Danmark inden for kødområdet, hvilket ikke er uvæsentligt i forhold til at få uddannet kandidater med kødsektorspecifikke kompetencer. Derudover vil det være naturligt med et meget tæt samspil med både kødsektoren og relevante leverandører af teknologiske løsninger. Endelig vil det være godt måske at have en følgegruppe, der også inkluderer interessenter inden for dyrevelfærd i hele kæden (inkl. myndigheder, supermarkeder og NGOs) - men det har I sikkert allerede øje for.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:18

Tak for dine kommentarer og opbakning. Du kommer omkring mange forhold, som rammer helt præcist ind i vores forslag, og som du selv er inde på, er det ikke noget en enkelt virksomhed eller organisation kan "fikse". Det er komplekse problemstillinger lige fra at regne på de helt konkrete klimaeffekter til at forstå forbrugernes holdninger og ikke mindst, hvornår de er villige til at betale lidt ekstra for fx dyrevelfærd og klimasmarte fødevarer. De relevante kompetenceområder på de danske universiteter er velkomne partnere, og som du selv påpeger, ligger der også en opgave i, at der er reel forskningsbaseret kødkompetence at trække på ikke kun i forhold til dette forslag, men generelt for at kunne uddanne næste generationer på tilstrækkeligt højt niveau. Et forhold, der ligger os meget på sinde.

Puk Maia Ingemann Holm (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:16

Ny viden på denne front er en nødvendighed for branchen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:30

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag.

Monica Klepp Bjerrum (Director, Group Sustainability, Danish Crown)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:19

Spændende og relevant projekt, som vi bakker op om. Vi er meget interesseret i viden der kobler teknologi og dyrevelfærd, og også gerne så det rækker ind i landbruget, så vi får overblik i hele værdikæden på dette.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:32

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Vigtigt, at du fremhæver sammenhængen i værdikæden, fordi alle led i værdikæden skal spille sammen, og fordi en kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led.

Lene Niss (Audit Manager, Danish Crown)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:47

Fortsat udvikling på dyrevelfærd samt bæredygtighed er vigtig for dansk produktion af grise kød.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:35

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. I forslaget vil vi ikke kun arbejde med grisekød, men også kød fra fjerkræ. Gensidige gode erfaringer fra de to områder vil være nyttige, og jo større teknologifællesskab, der kan skabes, des mere omkostningseffektive løsninger vil være mulige.

Morten Deding (Director heat pump, Johnson controls, Global Products Industrial refrigeration)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:43

Den del af projektet der omhandler "Reduktion af energiforbrug ved kødproduktion" er for os som en global producent af køleudstyr til fødevareindustrien uhyre vigtigt. Elforbrug til køling i forbindelse med slagteprocessen er andrager klart det største af elforbruget, og det er altafgørende at vi udvikler teknologier der kan optimere dette.
mvh
Morten Deding
Johnson controls

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:51

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Du har helt ret i at nedkølingen af slagtekroppe er én af de mest energikrævende processer i kødindustrien og alt, der kan nedbringe energiforbruget er interessant både i forhold til smartere køleprocesser og ny køleteknologi. Det er ikke nemt, for kødkvalitet og fødevaresikkerhed er på spil. Derfor er det helt nødvendigt, at bringe mange forskellige kompetencer i spil for at få reduceret energiforbruget markant,