Klimatilpasning i forhold til regn- og havvand

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Hanne Kjær Jørgensen
Seniorkonsulent

Klimaet er under forandring, og i Danmark er der et stigende behov for at tilpasse byer og infrastruktur til de nye klimaforhold. Der bliver brug for nye løsninger til håndtering af både regnvand og havvand. I de kommunale klimatilpasningsplaner, som står overfor at skulle implementeres, efterspørges fx nye teknologier og løsninger samt dokumentation for, at løsningerne virker.

Der er endvidere et stort potentiale for vækst, jobskabelse og eksport af danske løsninger inden for klimatilpasning. Det ses bl.a. ved, at danske arkitekter og ingeniører vinder prestigefyldte projekter i udlandet, hvor klimatilpasning er en vigtig del af løsningen bl.a. har BIG vundet opgaven med klimatilpasning af Manhattan i New York.

Aktivitetsplanen skal bidrage med at løse de danske klimatilpasningsudfordringer med særlig vægt på udvikling og dokumentation af nye teknologier og løsninger. Derudover vil der være fokus på at skabe klimatilpasningsløsninger, som har flere funktioner, fx nye grønne elementer i bybilledet, der håndterer store regnmængder og samtidig bidrager til reduktion af luft- og støjforurening i byerne.

Aktiviteten har til formål, i tæt samarbejde med danske virksomheder, at muliggøre etablering af klimarobuste bygninger, infrastruktur og bydele gennem udvikling af nye komponenter, teknologier og materialer. Aktiviteterne vil desuden generere ny viden og supportere eksport, som kan understøtte de danske virksomheder, der er i front på området samt hjælpe SMV, der har klimatilpasning som nyt fokusområde.

Budget:
2016: 2.450.000 kr.
2017: 2.450.000 kr.
2018: 2.450.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Klimatilpasning i forhold til regnvand og havvand

Nøgleord